Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  NVA studiereis naar Duitsland van 20 t/m 23 september 1995 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dik, P.E. \ Kaats, M.J.G. \ Wagenvoort, L.J. \ 1996
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Baakse Beek - Veengoot : een integrale visie voor het stroomgebied [Boek]
  Dik, L. \ Laninga, M. \ Dijkwel, R. \ Zandstra, B. \ 2007
  Het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot is een landschappelijk zeer afwisselend en aantrekkelijk gebied. Het water heeft in de loop van de geschiedenis het landschap in belangrijke mate gevormd. Het waterbeheer van de afgelopen decennia heeft echter to ...
  help
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland \ H2O online [Artikel]
  Staarink, H. \ Schipper, P. \ Straat, A. van de \ Dik, P. \ 2015
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van ...
  help
  Spraakwater: meerlaagseveiligheid: goed geregeld \ Water governance [Artikel]
  Dik, D. \ Wagenaars, F. \ 2012
  De laatste maanden is er veel discussie over de wenselijkheid van meerlaagsveiligheid (MLV). Vaak spitst deze discussie zich toe op kosteneffectiviteit. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar hoe de governance voor meerlaagsveiligheid wordt ...
  help
  Kennismanagement wordt belangrijk bij De Dommel : 'wat moet je kunnen en weten en willen?" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommei ging vorige week akkoord. Er komt een kennis- en competentieprofiel aan de hand waarvan de leden van het nieuwe algemeen bestuur van na de verkiezingen kunnen beoordelen welke kandidaten voor het dagelijk ...
  help
  'Een rationele basis voor beslissingen en discussies' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Een Tsjechisch-Nederlands project om de Tsjechië de risico-analyses te versterken is op 3 juni afgerond met een symposium aan de Karel Universiteit in Praag. Doelstelling van het project was een in Tsjechië toepasbare methode van risico-analyse te in ...
  help
  Energieteelt in de veenweidegebieden : 'Het hele systeem stort in elkaar' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2005
  Het helpt de veenweidegebieden te behouden en de uitstoot van CO2 te verminderen: energieteelt. De plannen om in de veenweiden riet te verbouwen dat te gebruiken is door energiecentrales verandert de discussie over het behoud van het gebied.
  help
  Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering : combinatie van MODFLOW en SIMGRO \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Walsum, P.E.V. van \ Lourens, A. \ Veldhuizen, A.A. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ Dik, P.E. \ Minnema, B. \ Groenendijk, P. \ 2006
  TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Mod ...
  help
  Verdrag van Aarhus treedt voorzichtig in werking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2005
  Maandag 14 februari 2005 is de uitvoeringswet Verdrag van Aarhus in werking getreden. Met de wet zijn vooral de Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur aangepast
  help
  Werelden van elkaar leren kennen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Bij de Unie van Waterscnappen staan de vier medewerkers van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving als de bovenburen bekend, gevestigd als ze zijn op de vierde etage van het Uniepand. In de wereld van de afzonderlijke waterschappen - en overigens ook ...
  help
  'Het is ons Europa' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  De Vereniging voor Waterstaatsbestuur en Waterstaatsrecht hield een bijeenkomst over misschien wel de verstrekkendste van alle waterplannen: de Europese Kaderrichtlijn water, waar een opmerkelijke spreker te gast was: Jörg Janning, van het milieumini ...
  help
  Kennisuitwisseling resulteert in investeringen : Overijsselse samenwerking met buitenlandse waterpartners \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Internationale samenwerking is om voor subsidies uit het Europese INTERREG programma in aanmerking te komen een vereiste. Drie Overijsselse waterschappen – Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel, in een alliantie die het stroomgebied van de ...
  help
  Tijd om te kijken of het anders kon: Waterschappen werken samen met Dienst Basisregistratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Vijf waterschappen hebben in het voorbije anderhalf jaar deelgenomen aan een pilotproject, waarin zij gebruik konden maken van gegevens van de Dienst Basisregistratie. De gegevens van de Dienst Basisregistratie kunnen gebruikt worden voor het Lozinge ...
  help
  'Het juiste betalen': zuiveringsheffing moet eenduidiger \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  De waterschappers die zich bezighouden met de zuiveringsheffing willen dat er voor die belasting een eenduidiger aanpak tot stand komt. Dat bleek op een themadag die Waterschap en Vallei & Eem over dit onderwerp belegde. Daarbij zouden de initiatiefn ...
  help
  Waterschappen verspreiden regentonnen: campagne een ton voor water voor het eerst landelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  De campagne 'een ton voor water' georganiseerd door de Novib, heeft tot doel te komen tot een bewuster en zuiniger omgaan met (leiding) water en te werken aan een verbetering van de drinkwatersituatie in ontwikkelingslanden. Van elke verkochte regent ...
  help
  Subsidieportal gepresenteerd: samenwerking onontkoombaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  Op een subsidieportal die sinds zeven september in de lucht is, moeten waterschappen zoveel mogelijk informatie kunnen vinden over voor het beschikbare subsidies
  help
  Waterbeheer in eigen achtertuin: waterschappen verkopen regentonnen voor een goed doel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2004
  De waterschappen hebben zich ook aangesloten bij de campagne 'Een ton voor water', waarin regentonnen verkocht worden ten bate van waterprojecten in de derde wereld
  help
  Landelijke bedrijfsvergelijking watersysteembeheer in 2006: nadruk op leren in pilot \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2005
  Een nieuwe bedrijfsvergelijking staat op stapel. Het onderwerp is het watersysteembeheer. Doelmatigheid en transparantie via leren en verbeteren, dat is de essentie van de bedrijfsvergelijking en dus ook van de pilot die tien waterschappen dit jaar d ...
  help
  Juridische kwaliteitszorg: 'Het alarmlampje moet branden' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ 2005
  Omdat waterschappen in toenemende mate worden geconfronteerd met de juridische aspecten van hun werk is juridische kwaliteitszorg een dringend thema. Of: dat zou het moeten worden. Een platform probeert het onderwerp op de agenda te plaatsen
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.