Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurontwikkeling rond het IJsselmeer : samenhang in natuurprojecten wordt node gemist \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ 1994
  help
  Weer getij in het IJsselmeer : moet er een 'zouttong' in het IJsselmeer komen? \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ 1993
  help
  Evaluatie van inundatie-scenario's voor rivierbegeleidende graslanden langs de Dinkel \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
  help
  Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
  help
  Hoe natter hoe mooier : nieuw groen \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
  Dirkx, J. \ 1999
  Een schets van de beginstappen van waterschappen en waterleidingbedrijven op het het gebied van het Nederlandse natuurbeheer
  help
  Kampereiland : een wereld op de grens van zout en zoet [Boek]
  Dirkx, J. \ Hommel, P. \ Vervloet, J. \ 1996
  help
  Natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief [Boek]
  Dirkx, J. \ Langeweg, S. \ 2014
  Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Daarbij gebruikt de Nederlandse landbouw het in Nederland beschikbare natuurlijk kapitaal bijzonder intensief. De intensiteit waarmee de la ...
  help
  Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
  Dirkx, G.H.P. \ 1998
  help
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Ruimte voor Rijntakken : effecten van rivierverrruimende maatregelen op historisch-geografische waarden in de uiterwaarden [Boek]
  Dirkx, Joep \ 1999
  Voor het project Ruimte voor Rijntakken zijn drie alternatieven opgesteld met verschillende rivierverruimende maatregelen. Voor elk van die drie alternatieven is vastgesteld welk effect de maatregelen hebben op historisch-geografische waarden in de u ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Natuurbehoud en natuurontwikkeling langs Bloemenbeek en Boven-Dinkel : gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding van het Dinkelsysteem voor enkele karakteristieke vegetatietypen [Boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ 1994
  Voor de stroomgebieden van Boven-Dinkei en Bloemenbeek, een daarin uitmondende 'rietebeek', werd een fysiografische kaart gemaakt. Per fysiotoop werden de mogelijkheden voor natuurbehoud en natuurontwikkeling aangegeven. In het dal van de Boven-Dinke ...
  help
  Historische ecologie van hooimaatjes in 'De Wildernis' (Overijssel) [Boek]
  Dirkx, G.H.P. \ 2002
  In het natuurreservaat De Wildernis liggen enkele hooimaatjes die in het verleden werden bevloeid. Voor het nieuwe beheersplan dat Landschap Overijssel voor De Wildernis opstelt heeft Alterra onderzocht wat de cultuurhistorische betekenis van deze ho ...
  help
  Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch : beschrijving en waardering als bouwstenen voor het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming [Boek]
  Bont, C.H.M. de \ Dirkx, G.H.P. \ Maas, G.J. \ Wolfert, H.P. \ Odé, O. \ Polman, G.K.R. \ 2000
  help
  De ecohydrologische en bodemkundige gesteldheid van de natuurontwikkelings- en Randstadgroenstructuurgebieden in het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht : resultaten van een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
  Mekkink, P. \ Jansen, P.C. \ Runhaar, H. \ Dirkx, G.H.P. \ 1999
  help
  Het meandergedrag van de Overijsselse Vecht : historische morfodynamiek en kansrijkdom voor natuurontwikkeling [Boek]
  Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ Dirkx, G.H.P. \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.