Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Driessen, P.P.J. \ 2006
  Een beschouwing over het waterbeleid als complex beleidsterrein. Het gaat om: veiligheid, terugdringen van wateroverlast en waterschaarste, verhoging van de waterkwaliteit en het zorgdragen, dat watersystemen maatschappelijke functies kunnen vervulle ...
  help
  Water in de tuin : gids voor creatief gebruik van water in de tuin [Boek]
  Driessen, J.W. \ Teekens, H.J. \ 2006
  Deze gids beschrijft de mogelijkheden die u heeft om water in de tuin een plek te geven. Bijvoorbeeld door de aanleg van een vijver, waterval of mini-moeras. Ook de afvoer van het hemelwater naar het oppervlaktewater zoals sloten komt aan bod, evenal ...
  help
  Veghel maakt vingerafdruk van afvalwaterpersleiding [kabels & leidingen] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Driessen, J. \ Bijl, D. de \ Gevers, A. \ 2005
  Om erachter te komen waar en wanneer energieverliezen in het afvalwatertransport optreden heeft de gemeente Veghel metingen laten uitvoeren. Video-opnamen kunnen de aanwezigheid van lucht of gas in de leidingen aantonen
  help
  De Veluwe als bron van veilig drinkwater \ De wijerd [Artikel]
  Driessen, J.H.A. \ 2007
  In dit artikel aandacht voor het historisch belang van de Veluwe voor de drinkwatervoorziening, maar ook aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen voor het grondwater en de drinkwaterwinning op de Veluwe
  help
  In de ban van Maas en Waal : waterschapszorg in verleden, heden en toekomst [Boek]
  Driessen, A.M.A.J. \ Ven, G.P. van de \ 2004
  Dit boek geeft een treffend beeld van een polderdistrict dat in de jaren 1321-1327 de bescherming tegn hoge rivierwaterstanden en wateroverlast ter hand nam en zich in de loop der eeuwen – vooral in de laatste decennia – ontwikkelde tot een modern wa ...
  help
  Uit nood geboren : een bestuurlijk-juridische evaluatie van de dijkversterkingen en kadenaanleg onder de Deltawet grote rivieren [Boek]
  Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Buuren, P.J.J. van \ Glasbergen, P. \ Hall, A. van \ 1997
  help
  Een onderzoek naar de verspreiding van waterplanten in relatie tot het abiotische milieu, in laag-, matig- en hoog-alkaliene wateren [Boek]
  Cortenraad, J. \ Driessen, O. \ 1984
  help
  Waterrijke gebieden [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Gerritsen, G.J. \ Morel, G.A. \ Driessen, N.J. \ [1990]
  help
  Integrale omgevingsplanning op regionale schaal : een bestuurswetenschappelijke visie op gebiedsgericht milieubeleid \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Glasbergen, P. \ Driessen, P.P.J. \ 1991
  help
  Anaerobic treatment of low, medium and high strength effluent in the agro-industry \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Driessen, W. \ Yspeert, P. \ 1999
  help
  Anaerobic effluent treatment by a pilot and full-scale plant at a chemical industrial complex \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Boulenger, P. \ Driessen, W. \ Werfhorst, E. van de \ 2000
  help
  Partner in de regio : ervaringen met interactieve planvorming en regionale samenwerking van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland [Boek]
  Arend, S.H. van der \ Glasbergen, P. \ Driessen, P.P.J. \ 2002
  Problemen bij de besluitvorming over ruimtelijke projecten. Toegespitst op voorbeelden van rijkswegen (A12, A4, N44) en een baggerdepot (Hollandsch Diep)
  help
  Waterschap gebruikt nieuw netwerk bij waterzuivering : communicatie via veldbus vervangt wirwar aan kabels: dossier Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Driessen, B. \ 2011
  De tijd dat elk apparaat in een rioolwaterzuiveringsinstallatie een eigen kabel had, is al lang voorbij. Tegenwoordig kan via een Profibus-netwerk alles aan één of twee kabels worden gekoppeld. Dit bespaart kosten en montage-uren. De kans op aansluit ...
  help
  Gebruik van internet voor aansturing gemalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Driessen, B. \ 2011
  In 2010 heeft de gemeente Ridderkerk een slag gemaakt in de aanleg van een nieuw besturingsnetwerk van haar 78 rioolwatergemalen. Tot de doelstellingen behoorden meer snelheid, betrouwbaarheid, kostenbesparing en flexibiliteit.
  help
  Deltawet grote rivieren : evaluatie van een bijzondere wet na de wateroverlast van 1995 \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
  Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ 1998
  help
  Te veel daadkracht bij schoonmaak vennen niet gewenst \ Binnenlands bestuur : onafhankelijk weekblad voor functionarissen bij lagere overheden en daarop betrokken departementen [Artikel]
  Driessen, O. \ Tolkamp, H.H. \ 1999
  help
  Restoration of a lake : first results and problems \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
  Driessen, O. \ Pex, B. \ Tolkamp, H.H. \ 1993
  help
  Comparison of alternative groundwater protection systems using stochastic transport modelling \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
  Driessen, J.H.A. \ Taat, J. \ 1995
  help
  Toekomst voor de randmeren : evaluatie en toekomstverkenning van het randmerenbeleid [Boek]
  Lange, M.A. de \ Driessen, P.P.J. \ Glasbergen, P. \ 1995
  help
  Niets is bestendig... : de geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland [Boek]
  Ven, G.P. van de \ Driessen, A.M.A.J. \ Wolters, W. \ Wasser, H.J. \ [1995]
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.