Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Duinhoven
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Dubbeldoelstelling levert aan ruimtelijke kwaliteit meer op dan van tevoren bedacht : Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2018
  Ruimte voor de rivier heeft een groot aantal prachtige projecten opgeleverd. Daar zijn Rijkswaterstaat, overheden en vele burgers het over eens. Het werken aan ruimtelijke kwaliteit is dus de moeite waard. Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat wil er dan o ...
  help
  Thema ruimtelijke kwaliteit in ruimte voor de rivier \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Woestenburg, M. \ Nijhuis, L. \ 2018
  Themadeel over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalue ...
  help
  Hoosbuien laten ernst zien van de Limburgse erosie \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
  Het was in de maand mei van 2018 weer pijnlijk goed te zien hoe kwetsbaar de natuur in het Limburgse heuvellandschap is. Tijdens regenbuien kan behoorlijk wat water en sediment van hoger gelegen akkerbouwpercelen afstromen en terechtkomen in de natuu ...
  help
  Geen discussie meer: de natuur in de Krimpenerwaard is in 2021 hoe dan ook klaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2018
  Het is een langslepend en taai dossier: hoe krijgen we meer natuur en een gezonde landbouw in de Krimpenerwaard? Al heel wat bestuurders hebben zich er op stukgebeten. Maar het lijkt erop dat er nu toch echt een doorbraak is. Mede dankzij een nieuwe ...
  help
  Reddingsactie voor de slikken van Bath \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
  Krachtige golfslag van schepen op de Westerschelde, in combinatie met de sterke getijstroom, kalven langzaam maar zeker de natuurrijke slikken en schorren van Bath af. Staatsbosbeheer wil daar wel wat aan doen, maar weet niet precies wat. Het Deskund ...
  help
  De kennis van het lage land [Boek]
  Vliet, Kees van \ Bos, Frank \ Duinhoven, Geert van \ 2017
  Het ‘lage land’ is het gedeelte van Nederland dat onder water komt te staan als de dijken en duinen zouden verdwijnen. Naast het rivierenlandschap, dat een heel eigen dynamiek heeft, onderscheidt de landschapsecoloog daarbinnen het laagveenlandschap ...
  help
  Hoogveen: het gevaar komt niet van beneden \ Nieuwsbrief OBN [Boek]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2017
  Zou de veenbasis, de ondoorlatende laag onder het hoogveen, ook van onderen kunnen afbreken als daar zuurstof bij komt? Dat zou immers kunnen als het grondwater ver genoeg naar beneden zakt en plaats maakt voor zuurstof. Jan van den Akker deed onderz ...
  help
  Fragmentatie heb je, samenhang moet je creëren : rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten stopt na vier jaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2016
  Eric Luiten werd in 2012 op een curieus moment Rijksadviseur Landschap en Water. De rijksoverheid had net het nationale landschapsbeleid geschrapt. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012 staat letterlijk: “De verantwoordelijkheid voor ...
  help
  Agrarische collectieven en het waterschap : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Putten, T. van der \ Bouwman, H. \ Bogaard, M. \ Duinhoven, G. van \ 2015
  Beheermaatregelen om de waterkwaliteit en natuurwaarden in de sloten te verbeteren, krijgen vanaf 2016 een plek in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Waterschappen zullen samen met agrarische collectieven gaan werken aan een goede chemische e ...
  help
  Kennis voor het maatschappelijk debat over het veenweidegebied \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  In een rap tempo resulteert het huidige veenweidebeheer in een steeds verdergaande maaiveldsdaling door veenoxidatie en ontwatering. De veenafbraak leidt bovendien tot een sterk verslechterde waterkwaliteit. Er is van alles te bedenken om de effecten ...
  help
  Laagveen is meer dan interessante biodiversiteit \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  Nederland heeft nog ongeveer 100 hectare trilveen, waarvan maar enkele hectaren goed ontwikkeld zijn. Dat is niet veel, en het is zeer bijzondere natuur met veel zeldzame soorten. Dus is het de moeite waard om de trilvenen te beschermen en zo mogelij ...
  help
  Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek : advies van OBN-deskundigenteam doorbreekt impasse \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  Het project om de Leuvenumse beek te restaureren, zat in het voorjaar van 2013 inhoudelijk op een cruciaal punt in een impasse. Het waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen met zandsuppletie de bodem van de beek ophogen, maar het bleek ...
  help
  Geld verdienen in het Kuinderbos buiten de gebaande paden : reportage \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2014
  Bosbeheerders hebben veel werk te doen en dat met steeds minder geld. Maar door creatief om te gaan met partners zoals het waterschap, afnemers, gebruikers en recreanten is er veel mogelijk. Als je het maar wil zien. En even buiten de gebaande paden ...
  help
  Nog geen urgentie om rigoureuze maatregelen te nemen tegen watertekorten : Deltaprogramma Zoetwatervoorziening. \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2013
  Er valt meer dan genoeg water in Nederland. En dan komt er ook nog eens heel veel water via de grote rivieren ons land binnen. Een tekort zou dus niet hoeven op te treden, mits we goed met het water om weten te gaan: als er te veel water is, gaan spa ...
  help
  Burgers weten dondersgoed wat kan en wat niet kan : zorgplicht in plaats van vergunningen bij Hoogheemraadschap van Rijnland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2013
  Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de vergunningsverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke 'Nee, tenzij', gaat Rijnland het 'Ja, mits'-principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vrag ...
  help
  Duitsers werken net zo hard en snel als Nederland aan de rivierveiligheid [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  Kunnen Duitsland, België en Frankrijk niet meer doen aan de hoogwaterproblematiek? Waarom maakt alleen Nederland extreem hoge kosten om de dijken op veilige hoogte en sterkte te krijgen? Veel gehoord, maar er klopt niets van deze beweringen, verzeker ...
  help
  Tijdelijkheid als oplossing voor een planologisch slot langs de rivier : grond reserveren voor 50 of 100 jaar is wel een erg lange tijd [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  Her en der reserveren overheden nu al ruimte om de veiligheid over vijftig of honderd jaar te garanderen. Ondertussen ligt die grond daar maar te liggen: ander gebruik is niet toegestaan. Zonde van de ruimte, zonde ook van het geld en daarom wordt st ...
  help
  Nieuw beheer van de rivieren [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  Natuurbeheer en rivierveiligheid gaan prima samen, meent Gerard Litjens van Buro Stroming. Het gaat in de praktijk nu misschien niet altijd even goed en er is kritiek op de ongebreidelde ontwikkeling van ooibossen, maar dat is allemaal op te lossen. ...
  help
  Klimaatadaptatie: veiligheid en natuur langs de rivier \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  Lange tijd was het werken aan rivierveiligheid een prachtige motor voor natuurontwikkeling langs de rivieren. Ook de komende honderd jaar, zo blijkt uit het "Deltaplan nieuwe stijl" zal Nederland moeten blijven werken aan rivierveiligheid. Maar dat b ...
  help
  Van water en mest : mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren [landbouw en milieu] \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  De waterkwaliteit in Nederland moet van Europa omhoog. Al decennia wordt daarom gewerkt aan vermindering van de uitspoeling van mineralen uit mest naar het grondwater. De laatste jaren heeft dat onvoldoende resultaat. Het wordt tijd voor een nieuwe k ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.