Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  "Het Groene Hart" : verslag van het rondetafelgesprek in het kader van de voorbereiding van een advies van de VROM-raad over de ruimtelijke aspecten van de waterproblematiek in Nederland, gehouden op 15 oktober 2001 te Oude Ade \ Aan de overkant van het water wonen ook mensen : verslagen van vier rondetafelgesprekken over ruimte voor water in de regio : de Waalsprong, het Dommeldal, het Groene Hart, Hunze en Aa's - Meerstad [Hoofdstuk uit boek]
  Steegh, J.P.R.M. \ Groot, J. de \ Egmond, M. van \ 2002
  help
  Beleid en uitvoering uit balans \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
  Egmond, N.D. van \ Kohsiek, L.H.M. \ Reiling, R. \ 1992
  help
  Stofstroomanalyse dioxines in Zuid-Holland [Boek]
  Egmond, L. van \ Kleijn, R.E.G.M. \ Voet, E. van der \ 1991
  help
  Het lab komt naar het veld bij bodemonderzoek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Egmond, F.M. van \ Koomans, R.L. \ Huinder, A.B. \ Walraven, N. \ 2011
  Op verontreinigde locaties in de provincie Groningen zijn bodemmonsters genomen, waarvan de gehaltes zware metalen zijn gemeten in het laboratorium en met een draagbaar röntgenapparaat. Validatieonderzoek wees uit hoe nauwkeurig de veldmetingen zijn ...
  help
  Zinc concentrations in groundwater at different scales \ Journal of environmental quality : a quarterly journal devoted to the protection and improvement of environmental quality [Artikel]
  Stein, A. \ Varekamp, C. \ Egmond, C. van \ 1995
  help
  Regionale variatie in grondwaterkwaliteit : op zoek naar een methode om verhoogde achtergrondconcentraties vast te stellen [thema actief bodembeheer] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Egmond, C.M. van \ Frapporti, G. \ Visser, A.L. \ 1995
  In dit artikel wordt een methode gepresenteerd waarmee het mogelijk is het begrip "verhoogde achtergrondconcentratie" in de praktijk te hanteren
  help
  TEEB voor gebieden : hoofdstudie [Boek]
  Hendriks, K. \ Braat, L. \ Deerenberg, C. \ Egmond, P. van \ Gaaff, A. \ Heide, M. van der \ Jongbloed, R. \ Klok, C. \ Leneman, H. \ Melman, D. \ Ruijs, A. \ Tamis, J. \ 2014
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met h ...
  help
  Natuurlijk kapitaal: naar waarde geschat [Boek]
  Egmond, Petra van \ Ruijs, Arjan \ 2016
  De waarde en het duurzaam benutten van natuur worden wel samengevat in de metafoor van ‘natuurlijk kapitaal’. Natuur is van grote waarde omdat ze allerlei diensten levert aan de mens. Hoe zijn die diensten zo goed mogelijk te benutten zonder het natu ...
  help
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Met regenwater is het goed wassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Egmond, S. van \ Luijkx, G. \ Offringa, R. \ 2001
  Resultaten van een onderzoek naar het gebruik van regenwater voor het machinaal wassen van textiel in huishoudens. Gekeken werd naar de vuil- en vlekverwijdering, witheid van het textiel, uitspoeling van wasmiddelcomponenten, kalkafzetting op en zach ...
  help
  Strandlagune en binnenmeer in nieuw duingebied : unieke combinatie van veiligheid en ruimtelijke ordening \ WaterForum [Artikel]
  Egmond, C. van \ 2015
  Op 16 maart werd het project Kust op Kracht bij Petten en Camperduin officieel door minister Schultz van Haegen opgeleverd. Een bijzonder project waarbij verbetering van veiligheid , recreatie, toerisme, economie en natuur het uitgangspunt was. (Link ...
  help
  WRK wint prijs met 'sublinen' bij Breukelen : onconventionele oplossing bij grote werkzaamheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Foekema, J. \ Egmond, H. van \ 2000
  Relining van een deel van de watertransportleiding van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) door een nieuwe kunststof buis in de bestaande betonnen leiding te trekken om die weer waterdicht te maken (sublining). Bespreking van het haalb ...
  help
  Onderzoek naar discrepantie bij ZHEW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Flameling, T. \ Mulder, J.W. \ Tessel, P. \ Egmond, B. van \ 2002
  Tussen het gemeten aantal inwonerequivalenten in het influent, gebaseerd op 136 gr. totale zuurstofverbruik (TZV)/inwoner/dag, en de bijbehorende vervuilingseenheden uit de heffingsbestanden zit een discrepantie. Onderzoek voor de 43 afvalwaterzuiver ...
  help
  Prioriteiten in hydrologisch onderzoek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Egmond, N.D. van \ 1999
  help
  Risicobeoordeling ecosystemen verontreinigde waterbodems : achtergronddocument bij de richtlijn Nader Onderzoek : eindrapportage [Boek]
  Tuinstra, J. \ Durand-Huiting, A. \ Egmond, C.M. van \ 2000
  help
  Facetten van grondwatertrappen in zandgronden [Boek]
  Sluijs, P. van der \ Egmond, T. van \ 1976
  help
  A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties [Boek]
  Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ Bakker, G. \ Walvoort, D.J.J. \ Brouwer, F. \ 2017
  Data on soil hydraulic properties are needed as input for many models, such as models to predict unsaturated water movement and crop growth, and models to predict leaching of nutrients and pesticides to groundwater. The soil physics database of the N ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.