Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  New pesticides : an analytical survey [Boek]
  Emke, E. \ 2007
  At present, over 250 pesticides may be legally used in the Netherlands because their use has been authorized by the competent national authority, the College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB). Due to the strict drinking water standard of 0.1 mu-g/ ...
  help
  Modelcalibratie in de praktijk bij IWACO \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
  Zaadnoordijk, W.J. \ Wal, B. van der \ Emke, M. \ 2002
  Een kritische beschouwing van grondwatermodellen: wat is de meerwaarde voor de uiteindelijk te leveren modelresultaten
  help
  Organic micropollutants in Rhine and Meuse : monitoring with HPLC/UV-fingerprint [Boek]
  Noij, T.H.M. \ Emke, E. \ 1999
  help
  Solving varying density groundwater problems with a single density computer program \ Proceedings of the 10th salt-water intrusion meeting, Ghent (Belgium), 16 - 20 May 1988 [Hoofdstuk uit boek]
  Maas, C. \ Emke, M.J. \ 1989
  help
  Anti-verdrogingsonderzoek cluster Eemdelta en Flevoland \ Goed water centraal [Hoofdstuk uit boek]
  Bloemen, P.J.T.M. \ Emke, M.J. \ Croese, T.H.M. \ 1998
  Hydrologische en geohydrologische inventarisatie van vijf gebieden: Gooi en oostelijke Vechtplassen; flanken Heuvelrug; zuidelijke Gelderse Vallei; Noord Veluwe; Flevoland en Eemland
  help
  TRIWACO en het vegetatie voorspelmodel HYVEG \ Meijendel mededelingen : informatiebulletin ten behoeve van het Meijendelonderzoek [Artikel]
  Emke, M.J. \ Speets, R. \ Jonge, H.G. de \ 1994
  help
  Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas : monitoring met HPLC/UV-fingerprint [Boek]
  Noij, T.H.M. \ Emke, E. \ 1999
  help
  Uitwerking aanzet tot voorkeursvariant Horstermeerpolder [Boek]Publieksbrochure Natuur,water, wonen, werken in de Horstermeerpolder
  Emke, M.J. \ Haas, S. de \ 2008
  De Adviescommissie Horstermeerpolder haar plan voor natuurontwikkeling en waterberging in de Horstermeerpolder gepresenteerd. Er komen drie natte natuurgebieden aan de rand van de polder (totaal 244 hectare), waarin bij hevige regenval ook overtollig ...
  help
  Rioolwater, spiegel van de samenleving : rioolwateranalyse op de aanwezigheid van vijf drugs : Gemeente Ermelo [Boek]
  Emke, Erik \ Arondeus, Karen \ 2017
  In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de netto dagelijkse vrachten van drugs die gedurende één week in het rioolstelsel, waar de huishoudens in de gemeente Ermelo op aangesloten zijn, zijn afgevoerd. Gedurende één week (4 t/m 11ok ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Enantiomer profiling of high loads of amphetamine and MDMA in communal sewage: A Dutch perspective \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Emke, E. \ Evans, S. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Voogt, P. de \ 2014
  Analysis of wastewater with an aim of community-wide estimation of drug use is a new and very promising approach. Until now it was very difficult to determine if mass loads of studied drugs were actually originating from consumption, or disposal of u ...
  help
  Drugs in het riool : nieuwste resultaten rioolwateronderzoek Amsterdam, Utrecht en Eindhoven bekend \ KWR [Artikel]
  Voogt, P. de \ Emke, E. \ 2016
  Voor de vijfde keer op rij is in 2015 een Europese studie gedaan naar drugs in rioolwater om geografische verschillen en tijdtrends in drugsgebruik van stadsbewoners op te sporen. Het Europese Agentschap voor verdovende middelen – EMCDDA in Lissabon ...
  help
  Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Dijkman, E. \ Ven, B. van de \ Steegh, A. van der \ Emke, E. \ Helmus, R. \ Voogt, P. de \ Bijlsma, R. \ Hernández, F. \ 2011
  In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf in de Opiumwet opgenomen stoffen. Het gaat om amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen), opiaten en cocaïne. Deze stoffen z ...
  help
  Het oplossen van regionale zoet/zout problemen met een gewoon grondwatermodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Maas, C. \ Emke, M.J. \ 1989
  help
  Geo-hydrologische modellering van de duinwaterwinplaats van Gemeentewaterleidingen Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooiman, J.W. \ Emke, M.J. \ 1989
  Modellering grondwater van Waterleidingduinen
  help
  Quantifying fullerene C60 including transformation products in water with LC LTQ Orbitrap MS and application to environmental samples [Boek]
  Wezel, Annemarie P. van \ Morinière, Véronique \ Emke, Erik \ Hogenboom, Ariadne C. \ Schriks, Merijn \ 2010
  Development of analytical techniques and application to environmental samples is essential for human and environmental risk assessment of the growing use of engineered nanoparticles. The purpose of this study was to develop a sensitive analytical met ...
  help
  Risk assessment for drugs of abuse in the Dutch watercycle \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Aa, M. van der \ Bijlsma, L. \ Emke, E. \ Dijkman, E. \ Nuijs, A.L.N. van \ Ven, B. van de \ Hernández, F. \ Versteegh, A. \ Voogt, P. de \ 2013
  A screening campaign of drugs of abuse (DOA) and their relevant metabolites in the aqueous environment was performed in the Netherlands. The presence of DOA, together with the potential risks for the environment and the possible human exposure to the ...
  help
  HPLC-UV-screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking \ H2O online [Artikel]
  Kolkman, A. \ Emke, E. \ Stroomberg, G. \ Ketelaars, H. \ 2013
  Bij een aantal drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat wordt de (oppervlakte)waterkwaliteit gecontroleerd met een combinatie van vloeistofchromatografie (LC) en UV diode array-detectie (LC-UV-DAD). KWR heeft instrument-onafhankelijke software ontwikke ...
  help
  Goed water centraal [Boek]
  Meeuwissen, B.A.J. \ Amesz, M. \ Hemel - Gommer, C.M. van \ Knoestler, M. \ Brorens, B.A.H.V. \ Croese, T.H.M. \ Haarman, F.G. \ Bloemen, P.J.T.M. \ Emke, M.J. \ Kieft, J.G. \ Goed Water Centraal \ 1998
  help
  Haalbaarheidsstudie stoffendatabase voor de Nederlandse drinkwatersector [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Emke, Erik \ Maessen, Mario \ Baken, Kirsten \ 2016
  Onderzoekers en stakeholders uit de sector stelden samen een breed gedragen en goed afgestemd pakket van eisen op voor de opzet van een stoffendatabase, waarin gegevens over bekende en onbekende stoffen worden gedeeld tussen de drinkwaterlaboratoria. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.