Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  'Nog veel missiewerk te doen' : DSP beloond voor initiatief om antibioticaresistentie in te dammen \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
  Engelenburg, H. \ 2017
  Met het Sustainable Antibiotics Program wil DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) lozingen van industrieel afvalwater met antibiotica in het milieu terugdringen en daarmee toenemende antibioticaresistentie aanpakken. Met het initiatief won DSP de Europe ...
  help
  Gezond drinkwater vraagt om nuchtere aanpak : landelijk beeld van opkomende stoffen is hard nodig \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
  Engelenburg, H. \ 2017
  De afgelopen tijd verschenen in de media alarmerende berichten over de chemische stoffen pyrazool en GenX in rivierwater. De drinkwaterkwaliteit zou gevaar lopen. De VNCI erkent het belang van gezond drinkwater, maar bepleit in plaats van méér regels ...
  help
  De terugwinning van zware metalen uit metaalhydroxide slibstoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wijk, H.F. van \ Engelenburg, B. van \ 1983
  Terugwinning van zware metalen lijkt technisch haalbaar. De verwerkingskosten zullen in Nederland vermoedelijk hoog zijn, gezien het lage aanbod van metaalhydroxide slib
  help
  Drinkwater winnen in stedelijk gebied: graag of liever niet? [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Engelenburg, J. van \ 2003
  Vitens heeft een aantal stedelijke winningen, waarvan het grondwaterbeschermingsgebied geheel of gedeeltelijk ligt binnen de bebouwde kom. Eén van de stedelijke winningen is pompstation Ir. Sijmons in Arnhem-Zuid. Omdat er in Arnhem veel gaande is, i ...
  help
  Is een stuwwal modelleerbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Engelenburg, J. van \ Spek, T. \ Doorn, A. van \ 2012
  De oostkant van de Veluwe is één van de gestuwde gebieden in Nederland. Het landijs stuwde horizontale zand- en kleilagen in een bijna verticale positie die nu de grondwaterstroming van de Oost-Veluwe domineren. Modellering van de grondwaterstroming ...
  help
  Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spek, T. \ Kiljan, B. \ Verboom, B. \ Gerner, L. \ Moorman, J. \ Aken, M. van \ Engelenburg, J. \ Meijer, R. \ Geertsema, W. \ Steingröver, E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2011
  Waterschappen, provincies, waterbedrijven en andere partijen werken vaak samen aan ruimtelijke plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De optimalisering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur speelt in zulke plannen meestal een ...
  help
  Start uitbreiding infiltratieproject drinkwaterwinning Epe \ De wijerd [Artikel]
  Engelenburg, J. van \ 2010
  Sinds 1998 infiltreert Vitens water bij de productielocatie Epe met het oog op herstel van de grondwatersituatie in het Wisselse en Tongerense Veen. Het water is afkomstig uit de Verloren Beek , Klaarbeek. Het ingenomen water wordt via een transportl ...
  help
  Blauwe knooppunten en interregionale zelfsturing : eindrapport [Boek]
  Slobbe, E.J.J. van \ Vlist, M.J. van der \ Engelenburg, M.A.L. van \ 1996
  help
  Kritische factoren voor het succes van het rijkswaterbeleid : evaluatie van de meningen van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties : eindrapport [Boek]
  Engelenburg, M.A.L. van \ Ovaa, B.P.S.A. \ Vlist, M.J. van der \ 1995
  help
  Waterkwantiteit en waterkwaliteit in het Hupselse beekgebied : een modelmatige benadering [Studentenverslag]
  Engelenburg, M.A.L. van \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 1988
  help
  Eisen aan waterkwaliteitsmodellen [Studentenverslag]
  Engelenburg, M.A.L. van \ 1990
  Rapport Heidemij
  help
  Application of the PULSE model to the Hupselse Beek catchment (Holland) [Boek]
  Engelenburg, M.A.L. van \ 1989
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.