Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Case study: water sensitive Rotterdam \ Water governance [Artikel]
  Ernst, L. \ 2016
  Stedelijke duurzaamheidstransities – Mondiale ontwikkelingen als klimaatverandering, de toenemende schaarste aan grond- en hulpstoffen en veranderende sociale, politieke en economische verhoudingen zorgen voor een groeiende noodzaak tot duurzame ontw ...
  help
  Ontwikkeling Nederlandse waterketen in internationaal perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ernst, L. \ Roeleveld, P. \ Kent, N. \ 2010
  Iedereen hoopt op een mooie zomer, maar de vooruitzichten zijn niet best. Budgetten bevriezen, reserves drogen op, het stormt. De waterschappen zijn in zwaar weer beland. Het oudste bestuursorgaan in Nederland staat ter discussie. Alle partijen wille ...
  help
  Het lot van Rotterdam ligt in uw handen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Booister, N. \ Tretjakova, D. \ Weele, E. van \ Ernst, L. \ 2012
  Hoewel de Nederlanders in een veilige delta leven is de kans op een overstroming altijd aanwezig. Uit onderzoek van Flood Control 2015 en studenten van de Hogeschool Rotterdam bleek onlangs opnieuw dat de communicatie in tijden van een (mogelijke) ov ...
  help
  Een voorbeeld van een onderzoek naar het effect van opstuwing van een rivier op de hoogte van de grondwaterstand \ Landbouwvoorlichting : maandblad voor de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst [Artikel]
  Ernst, L.F. \ Ferrari, T.J. \ 1956
  Het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO werd in 1948 door het bestuur van het waterschap „Het Stroomgebied van de Aa" belast met een onderzoek o.a. naar de beantwoording van de vraag, of een in een 1500 ha groot gebied bij Erp optredend ...
  help
  Does the seed bank contribute to the restoration of species-rich vegetation in wet dune slacks? \ Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Bakker, C. \ Graaf, H.F. de \ Ernst, W.H.O. \ 2005
  Questions: What is the contribution of the seed bank to restoration of species-rich vegetation in oligotrophic wet dune slacks? Does the restoration management affect the seed bank? Location: Calcareous coastal dune slacks at the west coast of The Ne ...
  help
  A new formula for the calculation of the permeability factor with the Auger Hole method [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1955
  Onderzoek vanuit Bodemkundig Instituut TNO
  help
  Oeco(toxico)logische risico's van veranderend landgebruik \ Veranderend landgebruik en natuurontwikkeling : is natuurontwikkeling wel zo goed voor de natuur? : verslag van een studiedag op 21 april 1994 te Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Ernst, W.H.O. \ 1994
  help
  High resistance to horizontal groundwater flow in coarse sediments due to faulting [Boek]
  Ernst, L.F. \ Ridder, N.A. de \ 1960
  help
  Determination of storage coefficients from observation of groundwater levels [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1969
  help
  Groundwater flow in the Netherlands Delta area and its influence on the salt balance of the future Lake Zeeland [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1969
  help
  Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond - no. 14: De grondwaterstroming tussen twee rechtlijnige, niet-evenwijdige watergangen [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1951
  help
  Formulae for the groundwater flow in areas with sub-irrigation by means of open conduits with a raised water level [Boek]
  Ernst, L.F. \ [1975]
  help
  Analysis of groundwater flow to deep wells in areas with a non - linear function for the subsurface drainage [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1971
  help
  A geohydrologic study of East Gelderland : Netherlands [Boek]
  Ernst, L.F. \ Ridder, N.A. de \ Vries, J.J. de \ 1970
  help
  Drainage of undulating sandy soils with high groundwater tables [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1978
  help
  De verhoging van grondwaterstanden in het Waterschap van de Aa [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1953
  help
  Een prognose van het effect van een peilverhoging in het Philippinekanaal (Zeeland) op de grondwaterstand in de aangrenzende polders [Boek]
  Weerd, B. van der \ Ernst, L.F. \ 1984
  help
  Drainage van een dik, homogeen doorlatend grondpakket door middel van diepe putten [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1970
  help
  Stroomgebieden, wegzijgings- en kwelgebieden in het waterschap Noord-Limburg en de aangrenzende gronden langs de Maas [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1970
  help
  Veranderingen in de grondwaterstroming door opstuwing van consequente waterlopen [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1972
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.