Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de gevolgen van de vuiluitworp van rioolstelsels voor de kwaliteit van het ontvangend water : hoofdrapport [Boek]
  Willemsen, G.D. \ Franken, R.O.G. \ Gast, H.F. \ 1989
  help
  Effekten van rioolwaterlozingen op ontvangende wateren \ Riolering en waterkwaliteit : van een onfris verleden naar een schone toekomst [Hoofdstuk uit boek]
  Franken, R.O.G. \ Willemsen, G.D. \ Gast, H.F. \ 1988
  help
  Inventarisatie van niet - fossiele koolstof- en stikstoffluxen in zoete aquatische en semi-aquatische systemen in Nederland [Boek]
  Franken, R.O.G. \ 1991
  help
  Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe concepten \ Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
  Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ Franken, R.J.M. \ 2004
  Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het vakgebied van de aquatische ecologen en uitdagingen voor de toekomst
  help
  AHN is niet zomaar geschikt voor peilbesluiten \ VI matrix [Artikel]
  Flos, S. \ Franken, P. \ Hoefsloot, F. \ 2003
  Binnen de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor het vaststellen van peilbesluiten. Geconcludeerd wordt, dat aanvullende informatie uit het veld no ...
  help
  Water keert water : Ramspol krijgt balgstuw als waterkering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Franken, A. \ Verwoert, H. \ 1997
  help
  The pollution of soils and groundwater in the European Community \ Ecotoxicology of soil organisms [Hoofdstuk uit boek]
  Kohsiek, L.H.M. \ Franken, R. \ Fraters, D. \ 1994
  help
  Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
  Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
  Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
  help
  Biotische en abiotische beschrijving van de middelste en hoogste kwaliteitsniveaus voor stromende wateren en sloten - Deel 1: Hoofddocument [Boek]
  Franken, R.J.M. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2000
  help
  MKBA peilverandering Polder Zegveld [Boek]
  Bos, E. \ Vogelzang, T. \ Franken, R. \ Goosen, M. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ 2008
  Het Westelijk Veenweidegebied is al eeuwenlang onderhevig aan bodemdaling en oxidatie van het veen. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het veranderen c.q. verhogen van het peil van het oppervlaktewater. Peilverandering zal naar verwachting tal ...
  help
  Biotische en abiotische beschrijving van de middelste en hoogste kwaliteitsniveaus voor stromende wateren en sloten - Deel 2: Tabellen [Boek]
  Franken, R.J.M. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2000
  help
  Habitat variation and life history strategies of benthic invertebrates [Proefschrift]
  Franken, R.J.M. \ 2008
  The thesis considers two key aspects of lotic freshwater ecosystems, the physical microhabitat and organic matter dynamics. The first part focuses on the indirect effects of light and riparian canopy cover on shredder growth and productivity through ...
  help
  De Allier, ecologische referentie voor de Grensmaas? : de macrofaunalevensgemeenschap in relatie tot het ecologisch herstel met een signalering van nieuwe knelpunten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lieshout, F. van \ Peeters, E.T.H.M. \ Franken, R.J.M. \ 2003
  Een uiteenzetting over een ecologische vergelijking tussen dat deel van de rivier de Maas dat de grens vormt tussen Nederland en België en de rivier Allier in Frankrijk. Het voorgaande en huidige onderzoek in de Grensmaas laat een groot aantal proble ...
  help
  ‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Assessing ecological quality of shallow lakes: does knowledge of transparency suffice? \ Basic and applied ecology : journal of the Gesellschaft fuer Oekologie [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Franken, R.J.M. \ Jeppesen, E. \ Moss, B. \ Bécares, E. \ Hansson, L.A. \ Romo, S. \ Kairesalo, T. \ Gross, E.M. \ Donk, E. van \ Nõges, T. \ Irvine, K. \ Kornijów, R. \ Scheffer, M. \ 2008
  The European Water Framework Directive (WFD) requires that all aquatic ecosystems in their member states should reach 'good' ecological quality by 2015. To assess ecological quality, the WFD requires the definition of reference conditions using biolo ...
  help
  Haften weer terug in de Grensmaas? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Brugmans, B. \ Franken, R. \ Beijer, J.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2005
  Haften (Ephemeroptera) vertoonden in het verleden een grote diversiteit, maar die is in de loop van de tijd sterk gereduceerd in de Grensmaas. In het kader van afstudeerwerk is een aantal factoren van vermindering van de macrofauna onderzocht
  help
  Transport van mineraal en organisch materiaal, toxicanten en macro-invertebraten in stromende wateren [Studentenverslag]
  Franken, R. \ Janssen, S. \ 1995
  Doel van het onderzoek was het kwantificeren van de relaties tussen hydrologie van een beek en het transport van stoffen (mineraal en organisch materiaal, toxicanten) alsmede drift van macrofauna.
  help
  Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Franken, R. \ Meulen, S. van der \ Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hartgers, E. \ 2016
  Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkpro ...
  help
  Droogvallende en zure bovenbeeklopen in de Achterhoek : aanzet tot een typologische indeling op basis van macrofauna en milieuvariabelen en een analyse van de STOWA beoordeling voor stromende wateren [Studentenverslag]
  Franken, R.J.M. \ 1996
  Doel van het onderzoek is het karakteriseren van droogvallende en zure beekbovenlopen op basis van de macrofauna-levensgemeenschappen en de fysische en chemische milieu-variabelen, waarmee een typologie onderscheiden wordt die onderverdeeld is in beï ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.