Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 43

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Franken
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Koers houden in de delta : ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  De volgende twee vragen dienden als vertrekpunt voor deze studie: 1. Hoe kan een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma er uitzien, waarmee de betrokken partijen in de toekomst de vinger aan de pols kunnen houden om te weten of ze met ...
  help
  Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
  help
  Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Franken, R. \ Meulen, S. van der \ Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hartgers, E. \ 2016
  Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkpro ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : tussentijdse rapportage ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Gaalen, F. van \ Tiktak, A. \ Franken, R. \ 2015
  Nederland heeft in nieuwe ‘ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen’ vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uit de voorliggende evaluatie van ...
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - 6: Waterkwaliteit en -veiligheid [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Knoop, J. \ Kragt, F. \ Beugelink, G. \ Puijenbroek, P. van \ Franken, R. \ 2014
  Hoofdpunten uit de balans. In het waterveiligheidsbeleid is een transitie gaande van een beleid uitsluitend gericht op het voorkómen van overstromingen naar een beleid dat zich vanuit een risicobenadering ook richt op het beperken van de gevolgen van ...
  help
  Spatial and temporal distribution of caddisfly larvae in two lowland streams in the Netherlands (Trichoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Franken, R.J.M. \ Klutman, A.G.M. \ Tempelman, D. \ 2014
  Er is nog maar weinig bekend over het voorkomen in ruimte en tijd van kokerjufferlarven in de Nederlandse beeksystemen. De in dit artikel beschreven resultaten zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar temporele variatie in levensgemeenschappe ...
  help
  Habitattypen in 8 Natura2000 gebieden : verantwoording voortouwgebieden Noord-Brabant [Boek]
  Linden, J. van der \ Franken, F.J.A.A. \ Lansing, P. \ 2013
  Voor 9 Natura2000-gebieden heeft de Provincie Noord-Brabant een trekkersrol in het schrijven van de beheerplannen. Voor 8 gebieden is het noodzakelijk een kaart te hebben met daarop de ligging van de habitattypen. Het negende gebied, het Markiezaat, ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek]
  Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ Arts, G. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ 2012
  Dit rapport is een geactualiseerde versie van ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’. Het is het resultaat van een evaluatie van de maatlatten in de aanloop naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplan ...
  help
  Effecten klimaatverandering op waterkwantiteit in Nederland [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Franken, R.O.G. \ Minnen, J.G. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  De klimaatverandering in Nederland zet door. Zo zij er effecten op de hoeveelheid neerslag en maandgemiddelde rivierafvoeren vastgesteld. Hoewel nog niet gemeten, is het de verwachting dat zowel de zeespiegelstijging als de rivierafvoeren in de toeko ...
  help
  Van tonnenman tot hi-tech Jumbo Set... \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Franken, M. \ 2009
  Van oudsher zijn we al bezig met het reinigen van de riolering. Ging dit vroeger nog met tonnen op de nek van de tonnenman, tegenwoordig maken wij gebruik van hi-tech materieel. De tonnenman is veranderd in een gespecialiseerde operator en de ton is ...
  help
  ‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
  help
  MKBA peilverandering Polder Zegveld [Boek]
  Bos, E. \ Vogelzang, T. \ Franken, R. \ Goosen, M. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ 2008
  Het Westelijk Veenweidegebied is al eeuwenlang onderhevig aan bodemdaling en oxidatie van het veen. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het veranderen c.q. verhogen van het peil van het oppervlaktewater. Peilverandering zal naar verwachting tal ...
  help
  Habitat variation and life history strategies of benthic invertebrates [Proefschrift]
  Franken, R.J.M. \ 2008
  The thesis considers two key aspects of lotic freshwater ecosystems, the physical microhabitat and organic matter dynamics. The first part focuses on the indirect effects of light and riparian canopy cover on shredder growth and productivity through ...
  help
  Kosten en baten van de Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ligtvoet, W. \ Beugelink, G. \ Franken, R. \ 2008
  Wat is de effectiviteit van de door de waterbeheerders voorgestelde KRW-maatregelen en de aanvullende maatregelen? Wat vraagt de Kaderrichtlijn Water? In een ex ante evaluatie beantwoordde dit voorjaar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze e ...
  help
  Assessing ecological quality of shallow lakes: does knowledge of transparency suffice? \ Basic and applied ecology : journal of the Gesellschaft fuer Oekologie [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Franken, R.J.M. \ Jeppesen, E. \ Moss, B. \ Bécares, E. \ Hansson, L.A. \ Romo, S. \ Kairesalo, T. \ Gross, E.M. \ Donk, E. van \ Nõges, T. \ Irvine, K. \ Kornijów, R. \ Scheffer, M. \ 2008
  The European Water Framework Directive (WFD) requires that all aquatic ecosystems in their member states should reach 'good' ecological quality by 2015. To assess ecological quality, the WFD requires the definition of reference conditions using biolo ...
  help
  Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
  Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
  Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.