Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Pijlman, J. \ Eekeren, N. van \ Gerner, L. \ Kessel, T. van \ 2016
  In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen h ...
  help
  Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Eekeren, N. van \ Rietberg, P. \ Gerner, L. \ Leeuwen, M. van \ 2015
  In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan opti ...
  help
  Samenwerking met tbs-kliniek Veldzicht verlengd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Gerner, H. van \ 2008
  De samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug voor het maken van vangmiddelen voor muskusratten wordt verlengd. Beide partijen zijn positief over het samenspel en gaan ook in 2008 met elkaar in zee
  help
  Gedoe over verondiepen van plassen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Gerner, H. van \ 2008
  Een hot item de laatste tijd: het verondiepen van zandwinplassen met licht verontreinigde bagger. Hoewel het in de praktijk geen enkel probleem is, maken omwonenden en belangengroepen zich grote zorgen en komen ze in opstand. Tijd voor duidelijkheid ...
  help
  Effecten van peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Gerner, L. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ 2012
  Peilgestuurde drainage kan droogte op landbouwpercelen verminderen ten opzichte van gewone drainage, maar zorgt niet voor minder uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Dit is de belangrijkste conclusie van uitgebreid veldonderzo ...
  help
  Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spek, T. \ Kiljan, B. \ Verboom, B. \ Gerner, L. \ Moorman, J. \ Aken, M. van \ Engelenburg, J. \ Meijer, R. \ Geertsema, W. \ Steingröver, E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2011
  Waterschappen, provincies, waterbedrijven en andere partijen werken vaak samen aan ruimtelijke plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De optimalisering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur speelt in zulke plannen meestal een ...
  help
  Het waterrapport 2008-2011 [Boek]
  Lenssen, J. \ Gerner, L. \ [ca. 2011]
  Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel. Elke dag weer willen we de mensen in het gebied laten genieten van schoon en helder water met een gevarieerde flora en fauna. Tegelijkertijd proberen we te voorkome ...
  help
  Innovatief onderzoek naar verwijderen medicijnresten : Groot Salland doktert met ziekenhuiswater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Gerner, H. van \ 2011
  Iets meer dan een jaar geleden gaven Waterschap Groot Salland en de Isala klinieken het startsein voor de bouw van een innovatieve afvalwaterzuivering. Het doel was onderzoek te verrichten naar betere verwijdering van medicijnresten uit afvalwaterstr ...
  help
  Florakleed houdt dijk bijeen : onderzoek Waterschap Groot Salland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Gerner, H. van \ 2011
  Natuurbeheer op dijken maakt de waterkeringen beslist niet zwakker. En dat terwijl de natuurwaarden toenemen. Een natuurdijk doet niet onder voor een kleidijk, zo blijkt uit onderzoek. Verscheidenheid is de sleutel tot succes.
  help
  Wel leerzaam : completely different : thema Samenwerken over de grens \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Meuleman, W. \ Gerner, H. van \ 2015
  Begin 2014 kampten grote delen van Zuid-Engeland wekenlang met overstromingen. Waterschap Groot Salland heeft al jarenlang contacten met plaatselijke overheden. Medewerkers waren aanwezig om te kijken, te leren en te helpen. "We kunnen veel leren tij ...
  help
  Ook het bermpje heeft z'n plek in heringericht Gooiermars : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Coomans-Van Hees, S.M. \ Gerner, H. van \ Bottenberg, A.A.M. \ 2006
  Een kleinschalig agrarisch weidegebied, de Gooiermars bij Deventer, heeft een nieuwe inrichting gekregen: gemeente en waterschap hebben een gebied gecreëerd, waar verschillende gebruiksfuncties naast elkaar bestaan en waar water en natuur voldoende r ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.