Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
  Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
  help
  Berekening van verzadigde grondwaterstroming met het nationaal hydrologisch instrumentarium \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Goes, B. \ Verkaik, J. \ 2008
  Een belangrijk doel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is het beantwoorden van landelijke beleidsvragen. In dit artikel (gebaseerd op de NHI rapportage) wordt beschreven hoe het verzadigde grondwatermodel is opgebouwd en hoe de onde ...
  help
  Geofysisch en hydrologisch onderzoek op de stuwwallen bij het Montferland voor de kartering van hydrogeologische eenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Goes, B.J.M. \ Tank, R.G.B.M. \ 2001
  help
  Nieuwe toepassingen van boorgatmetingen voor opsporing van zoet en brak grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Goes, B. \ Stuurman, R. \ 2006
  Geo-elektrische boorgatmetingen worden door TNO al vanaf de jaren 60 uitgevoerd voor waterleidingbedrijven om de overgangen tussen zoet en brak en zout en brak in het grondwater te bepalen. Dit soort metingen gebeurt in net geboorde nog open boorgate ...
  help
  Geofysica en hydrologie voor de planning van infiltratie op een stuwwalrand \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
  Goes, B.J.M. \ Obdam, A. \ Westerhoff, R. \ 2002
  De opbouw van de Veluwse ondergrond heeft grote invloed op de afstroming van grondwater. Dit proces is vastgelegd in een model, waarmee vervolgens een voorspelling is gemaakt van de effecten van infiltratie van oppervlaktewater in drie vijvers nabij ...
  help
  Ondiep brak grondwater op Texel \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
  Goes, B. \ 2001
  help
  Waterplantenkartering IJsselmeergebied \ First joint European conference and exhibition on geographical information : geographical information in the Netherlands [Artikel]
  Boxsem, W. \ Butijn, G.D. \ Goes, E.R.F. van der \ 1995
  help
  Duinrellen in Noord-Kennemerland [Boek]
  Goes, J. van der \ Higler, R. \ Manen, Y. van \ 1983
  help
  Zilte oevers in de Zak van Zuid-Beveland \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Peters, J. \ Twigt, W. \ Goes, R. van der \ 1997
  help
  Hydrobiologisch onderzoek in de Ankeveense en Kortenhoefse plassen en het hol in 1988 : fysisch - chemisch, diatomeeen, flora en vegetatie, macrofauna [Boek]
  Scheffer - Ligtermoet, Y. \ Ee, G. van \ Goes, J.P.C. van der \ 1992
  help
  Boorgatmeting belangrijk wapen : op jacht naar zoet, brak en zout grondwater \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
  Goes, B. \ Stuurman, R. \ 2007
  Al vanaf de jaren zestig vinden in Nederland geo-electrische boorgatmetingen plaats. En wel t.b.v. drinkwaterbereiding over de overgang tussen zoet-brak en brak-zout grondwater te bepalen. Twee andere (en minder bekende) toepassingen betreffen de oli ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.