Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Minister Schultz van Haegen over het Deltaprogramma : "het gaat nu om de uitwerking" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Goossen, W.J. \ 2015
  Het Deltaprogramma 2015 verscheen vorig jaar na een jarenlange zoektocht van alle overheden, samen met betrokkenheid van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar de beste manier om de toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor de wa ...
  help
  Structure and annual biomass production of Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Brock, T.C.M. \ Arts, G.H.P. \ Goossen, I.L.M. \ 1983
  help
  Groei en stressparameters bij het nonnetje (Macoma balthica) in de Ooster- en Westerschelde [Studentenverslag]
  Goossen, W.J. \ 1989
  help
  Kennis en adviezen voor herstel en inrichting van watersystemen : programma 2002 [Boek]
  Goossen, W.J. \ Werkstructuur Onderzoek Natte Structuren \ 2002
  help
  IBA's in Zeeuws-Vlaanderen op de voet gevolgd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Goossen, J. \ 2010
  In Zeeuws-Vlaanderen is een groot aantal IBA's vijf jaar lang onder de loep genomen. Door middel van steekproeven is naar voren gekomen hoe de verschillende individuele afvalwatersystemen presteren. De resultaten zijn opmerkelijk. Het helofytenfilter ...
  help
  Bos in water, water in bos : beleving van bossen in en aan water [Boek]
  Goossen, C.M. \ Hommel, P.W.F.M. \ 2003
  Van vier typen nat bos (Zachthoutooibos, Hardhoutooibos, ELzenbroekbos en Essen-Elzenbos) is via een post-enquête onderzocht in hoeverre de Nederlandse bevolking ze aantrekkelijk vindt om te zien en om in te wandelen. Het Hardhoutooibos wordt het aan ...
  help
  Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008 [Boek]
  Vreke, J. \ Wulp, N.Y. van der \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Boer, T.A. de \ Henkens, R.J.H.G. \ 2008
  Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Gr ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Advies over afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied [Boek]
  Bake, D.P. de \ Goossen, W.J. \ 2017
  Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben gezamenlijk een advies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen over rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied. ...
  help
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
  Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
  help
  KRW-verkenner toegepast op de wateren in Zeeuws-Vlaanderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Driesprong, A. \ Paulus, P. \ Goossen, J. \ Bruine, E. de \ 2008
  De KRW-verkenner is een instrument waarmee maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water kunnen worden afgewogen. Voor de oppervlaktewateren van Zeeuws-Vlaanderen is hiermee nagegaan hoe effectief emissiereducerende maatregelen voor nutriënten en zware me ...
  help
  De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht [Boek]
  Vries, S. de \ Dijkstra, H. \ Boer, T.A. de \ Goossen, C.M. \ Wulp, N.Y. van der \ 2008
  De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor d ...
  help
  Adviescommissie water : 2004-2018 : breed kijken, smal adviseren [Boek]
  Goossen, W.J. \ Essen, K. van \ Hoogeveen, A. \ Bos, M. \ 2017
  Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Wat ...
  help
  Modelling the additional costs fot the risk of climate change effects in the Netherlands [Studentenverslag]
  Heerema, T. \ 2015
  Anthropogenic climate change is likely to increase the human exposure to flooding, drought and changes in temperature. This increase of flooding is also present in the Netherlands and the damage and costs per incidence of flooding have increased. To ...
  help
  Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen [Boek]
  Verleun, J. \ Brouwer, K. \ Lardinoye, M. \ Holman, J. \ Verkuijlen, F. \ Bakker, W. \ Nieuwlands, J. \ Goossen, J. \ Huizing, H. \ [2014]
  In het buitengebied zijn eind vorige eeuw met een flinke financiële inspanning voorzieningen aangelegd voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. Gemeenten en waterschappen stellen zich de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief m ...
  help
  Bos in water, water in bos : kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie [Boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Waal, R.W. de \ Vries, F. de \ Goossen, C.M. \ 2005
  Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie lig ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.