Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 225

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Graaf
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond? [Boek]
  Loosdrecht, Mark van \ Stams, A.J.M. \ Hoekstra, W.P.M. \ Graaf, Astrid van de \ 2018
  In dit cahier beschrijven microbiologen, ecologen, biotechnologen, milieutechnologen, procestechnologen en filosofen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economi ...
  help
  Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR \ H2O online [Artikel]
  Graaf, M. de \ Kessels, K. \ Overbeek, C. \ 2017
  Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans een systeem ontwikkeld om het operationeel waterbeheer te optimaliseren, voor zowel normale omstandigheden als calamiteiten. Met dit ‘BeslissingsOndersteunend Systeem Operationeel Mod ...
  help
  Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Setyorini, D. \ Beusekom, M. \ Nooy, C. \ Graaf, R. de \ 2017
  Een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte kwaliteit van oppervlaktewater in Soerabaja, Indonesië. Hierbij worden innovatieve participatieve m ...
  help
  Glass eel monitoring in the Netherlands [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Vries, P. de \ Twijnstra, R.H. \ Graaf, M. de \ 2017
  In general there are three subjects described in this report: 1. Overview and brief evaluation of glass eel monitoring projects along the Dutch coast 2. Exploration of a national glass eel index based on multiple datasets along the Dutch Coast 3. Ana ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : deel I:trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ Deerenberg, C. \ 2016
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Hab ...
  help
  Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Chun, C. \ Blom, E. \ Schram, E. \ Graaf, M. de \ Winter, H.V. \ 2016
  Deze rapportage geeft een schatting van de omvang van de bijvangst in de beroepsvisserij nabij kunstwerken op basis van fuikvangsten en diverse interviews. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de overleving van schubvi ...
  help
  Zwemmen in een gracht : is het risico voorspelbaar? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
  Waterschappen willen het zwemmen in niet-officiële zwemlocaties niet promoten. Als echter honderden zwemmers voor het goede doel te water gaan, staat de waterbeheerder toch voor een dilemma. De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg watersch ...
  help
  Spraakwater: " Nieuw belastingstelsel broodnodig? Blijf op de handen zitten en hanteer een strategie van trage doordachtheid" \ Water governance [Artikel]
  Froberg, M. \ Graaf, E. de \ Onwijn, S. \ Schoemaker, M. \ 2016
  In deze rubriek werd eerder gesteld dat het aanpassen van het belastingstelsel broodnodig zou zijn. Het zou smeulen in Den Haag rondom dit vraagstuk, zo werd gesteld in het artikel van ‘Herziening belastingstelselwaterschappen broodnodig!’ in Water G ...
  help
  Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? \ H2O online [Artikel]
  Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
  De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico’s van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Achter de schermen hebben ze advies gegeven. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo’n ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2015 [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O. van \ Tien, N.S.H. \ Vries, P. de \ Sluis, M.T. van der \ Os-Koomen, E. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Wiegerinck, J.A.M. \ Lohman, M. \ Hoppe, M. van \ Hoek, R. \ Westerink, H.J. \ 2016
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebie ...
  help
  Maar eerst uitvoering compenserende maatregelen : Haringvlietsluizen in 2018 op een Kier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Graaf, R. de \ 2015
  In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Goed voor de visstand maar daardoor loopt er ook zoutwater het Haringvliet in, dus problemen voor de landbouw en voor het waterbedrijf. Compenserende maatregelen zijn nodig. Minister Schultz gaf het sta ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : 2014 : deel III: data [Boek]
  Boois, I.J. de \ Hoek, R. \ Graaf, M. de \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2015
  Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- ...
  help
  Onderzoek en beheer : bemonsteren met drones \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroes, M. \ Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ 2015
  In eerste instantie wordt bij de term ‘drone’ vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare, vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze ‘submerged drones’ kunnen worden gebruikt voor aquatisch e ...
  help
  Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2015 : status of the eel population in the periods 2005-2007, 2008-2010 and 2011-2013 [Boek]
  Wolfshaar, K.E. van de \ Tien, N. \ Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Graaf, M. de \ 2015
  Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben in eerste instantie geleid tot een substantiële verbetering van de overleving tussen de perioden 2005-2007 en 2008-2010 gevolgd door een bescheiden verbetering in overleving tussen de pe ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013 - Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ 2015
  In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. Van acht commercieel benutte vissoorten (aal, baars, blankvoorn, brase ...
  help
  Implementatie van LC-MS-screeningstechnieken voor monitoring waterkwaliteit [Boek]
  Bajema, Bernard \ Bosch, Ronny \ Emke, Erik \ Gerdes, Herman \ Graaf, Bendert de \ Kooi, Jan van der \ Puijker, Leo \ Vughs, Dennis \ Leerdam, Ton van \ 2015
  In het kader van het bedrijfstakonderzoek (‘Speerpuntonderzoek’ voor Vitens en WMD) en in nauwe samenwerking tussen KWR, Vitens en WLN is de bestaande screeningtechniek op basis van accurate massa LC-MS verder geïmplementeerd, geoptimaliseerd en geha ...
  help
  Brede screening van drinkwater: op zoek naar onbekende stoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Drinkwaterbedrijven moeten hun bronnen en hun drinkwater regelmatig onderzoeken. Daarbij moeten ze nagaan of er ‘ bekende’ stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen, in voorkomen, maar ook onbekende stoffen. Bij meer dan 1 microgram per li ...
  help
  Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief ...
  help
  Oriënterend onderzoek sedimentatie beginstrengen DWA-rioleringen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Vliet, J.C. van der \ Graaf, E. de \ 2014
  Begin 2012 heeft ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar sedimentatie in beginstrengen van rioleringen. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in oorzaken en gedrag van slib in rioolstrengen door middel van het verzamelen van prakt ...
  help
  Effect drijvende constructies op waterkwaliteit [gebiedsontwikkeling] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ Dionisio Pires, M. \ 2014
  Er zijn diverse voor- en nadelen gevonden bij kwaliteitsbeoordeling onder drijvende gebouwen. Voor ontwerpers, bouwers en beheerders is een tool in de maak die helpt meer kennis op te bouwen door te monitoren en maatregelen te nemen om eventuele nega ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.