Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De transparantie van de benchmark \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, T. \ 2005
  Eind vorig jaar is op wat euforische wijze de derde benchmark van de drinkwaterbedrijven ('Water in Zicht 2003') gepresenteerd. Deze kenschetste de kwaliteit van het Amsterdamse drinkwater als het beste in Nederland, maar tegelijkertijd moesten de ga ...
  help
  Het gekozen zuiveringsschema en de eerste bedrijfservaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1977
  help
  Beschouwingen bij het advies van de Gezondheidsraad over hard en zacht drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1976
  help
  Centrale hardheidscorrectie door kristallisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ Prinsen Geerligs, W.L. \ Soleman, M.A.A. \ 1973
  help
  Verdwijnen van rietgordels in Nederland : oorzaken, gevolgen en een strategie voor herstel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Graveland, J. \ Coops, H. \ 1997
  help
  Biologisch actieve-koolfiltratie: kennis integreren tot een model [thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, L. van der \ Rietveld, L.C. \ Graveland, A. \ 2000
  DOC (dissolved organic carbon), en organische microverontreinigingen in het bijzonder, worden effectief verwijderd uit ruw water door biologisch actieve-koolfiltratie (BAC; biological activated carbon), d.w.z. conventionele koolfiltratie voorafgegaan ...
  help
  Biologische actieve koolfiltratie in Weesperkarspel in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1993
  help
  Biologisch actieve koolfiltratie : optimalisatie van de ozondosis in relatie tot bromaatvorming en AOC - productie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Soest, E.A.M. van \ Graveland, A. \ 1995
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam beschikt over twee drinkwaterproduktiebedrijven: de Rivierduinwaterleiding (RDWL) en de Rivierplassenwaterleiding (RPWL). De RDWL behandelt voor 85% Rijnwater en voor 15% duinwater. De RPWL behandelt voor 95% Bethunep ...
  help
  Invloed van entmateriaal op waterontharding in korrelreactoren, een kristallografische benadering van kiemvorming en kristallisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dirken, P.J. \ Baars, E.T. \ Graveland, A. \ 1995
  help
  Amsterdam : van hard naar zacht water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1987
  help
  De ontwikkeling van korrelreactoren voor diverse toepassingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ Moel, P.J. de \ 1987
  help
  Drinkwaterbereiding en wateranalyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Soest, E.A.M. van \ Graveland, A. \ 1991
  help
  Meer ruimte voor natuurlijke processen in het Schelde estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Graveland, J. \ 2004
  Kenmerkend voor het Westerschelde estuarium is het grote getijdenverschil (tot 5 m bij Antwerpen), het meergeulenstelsel, met eb- en vloedgeulen. Het gebied is van internationaal belang als foerageergebied en broedgebied voor steltlopers en kustbroed ...
  help
  Slib en milieubelasting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1983
  Verwijdering van ongewenste stoffen uit drinkwater, de afvalstoffen en de verwerking en bestemming van drinkwaterslib
  help
  Grondslagen van de normstelling voor drinkwaterbereidingschemicalien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Noordam, P.C. \ Graveland, A. \ 1985
  help
  Grondslagen van de normstelling voor drinkwaterbereidingschemicalien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Noordam, P.C. \ Graveland, A. \ 1985
  help
  Oppervlaktewaterwinning zonder voorraadvorming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ 1985
  help
  Watergebruik in Nederland neemt af \ CBS webmagazine [Artikel]
  Graveland, C. \ Baas, K. \ 2008
  Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent leidingwater per jaar te besparen. Ook hebben bedrij ...
  help
  Introductie van de biologisch actieve koolfiltratie te Leiduin \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ Hoek, J.P. van den \ 1995
  help
  Directe zuivering van afvalwater : een alternatief? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graveland, A. \ Hoek, J.P. van der \ 1997
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.