Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Deelrapport ecologie \ Verdroging van natuur en landschap in Nederland : beschrijving en analyse [Hoofdstuk uit boek]
  Groen, C.L.G. \ Gool, C.R. van \ Runhaar, J. \ 1989
  hfdst. 1
  help
  Levering huishoudwater in Dichteren (gem. Doetinchem) gestart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bennekom, C.A. van \ Uhm, P. van \ Groen, J. \ 1998
  help
  Toetsing van de verspreiding van ecotoopgroepen aan het LKN-bestand [Boek]
  Witte, J.Ph.M. \ Groen, Kees L.G. \ Meijden, R. van der \ 1995
  help
  Legionella onder controle? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Versteegh, A. \ Aa, M. van der \ Dirksen, W. \ Groen, B. \ Kooij, D. van der \ Treur, L. \ Reinhold, W. \ 2008
  Zo’n 150 controleurs en inspecteurs die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van drinkwaterinstallaties waren op 8 oktober 2008 te gast bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het symposium ‘Legionella onder co ...
  help
  Extreme zomerneerslag 2006 en klimaatscenario's [Boek]
  Groen, G. \ 2007
  Zware buien hebben in augustus 2006 voor wateroverlast gezorgd. Voor Verkeer en Waterstaat was dat aanleiding om KNMI nader onderzoek te laten verrichten naar te verwachten extremen in de toekomst
  help
  Grondwatermeetnet Bloemendaal uitgebreid en complex \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuster, M. de \ Groen, R. \ 2010
  Gemeentelijke grondwatermeetnetten zijn gemeengoed geworden in Nederland. Toen de gemeente Bloemendaal in 1992 begon met het optuigen van een meetnet, was dit echter zeker nog niet het geval. De aanleiding voor het inrichten van het meetnet was het v ...
  help
  De beplante wadi : blijvende utopie of nieuw aspect in de openbare ruimte [Studentenverslag]
  Verkade, K. \ Koopman-Kuipers, E. \ Groen, K. \ 2017
  Het afkoppelen van regenwater is een onderwerp dat momenteel veel gemeenten in Nederland bezig houdt. Eén van de opties is om regenwater te laten infiltreren in het openbaar groen middels wadi’s: een verdieping in het landschap, meestal ingezaaid met ...
  help
  Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Oude Essink, G.H.P. \ Leijnse, A. \ Vandenbohede, A. \ Groen, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2014
  This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are in ...
  help
  Ecoseries for potential site mapping, an example from the Netherlands \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
  Klijn, F. \ Groen, C.L.G. \ Witte, J.P.M. \ 1996
  help
  Nog veel inspanning nodig om baggerprobleem op te lossen : Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Groen, K.P. \ Hakstege, A.L. \ 2001
  Inventarisatie van de waterbodemproblematiek in Nederland, mogelijke oplossingen voor het baggerspecieprobleem (een aantal varianten, o.a. 'meer bestemmingen' en 'geavanceerde verwerking', en uitsmeren van de oplossing over 40 in plaats van 10 jaar), ...
  help
  Basisdocument brakke en zoute geohydrologie Lekkerkerk : concept-rapport 1/2/2009 [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ 2009
  OASEN onderzoekt de mogelijkheden voor de winning van brak water ten behoeve van drinkwatervoorziening. Als onderdeel van dit onderzoek is Acacia Water gevraagd een basisdocument op te stellen over de brakke en zoute hydrogeologie in de omgeving van ...
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder [Boek]
  Velstra, J. \ Visser, R. \ Groen, M. \ 2014
  Op maandag 20 januari 2014 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst voor agrariërs georganiseerd in de Noordkop Noord-Holland over de toename van zout kwelwater in de Noordkop, specifiek gericht op de polder Koeg ...
  help
  Berekeningen waterberging DUIN Almere [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Burger, S. \ 2013
  Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk DUIN in Almere worden twee duinpartijen aangelegd, haaks op de dijk. Mogelijk kunnen deze duinpartijen dienen als waterberging. Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met FlexPDE (geïntegreerde verzadigde en onver ...
  help
  Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder [Boek]
  Velstra, J. \ Kleinendorst, T. \ Groen, M. \ Straathof, N. \ 2014
  Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ...
  help
  Toepasbaarheid van innovatieve onderzoekstechnieken gericht op grondwaterstroming in en rond dijken : cases zandmeevoerende wellen Vuren en Hurwenen [Boek]
  Groen, K. \ Velstra, J. \ Burger, S. \ Groen, M. \ 2014
  help
  Brasem uit balans \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Groen, M. \ Spierts, I. \ 2017
  De brasem (Abramis brama) is een vissoort die weinig eisen aan zijn leefomgeving stelt en daarom een van de meest algemeen voorkomende vissoorten in Nederland is. Tijdens visserijkundige onderzoeken worden verhoudingsgewijs steeds vaker grote exempla ...
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : gewasbeschermingsmiddelen : deelrapport 2013-2015 : gewasbeschermingsmiddelen in Spaarwater pilot Breezand [Boek]
  Groen, K. \ Kreuk, H. de \ Burger, S. \ Velstra, J. \ 2016
  Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Gewasbeschermingsmiddelen’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. Binnen dit project is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbestrijdingsmiddelen op de pi ...
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : vastlegging en afbraak van nutriënten en bacteriën : deelrapport 2013-2015 : ondergrondse opslag - kwaliteitsaspecten [Boek]
  Kruisdijk, E. \ Groen, K. \ Tolk, L. \ Waterloo, M. \ Burger, S. \ 2016
  De ondergrondse wateropslag heeft voordelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het ondergronds opgeslagen water. Door het opvangen en opslaan van drainagewater worden de nutriënt fluxen naar het oppervlaktewater vermindert. Deze nutri ...
  help
  Mogelijkheden voor beperking van inlaatwater in polders [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Boomgaard, M. \ 2010
  Sturing in drainage, peilen en inlaat kan de gevolgen van klimaatverandering, het vaker optreden van droge zomers, zoals in 2003, voor een deel compenseren. Dat is van belang in de discussie over het veiligstellen van de wateraanvoer in de zomer in l ...
  help
  Innoveren in deltatechnologie : omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijburg, C. \ Pol, J. van der \ Duijn, M. \ Groen, J. \ 2010
  Recentelijk bleek dat Nederland nog steeds daalt op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Een manier om deze trend om te buigen, is het delen van ervaringen met het slechten van belemmeringen bij innovaties. Op die manier kunnen toekomstig ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.