Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
  Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
  help
  Environmental impact of land use in rural regions : the development, validation and application of model tools for management and policy analysis [Boek]
  Rijtema, P.E. \ Groenendijk, P. \ Kroes, J.G. \ 1999
  help
  Ecological consequences of a storm-surge barrier in the Oosterschelde : the salt marshes = Oecologische gevolgen van een stormvloedkering voor de schorvegetatie in de Oosterschelde [Proefschrift]
  Groenendijk, A.M. \ 1987
  Plantenoecologische studie naar de gevolgen van de aanwezigheid van en het actief beheer met de stormvloedkering in de Oosterschelde voor de schorplanten. Tevens zijn de gevolgen nagegaan van de aanwezigheid van de stormvloedkering en de secundaire d ...
  help
  Tidal reduction and salt-marsh management \ Progress report... / Delta Institute for Hydrobiological Research [Artikel]
  Groenendijk, A.M. \ 1988
  help
  Discussion report on session : soil mobility and groundwater pollution \ Environmental criteria for assessing agricultural pesticides : seminar report, Wageningen 20 - 21 February 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Groenendijk, P. \ 1993
  help
  Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties [Boek]
  Herwaarden, G.J. van \ Groenendijk, P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Vrielink, J.G. \ 1990
  help
  Overzicht zout- temperatuurmetingen in Nederlands kustgebied 1984 - 1989 [Boek]
  Groenendijk, F.C. \ 1990
  help
  Speciatie van zware metalen in waterbodemslib : Haven van Stein, Dommel, Malburger haven [Boek]
  Groenendijk, E. \ 1990
  help
  Seasonal dynamics and larval drift of Chironomus riparius (Diptera) in a metal contaminated lowland river \ Aquatic ecology [Artikel]
  Groenendijk, D. \ Postma, J.F. \ Kraak, M.H.S. \ 1998
  help
  Dynamics of metal adaptation in riverine chironomids \ Environmental pollution [Artikel]
  Groenendijk, D. \ Lücker, S.M.G. \ Plans, M. \ 2002
  help
  Hydrologie voor STONE: berekeningen met Swap 2.0 [Boek]
  Kroes, J.G. \ Groenendijk, P. \ Huygen, J. \ 1999
  help
  Fluctuating asymmetry and mentum gaps in populations of the midge Chironomus riparius (Diptera : Chironomidae) from a metal - contaminated river \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Groenendijk, D. \ Zeinstra, L.W.M. \ Postma, J.F. \ 1998
  help
  Samenwerking in Brabant : illustratief voor de toekomst \ Watersymposium '99, 13 april 1999 : [water als energiedrager] [Hoofdstuk uit boek]
  Giffen, A.E. van \ Groenendijk, M. \ 1999
  help
  Surface water pollution from diffuse agricultural sources at a regional scale \ Impact of land-use change on nutrient loads from diffuse sources : proceedings of an international symposium held during IUGG 99, the XXII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, at Birmingham, UK 18-30 July 1999 [Hoofdstuk uit boek]
  Groenendijk, P. \ Boers, P.C.M. \ 1999
  help
  Fluctuating life-history parameters indicating temporal variability in metal adaptation in riverine chironomids \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
  Groenendijk, D. \ Opzeeland, B. van \ Dionisio Pires, L.M. \ 1999
  help
  Vol ANIMO aan het werk : onderzoek naar emissie van stikstof en fosfor uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater \ Stofstromen in het landelijk gebied : bijdragen aan het afscheidssymposium van dr. ir. P.E. Rijtema op 16 december 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Groenendijk, P. \ 1994
  help
  Prediction of exposure concentrations [of pesticides] in surface waters \ Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals [Hoofdstuk uit boek]
  Groenendijk, P. \ Kolk, J.W.H. van der \ Travis, K.Z. \ 1994
  help
  De weg naar een schone toekomst \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Roest, C.W.J. \ Groenendijk, P. \ 1995
  Ingegaan wordt op de samenhang van de normstelling voor de watersytemen grondwater en oppervlaktewater voor de stoffen stikstof en fosfor
  help
  Modellering van emissieroutes naar en lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in kleine waterlopen \ Ecotoxicologische risico's [Hoofdstuk uit boek]
  Adriaanse, P.I. \ Crum, S.J.H. \ Deneer, J.W. \ Groenendijk, P. \ 1995
  help
  Efficient shedding of accumulated metals during metamorphosis in metal-adapted populations of the midge Chironomus riparius \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Groenendijk, D. \ Kraak, M.H.S. \ Admiraal, W. \ 1999
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.