Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Haasnoot
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Als de zeespiegel sneller stijgt... : resultaten van een Policy Hackathon naar knikpunten en mijlpalen bij adaptatie aan extreme zeespiegelstijging in Nederland [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Kwadijk, J. \ Baart, F. \ 2017
  Dit document beschrijft de resultaten van een eendaagse werksessie en niet een langdurig en compleet onderzoek naar de effecten van versnelde en extreme zeespiegelstijging. De resultaten moeten daarom worden gezien als een eerste indicatie van wat er ...
  help
  Monitoring en evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement : eindrapportage voor project "Ontwerp van een monitorings- en valuatiekader voor het Deltaprogramma - deel Adaptief Deltamanagement" [Boek]
  Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Maat, Judith ter \ Haasnoot, Marjolijn \ Kwakkel, Jan \ 2016
  Na een aantal jaren van beleidsontwikkeling is voor het Deltaprogramma nu een nieuwe fase aangebroken van kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het bel ...
  help
  Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
  Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
  Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
  help
  Dynamic adaptive policy pathways : a method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwakkel, J.H. \ Walker, W.E. \ Maat, J. ter \ 2013
  A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide fut ...
  help
  Robuustheid_veiligheid [Brochure]
  Mens, M. \ Haasnoot, M. \ 2012
  Op dit moment worden in de praktijk impliciet verschillende definities van robuustheid gebruikt. Dat kan verwarring veroorzaken. In verschillende onderzoeken wordt het begrip robuustheid gedefinieerd en uitgewerkt in kwantificeerbare onderdelen, zoda ...
  help
  Robuustheid_zoetwater [Brochure]
  Mens, M. \ Haasnoot, M. \ 2012
  Op dit moment worden in de praktijk impliciet verschillende definities van robuustheid gebruikt. Dat kan verwarring veroorzaken. In verschillende onderzoeken wordt het begrip robuustheid gedefinieerd en uitgewerkt in kwantificeerbare onderdelen, zoda ...
  help
  Duurzame Delta : een serieus spel over de toekomst van het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Deursen, W. van \ Haasnoot, M. \ Offermans, A.G.E. \ Lieshout, M. van \ 2010
  We zijn aanbeland in het jaar 2039. Weer is de polder bij Waasstad overstroomd. Weer is de materiële schade groot en weer zijn slachtoffers te betreuren. Het publiek schreeuwt om actie. Toch kunnen de twee partijen het beleidsmatig niet eens worden. ...
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
  Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  Perspectievenbenadering voor waterbeheer op de lange termijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valkering, P. \ Cörvers, R. \ Offermans, A. \ Haasnoot, M. \ 2008
  In het kader van scenario-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van een typologie van perspectieven. Op dit moment zijn meerdere stemmen te horen met een antwoord op de vraag hoe we in het waterbeheer met klimaatverandering om kunnen gaan. De persp ...
  help
  Effect analysis of transient scenarios for successful water management strategies \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
  Haasnoot, M. \ Middelkoop, H. \ Deursen, W. van \ 2008
  Recent scenario studies on water management focus on one or two projection years and the effects on the water system and functions. The future is however more complex and dynamic. Therefore, we analyse transient scenarios in order to evaluate the per ...
  help
  KRW-Verkenner met succes toegepast in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mueller, A. \ Haasnoot, M. \ Woude, Nico van der \ 2007
  Arcadis en WL/Delft Hydraulics ondersteunen Roemeense watermanagers bij het vinden van kosteneffectieve maatregelen voor het verbeteren van sterk veranderde waterlichamen. Zij zetten daarbij met succes de KRW-Verkenner in, een instrument dat in eerst ...
  help
  Impact of climate change on ecotopes of the Rivers Rhine and Meuse \ Archiv fuer Hydrobiologie (Large Rivers, 15(1/4)) [Artikel]
  Haasnoot, M. \ Molen, D.T. van der \ 2005
  Climate change, resulting in changes in temperature, precipitation, river discharge regime and sea level rise, may affect the ecology of the large rivers of the Netherlands in this century. This paper discusses the method used to assess the impact of ...
  help
  Ecoflood guidelines : how to use floodplains for flood risk reduction [Boek] - Draft version 10/10/2005
  Blackwell, M.S.A. \ Maltby, E. \ Gerritsen, A.L. \ Haasnoot, M. \ Hoffmann, C.C. \ Kotowski, W. \ Leenen, E.J.T.M. \ Okruszko, T. \ Penning, W.E. \ Piorkowski, H. \ Platteeuw, M. \ Querner, E.P. \ Siedlecki, T. \ Swart, E.O.A.M. de \ 2005
  The main objective of these guidelines is to promote the use of floodplains as natural flood defence measures, while at the same time optimising other compatible functions and values through conservation and restoration. It is intended that these gui ...
  help
  Impact of climate change and anticipating flood management strategy on floodplain ecosystems of the river Rhine, the Netherlands \ Aquatic habitats: analysis & restoration : fifth international symposium on ecohydraulics, September 12-17, 2004, Madrid, Spain [Hoofdstuk uit boek]
  Haasnoot, M. \ Duel, H. \ Lee, G.E.M. \ 2004
  Climate change, flood risk management strategies and changes in land use due to nature rehabilitation might have an impact on floodplain ecosystems. This paper will describe these possible ecological impact based on modelling results of several proje ...
  help
  Zicht op oplossing voor verstopte pompput? : meer structuur in informatievoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haasnoot, A. \ Kooiman, J.W. \ 2004
  "Misschien staan we aan de vooravond van een doorbraak op het gebied van verstopping van pompputten." Met deze woorden sloot voorzitter Arie Haasnoot op 18 februari de bijeenkomst van het Kennisplatform Putmanagement af. Hij verwees naar recente resu ...
  help
  Waterwijs Laag Nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer [Boek]
  Walsum, P.E.V. van \ Vergroesen, T. \ Dik, P.E. \ Haasnoot, M. \ Verschelling, E. \ 2003
  In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: *sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; * daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wa ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op ecotopen van rijkswateren [Boek]
  Haasnoot, M. \ Ververs, M. \ Duel, H. \ 2002
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.