Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Amsterdam Rainproof : regen, een verbindende waarde \ Plan Amsterdam [Artikel]
  Claassen, M. \ Uittenbroek, C.J. \ Hartog, P. \ 2013
  In Amsterdam is wateroverlast door regenwater zeldzaam. Dat komt door een goed functionerend rioolstelsel en de vele grachten en sloten. Als gevolg van klimaatverandering komen hevige buien vaker voor, terwijl tegelijkertijd de stad verdicht: hoe rai ...
  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  Aquifer pre-oxidation using permanganate to mitigate water quality deterioration during aquifer storage and recovery \ Applied geochemistry : journal of the International Association of Geochemistry and Cosmochemistry [Artikel]
  Antoniou, E.A. \ Hartog, N. \ Breukelen, B.M. van \ Stuyfzand, P.J. \ 2014
  Water quality deterioration is a common occurrence that may limit the recovery of injected water during aquifer storage and recovery (ASR) operations. This limitation is often induced by the oxidation of the reduced aquifer components by the oxygenat ...
  help
  De werking van de koagulatie in Jutphaas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Snoek, O.I. \ Hartog, G. den \ Bijlsma, Tj. \ 1976
  help
  Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet \ H2O online [Artikel]
  Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ Hartog, N. \ Pape, J.J. \ 2017
  Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het vo ...
  help
  Methaan in ondiep Nederlands grondwater: verbinding met de diepe ondergrond? \ H2O online [Artikel]
  Cirkel, G. \ Hartog, N. \ Loma Gonzalez, B. de la \ Stuyfzand, P. \ 2015
  Methaan in het grondwater wordt wel gezien als indicatie voor lekkage van gassen uit de diepe ondergrond. Methaan kan echter ook ondiep worden gevormd door bacteriën. Dit artikel geeft een overzicht van methaanconcentraties in het Nederlandse grondwa ...
  help
  Reactiviteit van natuurlijke reductoren in aquifer sediment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grift, B. van der \ Hartog, N. \ Griffioen, J. \ 1999
  Met behulp van een nieuwe methode (de 'micro-oxymax') kan de redoxactiviteit van stoffen als bulk organisch materiaal (BOM) en pyriet in de ondergrond bepaald worden. Dit is van belang omdat door overbemesting van landbouwgronden het grondwater steed ...
  help
  Effecten van aangepast beheer van perceelsranden op de kwaliteit van sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Straten, J.W.H. van der \ Hartog, P.S. \ Wal, B. van der \ 2000
  Met behulp van het ecologisch beoordelingssysteem voor sloten van STOWA is in vijf proefprojecten (Schone Maas; Bergambacht; Zonnestraal; Bollenland; Biddinghuizen) het effect onderzocht van de nagestreefde emissiereductie van gewasbeschermingsmiddel ...
  help
  De Haagse Beek: levend water in de stad \ De levende natuur [Artikel]
  Hartog, P.S. \ Brouwer, A. \ 2000
  Ecologisch herstel van de Haagse Beek lopend van Kijkduin tot de Hofvijver. Geschiedenis van de beek, ambitieniveaus en streefbeelden, herstelmaatregelen, communicatie en creatie van draagvlak komen aan de orde. Beek en omliggend groen moeten een duu ...
  help
  Groeimodel voor verbetering waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Steenis, J. \ Hartog, M. \ 2005
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in samenwerking met Provincie Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten en de gemeente Wormerland onderzocht hoe voor de veenweidegebieden het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime moet worden vas ...
  help
  The impact of low-temperature seasonal aquifer thermal energy storage (SATES) systems on chlorinated solvent contaminated groundwater : modeling of spreading and degradation \ Journal of contaminant hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Zuurbier, K.G. \ Hartog, N. \ Valstar, J. \ Post, V.E.A. \ Breukelen, B.M. van \ 2013
  Groundwater systems are increasingly used for seasonal aquifer thermal energy storage (SATES) for periodic heating and cooling of buildings. Its use is hampered in contaminated aquifers because of the potential environmental risks associated with the ...
  help
  Kralingse Plas biedt kansen voor recreatie en ecologie in de stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roos, C. \ Hartog, P.S. \ Sundermeijer, D. \ 1995
  help
  'Integraal waterbeheer Oldeholtpade' gestart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witjes, T.G.J. \ Hartog, P.S. \ Haan, H. de \ 1998
  help
  Doelbewust omgaan met stedelijke ontwikkeling : systeemanalyse Vathorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hartog, P.S. \ Roos, C. \ Witjes, T. \ 1998
  help
  Distribution and reactivity of O2-reducing components in sediments from a layered aquifer \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Hartog, N. \ Griffioen, J. \ Weijden, C.H. van der \ 2002
  In this study, we focus on the reduction reactivity of pristine aquifer sediments by measuring the O2 consumption during incubations. Together with the overall change in aqueous composition, the authors use the stoichiometry between the O2 consumptio ...
  help
  Sterk verbeterde analyse van interactie warmte/ koude-opslag en verontreinigd grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Hartog, N. \ Valstar, J. \ Nieuwkerk, E. van \ 2011
  Warmte/koude-opslag (WKO) biedt een groot potentieel voor besparing van fossiele brandstoffen en is daarom sterk in opmars. Toepassing ervan vindt plaats bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij terreinen in herontwikkeling met verontreinigde ...
  help
  Verkenning Groot Mijdrecht Noord voorbeeld van gebiedsontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kalker, T. \ Mankor, H. \ Hartog, P. \ Leloup, M.J. \ 2007
  Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord, ten westen van de Vinkeveense Plassen, vormden de aanleiding om de toekomst van deze droogmakerij te verkennen. Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en Habi ...
  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  De Deltadijk [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hartog, M. \ Luijendijk, E. \ 2007
  De strijd tegen het water heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige identiteit van de Nederlander. Na het bedenken van individuele oplossingen om droge voeten te houden in waterrijke gebieden (bijvoorbeeld door terpen), zijn we ons met d ...
  help
  Afname geneesmiddelenconcentraties na inname Maaswater: verdunning of verwijdering? \ H2O online [Artikel]
  Hartog, N. \ Diepenbeek, P. van \ 2014
  Drinkwaterbedrijf WML neemt bij waterproductiebedrijf Heel, Maaswater in voor de productie van drinkwater. Het ingenomen water verblijft gemiddeld circa 1,5 jaar in het procesbekken ‘De Lange Vlieter’. Na oeverinfiltratie en bodempassage wordt het wa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.