Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Building blocks for good water governance [Boek]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ Kerk, A. van der \ Teeuwen, B. \ 2013
  Water governance: a framework for better communication. During the sixth World Water Forum (WWF) held in March 2012 (Marseille), a number of specific agreements were reached for improving the water governance situation over the next few years. At the ...
  help
  Leerstoel waterbeheer [waterbestuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2015
  Remco Nehmelman hield zijn oratie aan de Universiteit Utrecht,. In het kader van de financiële bijdrage van het Schilthuisfonds wordt hij hoogleraar Publiek Organisatierecht, in het bijzonder op het terrein van waterbeheer. De titel van zijn rede "De ...
  help
  Luis in de wetgevingspels verdwijnt : opheffing adviescommissie waterstaatswetgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  De watersector moet binnenkort waarschijnlijk afscheid nemen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. Het wetsvoorstel dat deze opheffing regelt, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Voorzitter van de commissie Alfred van Ha ...
  help
  Smalle blik op brede kijk : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  In een recente uitspraak van de enkelvoudige kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt, zonder dat het er expliciet staat, afscheid genomen te worden van het in het waterbeheer bekende begrip 'brede kijk'.
  help
  Omgevingswet waterproof? [themanummer nieuwe Omgevingswet] \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ Wensink, W.J. \ 2013
  Eind februari jl. verscheen de toetsversie van de concept-Omgevingswet met bijbehorende algemene en artikelsgewijze toelichting. De auteurs bespreken en beoordelen dit voorontwerp vanuit het perspectief van het waterbeheer en de positie van de waterb ...
  help
  Het zelfreinigend vermogen een handje geholpen : 40 jaar wetgeving en beleid voor het waterkwaliteitsbeheer : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2013
  Soms is het goed om eens terug te kijken. Van de geschiedenis valt immers te leren. Jubilea zijn daarvoor een uitgelezen aanleiding, zo beseft ook Milieu & Recht. In deze beschouwing geven wij in kort bestek een beeld van de ontstaansgeschiedenis en ...
  help
  Maestr'eau : mr. Herman Havekes recenceert een vijftal dissertaties \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  Het schrijven van een dissertatie is ware Sisyphus-arbeid. De promovendus is een aantal jaren volledig geconsentreerd op haar of zijn onderzoek. Als de promotie dan achter de rug is, valkt het met de aandacht voor de wetenschappelijke prestatie soms ...
  help
  Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Boek]
  Drupsteen, T.G. \ Havekes, H.J.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Hall, A. van \ 2006
  Weids Water is verschenen ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschaprecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds. De afscheidsbundel bestaat uit vijf delen: Deel 1: Algemene thema ...
  help
  Sinterklaas bestaat niet, of toch? : over de financiering van de waterschappen \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Havekes, H.J.M. \ 2006
  In deze bijdrage schetst de auteur in vogelvlucht een beeld van de ontwikkelingen die zich de afgelopen halve rond de financiering van de waterschappen hebben afgespeeld. Om het heden met verleden te verbinden worden enkele woorden gewijd aan het rec ...
  help
  Wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 2007
  Eind oktober 2006 stemde de 2e Kamer in met een vereenvoudiging van de bestuurlijke en financiële structuur van de waterschappen. In het artikel worden de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel in vogelvlucht geschetst
  help
  Het wetsvoorstel verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 2006
  De bestaande wettelijke regelingen inzake het stedelijk waterbeheer bevatten een aantal leemten en onduidelijkheden op het punt van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Er is nu een wetsv ...
  help
  Het voorontwerp Waterwet \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 2005
  In verband met de verwevenheid van de Wet op ruimtelijke ordening (Wro), (voorontwerp) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het ontwerp waterwet, wordt in dit kader aandacht besteed aan de laatste
  help
  Water of de lozingsvergunning geloosd? \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 2005
  In deze bijdrage staat de verhouding tussen de omgevingsvergunning en de lozingsvergunning centraal, op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (wvo). Tevens wordt een relatie gelegd met de komende Waterwet
  help
  Het waterschap in kort bestek 2008-2009 [Boek] - [7e herz. dr.]
  Havekes, H.J.M. \ 2008
  Het waterschap heeft in Nederland altijd een speciale plaats ingenomen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de hoeveelheid water in en om ons land. De functie van het waterschap ligt uitsluitend in de waterstaatszorg en dan met name in de zorg vo ...
  help
  Bestrijding van de watervervuiling : vijfentwintig jaar WVO [Boek]
  Berge, A.P. van den \ Groen, K. \ Havekes, H.J.M. \ 1995
  Uitgave 25 jaar WVO
  help
  De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Boek]
  Hall, A. van \ Drupsteen, T.G. \ Havekes, H.J.M. \ 1999
  help
  Nederlands waterrecht in Europese context [Boek]
  Havekes, H.J.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2014
  In deze monografie wordt zowel het waterbestuur als het waterbeheer in Nederland in zijn Europese context beschreven. Uitgangspunt is de publieke taak zorg te dragen voor een goed waterbeheer. Belangrijke concepten uit het moderne waterbeheer, zoals ...
  help
  Nota heffingen WVO \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Graeff, J.J. de \ Havekes, H.J.M. \ 1985
  De hoofdlijnen worden geschetst van de Nota Waterverontreinigingsheffingen, die in mei 1985 aan de Kamers is aangeboden
  help
  Samenvatting commentaren "aanwijzingsconstructie" WVO - vergunning \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 1985
  Commentaren van adviesinstanties met betrekking tot de Wet algemenen bepalingen milieuhygiene worden weergegeven, voor zover deze betrekking hebben op de relatie milieuvergunning en de WVO-vergunning
  help
  Integrale milieuvergunning en WVO - vergunning : theorie en praktijk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ 1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.