Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem \ H2O online [Artikel]
  Schep, S. \ Hidding, B. \ Verbeek, S. \ 2017
  Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder tonen we ...
  help
  Hunze en Aa's wisselt Europese kennis uit : waterschappen in Europa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Herk, J. van \ Hidding, J. \ Wanningen, H. \ 2005
  Waterbeheer en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel van Nederland is het kind van actief waterbeheer en ook in de toekomst zal de uiterlijke verschijningsvorm van Nederland sterk afhangen van het te voeren waterbeheer. In ...
  help
  A study of the regional implementation of the innovative Room for the River policy : a case study of the interaction of different objectives in the implementation of Room for the River in the IJsseldelta region (in the Netherlands) [Studentenverslag]
  Hidding, Y. \ 2017
  With Room for the River the Netherlands has responded to near floods. They designed this policy programme with an innovative approach, making room for the river. This approach could also face a number of challenges, of which 1) how it deals with its ...
  help
  Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Boek] - [2e volledig herz. dr.]
  Hidding, M. \ Vlist, M. van der \ Alberts, F. \ 2009
  Deze uitgave is de opvolger van "Ruimte en water: planningsopgaven voor een rode delta" (Reeks planologie no. 5). Sinds de uitgave van 2003 is veel veranderd. De overstromning van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina liet ook beleidsmatig zij ...
  help
  Water and environment in decision-making : water assessment, environmental impact assessment, and strategic environmental assessment in Dutch planning, a comparison [Proefschrift]
  Dijk, J.M. van \ 2008
  Water en milieu in besluitvorming: een vergelijking van de watertoets, milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling in de Nederlandse planning. De watertoets is in 2001 geïntroduceerd in de context van een nieuwe benadering op het raakvla ...
  help
  Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Boek]
  Alberts, F. \ Hidding, M. \ Vlist, M. van der \ 2003
  help
  Ruimte en water in Nederland : opgaven voor een rode delta \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
  Hidding, M.C. \ Vlist, M.J. van der \ 2003
  Een eerste aanzet tot de vraagstelling "hoe om te gaan met het spanningsveld tussen de voortgaande intensivering van het ruimtegebruik in de Nederlandse delta enerzijds en de noodzaak om de toenemende dynamiek in het watersysteem als gevolg van klima ...
  help
  Planningsopgaven voor een rode delta \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
  Vlist, M.J. van der \ Hidding, M.C. \ 2003
  Conclusies en aanbevelingen voor het laten samengaan van waterbeheer en ruimtelijke ordening
  help
  Nitraat stimuleert anaërobe afbraak van benzeen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Slik, P.C. \ Hidding, H. \ Langenhoff, A.A.M. \ 2002
  Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het toevoegen van nitraat aan verontreinigd grondwater leidt tot afbraak van benzeen. In Hoogezand wordt een praktijkproef uitgevoerd om deze anaërobe afbraak aan te tonen
  help
  Proef toont benzeenafbraak met nitraat aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Slik, P.C. \ Hidding, H. \ Langenhoff, A.A.M. \ Griffioen, J. \ 2003
  Met een praktijkproef is de anaërobe afbraak van benzeen o.i.v. nitraat vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een nieuwe saneringstechniek voor met benzeen verontreinigde locaties
  help
  Planstelsels voor ruimte, water en milieu \ Planning voor stad en land [Hoofdstuk uit boek]
  Hidding, M.C. \ 2002
  help
  Ruimte en water in Nederland; opgaven voor een rode delta \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
  Hidding, M. \ Vlist, M.J. van der \ 2009
  De Nederlandse rode delta kan worden gekarakteriseerd als een uitermate dynamisch gebied, in economisch, cultureel en ruimtelijk opzicht. De Nederlandse delta staat daarin overigens niet op zichzelf, maar is onderdeel van een sterk geürbaniseerd en u ...
  help
  Gebiedsontwikkeling en water : het project IJsseldelta-Zuid \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
  Brink, M. van den \ Hidding, M. \ 2009
  Op de site van het Ministerie van VROM wordt gebiedsontwikkeling als 'de rode draad in het ruimtelijk beleid' aangemerkt. In dit hoofdstuk bezien we gebiedsontwikkeling als benadering om beleidsambities met betrekking tot ruimte en water op gebiedsni ...
  help
  De balans opgemaakt \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
  Vlist, M.J. van der \ Hidding, M. \ 2009
  Bij het verschijnen van de eerste druk van dit boek eind 2003, stond de relatie tussen ruimte en water al volop in de aandacht, zowel in de ruimtelijke ordening als in het waterbeheer. Recente gevallen van extreme wateroverlast in binnen- en buitenla ...
  help
  Synergy between shading and herbivory triggers macrophyte loss and regime shifts in aquatic systems \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
  Hidding, B. \ Bakker, E.S. \ Hootsmans, M.J.M. \ Hilt, S. \ 2016
  Macrophytes play a keystone role in shallow aquatic ecosystems. In lakes, macrophytes stabilize clear-water conditions with high biodiversity and their decline can cause a shift to a turbid state with lower biodiversity. Various mechanisms have been ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.