Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk \ Water governance [Artikel]
  Zwaneveld, P. \ Grevers, W. \ Eijgenraam, C. \ Meulen, Y. van der \ Pluui, Z. \ Hoefsloot, N. \ Pater, M. de \ 2012
  Het project Toekomst Afsluitdijk is gestart met als primaire doelstelling het treffen van passende maatregelen voor waterveiligheid tot 2100. Kan er ook méér gedaan worden met de Afsluitdijk? Deze vraag van het kabinet en de regio heeft ertoe geleid ...
  help
  Water tussen Regge en Dinkel : waterschapszorg in Twente tussen 1934 - 1984 [Boek]
  Donker, H. \ Deurloo, J.A. \ Dijk, J.R. van \ Hoefsloot, J.B.M. \ 1996
  help
  AHN is niet zomaar geschikt voor peilbesluiten \ VI matrix [Artikel]
  Flos, S. \ Franken, P. \ Hoefsloot, F. \ 2003
  Binnen de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor het vaststellen van peilbesluiten. Geconcludeerd wordt, dat aanvullende informatie uit het veld no ...
  help
  Kartering van verontreinigde waterbodems in het Rijn/Maas estuarium \ First joint European conference and exhibition on geographical information : geographical information in the Netherlands [Artikel]
  Hees, J.C. van \ Hazelhoff, L. \ Hoefsloot, F.V.J. \ 1995
  help
  Het waterschap en zijn voortbestaan \ Openbaar bestuur [Artikel]
  Dijk, J.R. van \ Hoefsloot, J.B.M. \ 1993
  help
  De kwaliteit van de waterbodem in het Hollandsch Diep en de Dordtsche Biesbosch in het kader van het nader onderzoek [Boek]
  Hoefsloot, F. \ Hazelhoff, L. \ 1994
  help
  Vergelijkend onderzoek naar dispersie in grondwaterkwaliteitsmodellen [Boek]
  Hoefsloot, P. \ Kamps, P. \ Boukes, H. \ 1989
  help
  Riet ... van belang [Studentenverslag]
  Hoefsloot, C.A.H. \ 1993
  help
  Optimizing sampling schemes for mapping and dredging polluted sediment layers \ Spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences : second international symposium, [May 21 - 23, 1996, Fort Collins, Colorado] [Hoofdstuk uit boek]
  Hazelhoff, L. \ Hoefsloot, F. \ 1996
  help
  Effecten op beschermde soorten en gebieden dijkverbeteringszone Diefdijklinie : veldinventarisatie en effectbepaling in het kader van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet [Boek]
  Hoefsloot, G. \ Beuker, D. \ Reitsma, J.M. \ Boudewijn, T.J. \ 2009
  Waterschap Rivierenland heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om in aanvulling op een in 2007 geschreven literatuurstudie een veldinventarisatie naar beschermde soorten en habitattypen uit te voeren op de locaties waar dijkverbeteringswerkzaamh ...
  help
  De invloed van fysische gebiedskenmerken en menselijke ingrepen op hydrologische droogte : een modelstudie met SIMGRO in Twente [Boek]
  Bruijn, K. de \ Hoefsloot, C. \ 1997
  De doelstellingen van deze studie zijn het bepalen van de invloed van fysische gebiedskenmerken op het optreden van hydrologische droogte en het onderzoeken van de invloed van enkele mogelijke menselijke ingrepen op de waterhuishouding in het algemee ...
  help
  KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug [Boek]
  Klaarenbeek, R.J. \ Haterd, R.J.W. van de \ Hoefsloot, G. \ 2014
  De maatregelen “optimalisering peilbeheer” en “verdiepen/verbreden” zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologisch) waterkwaliteit van het waterlichaam "Afwatering Witte Brug" en het realiseren van de K ...
  help
  De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
  Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.