Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zware metalen rond Mijdrecht : een onderzoek naar het voorkomen van de metalen koper, nikkel, chroom en zink in het water en bodemslib in sloten en vaarten rond Mijdrecht [Boek]
  Bouter, C. \ Hollander, J.A. de \ 1974
  help
  Reductive transformations of halogenated aromatic hydrocarbons in anaerobic water-sediment systems : kinetics, mechanisms and products \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Peijnenburg, W.J.G.M. \ Hart, M.J. 't \ Hollander, H.A. den \ 1992
  help
  QSARs for predicting reductive transformation rate constants of halogenated aromatic hydrocarbons in anoxic sediment systems \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Peijenburg, W.J.G.M. \ Hart, M.J. 't \ Hollander, H.A. den \ 1992
  help
  Afbraak van organische verbindingen in anaerobe sedimenten : de invloed van milieufactoren op anaerobe omzettingssnelheden \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Riezebos, N. \ 1994
  help
  Radionuclides in Dutch water systems research project : total alpha, total beta and rest beta [Boek]
  Elteren, J.T. van \ Goeij, J.J.M. de \ Hollander, W. den \ 1996
  help
  SimpleBox 2.0 : a nested multimedia fate model for evaluating the environmental fate of chemicals [Boek]
  Brandes, L.J. \ Hollander, H. den \ Meent, D. van de \ 1996
  help
  Living planet report : natuur in Nederland [Boek]
  Oerlemans, N. \ Strien, W. van \ Herder, J. \ Gmelig Meyling, A. \ Hollander, H. \ Hoorn, B. van der \ Kalkman, V. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Turnhout, S. \ 2015
  De argeloze krantenlezer zal in de afgelopen jaren soms door de bomen het bos niet meer hebben gezien: gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? Mede dankzij duizenden actieve vrijwilligers die hun waarnemingen in het veld systematisch va ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Schoon water voor Brabant : tussenrapportage 2011 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Hollander, H.J. den \ 2012
  In 2010 is het project 'Schoon Water voor Brabant' verlengd voor een periode van vier jaar en uitgebreid naar 11 (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Naast Waalwijk, Budel, Macharen, Nuland, Vessem en Helvoirt doen nu ook Roosendaal, Berg ...
  help
  Klimaatverandering in het stedelijk gebied : groen en waterberging in relatie tot de bodem [Boek]
  Dirven-van Breemen, E.M. \ Hollander, A. \ Claessens, J.W. \ cop. 2011
  In het rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het optimaal benutten van de bodem bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen in het stedelijke gebied (het voorkomen van wateroverlast en het terugdringen van het hitte-eilandef ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Wat doen productie en import met beschikbaar zoetwater in de wereld? \ H2O online [Artikel]
  Hollander, A. \ Huijbrechts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
  Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de invloed van producten en processen op het milieu in kaart te brengen. Schade door waterverbruik is in LCA-studies vaak één van de beschouwde milieueffecten, naast bijvoorbeeld klimaatverandering. Dit art ...
  help
  Nuchter omgaan met risico's : milieu- en natuurplanbureau (MNP)- RIVM [Boek]
  Hollander, G. de \ Hanemaaijer, A. \ 2003
  Bij het beheersen van milieurisico's zal de politiek regelmatig een afweging moeten maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid (doelmatigheid). Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld. De systematie ...
  help
  Ontwikkeling en toepassing van een milieukwaliteitsindicator bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Meent, D. van de \ Zwart, D. de \ 2002
  RIVM ontwikkelde een milieukwaliteitsindicator voor het berekenen van de mate van normoverschrijding ten gevolge van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de verschillende milieucompartimenten. De indicator is toegepast op monitoringgegevens va ...
  help
  Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
  Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
  help
  Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Hollander, A. \ 2003
  Natuurmonumenten wil in het Wooldse Veen (bij Winterswijk) de regeneratie van hoogveen bevorderen. Daartoe moet de waterhuishouding aangepast worden. Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de huidige kwaliteit is van de hydrologische en hydroc ...
  help
  Beheer van muskusratten in Nederland : effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef [Boek]
  Bos, Danie͏̈l \ Klop, E. \ Hemert, H. van \ La Haye, Maurice \ Hollander, H. \ Loon, E. van \ Ydenberg, R. \ 2016
  Het voorliggende rapport is een beknopte Nederlandstalige samenvatting van een driejarig onderzoek naar de bestrijding van Muskusratten in Nederland. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarin diverse aspecten van de bestrijding onder ...
  help
  Concentraties van POP in lucht en regenwater : meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010 [Boek]
  Hollander, A. \ Verboom, J.H. \ Pul, W.A.J. van \ 2012
  Tussen september 2009 en september 2010 zijn in een pilot de concentraties van 53 zogeheten Persistent Organic Pollutants (POP) in lucht en regenwater in Nederland gemeten. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijk zij ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Hoeveel water is nodig voor een product? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hollander, A. \ Huijbregts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
  In dit artikel wordt besproken hoe de milieuschade van het verbruik van water wereldwijd bepaald wordt in het LCA-model ReCiPe. De berekeningen worden gedaan voor alle landen in de wereld.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.