Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbetering Waterkwaliteit Batau-Zuid : afstudeeronderzoek naar het bestrijden van kroosdekken in Batau-Zuid [Studentenverslag]
  Hoogendoorn, A. \ 2015
  Dit onderzoek heeft betrekking op het watersysteem van Batau-Zuid; een woonwijk van de stad Nieuwegein. In deze wijk zijn er veel problemen met de waterkwaliteit en dan vooral met kroosdekken. Deze kroosdekken bedekken de watergangen in Batau-Zuid en ...
  help
  Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek : een samenvatting van een zoektocht naar kansrijke maatregelen voor hoogwaterbestrijding en natuur- en beekherstel [Boek]
  Hoogendoorn, J.H. \ Luijendijk, J. \ 1999
  Het project "Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek" vormt een onderdeel van het overkoepelende project "Herstel watersysteem Tungelroyse beek". Het voorliggend rapport is een kort verslag van de voornaamste resultaten van het hydrologisch onderzoek ...
  help
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Voortman, B. \ Witte, J.-P. \ Rheenen, H. van \ Bosveld, F. \ Elbers, J. \ Bolt, F. van der \ Heijkers, J. \ Hoogendoorn, J. \ Bolman, A. \ Spek, T. \ Voogt, M. \ 2016
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimete ...
  help
  Kruising watertransportleiding met 't Gein ten behoeve van de nieuwe plassenwaterleiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, C. \ Licht, D. \ Zwan, J.T. van der \ 1977
  help
  Bodemenergie & Drinkwaterwinningen \ H2O online [Artikel]
  Bloemendal, M. \ Hoogendoorn, J. \ Rijk, S. \ 2016
  De Nederlandse drinkwatervoorziening is sterk afhankelijk van grondwater. Tegelijkertijd neemt de toepassing van bodemenergiesystemen toe door ambitieuze groeidoelstellingen voor bodemenergie. Voor de drinkwatersector heeft KWR tussen 2011 en 2016 ui ...
  help
  Infiltratiedieptes van diffuse, agrarische verontreinigingen in het grondwater in Salland : controle door hydrogeochemie en hydrogeologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, J. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1994
  help
  Gezamenlijke ontwikkeling grondwaterkennis en ontsluiting drinkwaterwinningeninfo Overijssel : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ Meij, T. de \ 2015
  Provincies en waterleidingbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening. Zij hebben daarom een gezamenlijk belang bij ontwikkeling van kennis en het vinden van oplossingen voor knelpunten in de besch ...
  help
  Ontwikkeling grondwaterkennis in Overijssel : pompproeven (1959-2014) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Boukes, H. \ Baggelaar, P. \ Meij, T. de \ Hoogendoorn, J. \ 2015
  Provincie Overijssel en Vitens willen beter weten hoe de geohydrologische opbouw van Vitens' winvelden in elkaar steekt en met welke bodemparameters het systeem gekwantificeerd kan worden. In de archieven vond men pompproefrapporten uit de periode 19 ...
  help
  De toepassing van Delft3D numerieke delta's op reservoirgeologie : rivierdelta's diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Forzoni, A. \ Storms, J. \ Walstra, D.-J. \ Hoogendoorn, B. \ 2015
  In dit artikel bieden de auteurs een kort overzicht van het huidige en toekomstig onderzoek naar langetermijn modelleren met Delft3D in Nederland (TU Delft, Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe we dit kunnen toepassen p[ reservoirgeologie, en ...
  help
  Kwel uit oppervlaktewater? : oppervlaktewater als mogelijke voeding in natte natuurterreinen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Hoogendoorn, J.H. \ Garritsen, A.C. \ Bakel, P.J.T. van \ 1996
  help
  Een ecohydrologische studie in de uiterwaarden van de Lek : kwelindicatoren, schijn bedriegt soms \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, J.H. \ Jeurink, N. \ Hoogendoorn, J. \ 1999
  help
  De correcte prijs van drinkwater [thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, P. \ Dijkgraaf, J. \ Versteeg, N. \ 2000
  Bepaling van een optimale tariefstructuur voor water, uitgaande van een minimalisatie van maatschappelijke kosten. Volledige variabilisatie van de waterprijs (het brede financiele waterspoor) is niet effectief wat betreft de milieuproblemen verbonden ...
  help
  Herstel watersysteem Tungelroyse beek. 2. Een afwegingsmethodiek voor gebiedsgericht waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ Vilsteren, W. van \ Groot, J. de \ 2000
  In het kader van het project 'Herstel watersysteem Tungelroyse beek' in midden-Limburg, waarbij geprobeerd wordt de natuurlijke veerkracht van het watersysteem te herstellen, ontwikkelde Tauw een methodiek om technische informatie m.b.t. het watersys ...
  help
  Herstel watersysteem Tungelroyse Beek. 4. Modellering van het watersysteem, hoogwater in perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, J. \ Hoogendoorn, J. \ Peerboom, J. \ 2001
  Om de werking van het watersysteem Tungelroyse Beek beter te begrijpen en de effecten van herstelmaatregelen te voorspellen, is een computermodel gebouwd waarmee het gedrag van het watersysteem kan worden gesimuleerd.Met dit computermodel zijn maatre ...
  help
  Hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden: samenhang of tegenstellingen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P. van \ Hoogendoorn, J. \ Luijendijk, J. \ Peereboom, J. \ 2001
  In het kader van hoogwatermanagement spelen berging en veerkracht van watersystemen een steeds grotere rol. In dit artikel een afvoerhydrologische analyse op stroomgebied-niveau: de complexe relaties tussen neerslagpieken, berging in verschillende re ...
  help
  Pleidooi voor beschermingsdifferentiatie : grondwaterwinning in de stad zou kunnen leiden tot drinkwaterproductie vlak bij consement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ 2002
  Pleidooi om bij winning van drinkwater toe te werken naar een meer gedifferentieerde bescherming van grondwater. Het niet meer oppompen van stedelijk grondwater vanwege de kwaliteit leidde tot grondwateroverlast en men moest verregaande aanpassingen ...
  help
  Een identiteit voor leidingwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ Hooghiemstra, E. \ 2002
  Beschrijving van een concept voor de marketing van leidingwater, met name gericht op de horeca. Op basis van leidingwater wordt 'water à la carte' geproduceerd met behulp van een 'kwaliteitsconversie-apparaat' (zuivering). Het leidingwater wordt van ...
  help
  Stedelijk grondwater voor drinkwater technisch en financieel haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ Boerefijn, M. \ Nederlof, M. \ 2002
  Technisch en financieel is de bereiding van drinkwater uit stadsgrondwater haalbaar. Qua complexiteit van de behandeling en prijstechnisch scoort drinkwater uit stedelijk grondwater tussen drinkwater uit landelijk grondwater en drinkwater uit oppervl ...
  help
  Een fundamenteel onderzoek naar een optimale bemonsteringsdichtheid voor ondiep grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuit, N.B.E. van der \ Vriend, S.P. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1989
  help
  Waterberging lost verdroging door drinkwaterwinning niet op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boerefijn, M. \ Baalen, S. van \ Hoogendoorn, J. \ 2005
  Drinkwaterwinningen onttrekken water uit het watersysteem, terwijl in waterbergingsgebieden het overschot van het watersysteem wordt geborgen. Het klinkt dan ook logisch om beide met elkaar te combineren. De hydrologische effecten van een waterwinnin ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.