Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Houden heikikkers van drinkwater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogenstein, L. \ Schee, G. van der \ Tweel, M. van \ Boerefijn, M. \ 2005
  Alle instanties die zich bezig houden met ingrepen in het landschap hebben wel eens te maken gehad met de Flora- en faunawet, Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn. Spraakmakende voorbeelden genoeg: korenwolf, zeggekorfslak en kamsalamander zijn uitg ...
  help
  De Flora- en faunawet gaat op de schop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogenstein, L. \ 2004
  In Nederland bestaat geen waterschap, hoogheemraadschap of drinkwaterbedrijf dat niet met de Flora- en faunawet te maken heeft gehad. Deze wet beschermt een groot aantal planten- en diersoorten. Tot nu toe is het zo dat geen enkel project, waarbij be ...
  help
  Natuurtoets Peilbesluit IJsselmeergebied [Boek]
  Jaspers, C.J. \ Bucholc, A. \ Hoogenstein, L. \ Swart, E. de \ Barke, J. \ 2017
  Voor de wateren van het IJsselmeergebied wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld. Hierbij zijn peilwijzigingen voorzien, die kunnen leiden tot effecten op beschermde soorten in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming. Voor deze effecten dient t ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.