Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Invloed van waterkwaliteit, adres en tijdstip op KG22 en Aeromonas als wettelijke parameters nagroei [Boek]
  Wielen, Paul W.J.J. van der \ Hornstra, Luc \ Hootsmans, Michiel \ 2017
  KG22 en Aeromonas zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit als bedrijfstechnische parameters en worden gebruikt als indicatoren voor nagroei in het distributiesysteem. Het onderzoek beschreven in deze rapportage laat zien dat de variatie van Aeromonas ...
  help
  Monitoring van vispopulaties met eDNA: de NL-vispopulatiescan als kansrijke benadering \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Kamp, M. van der \ Beers, M. \ Hootsmans, M. \ Wullings, B. \ 2018
  Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn waterbeheerders verplicht om periodieke monitoring van de visstand uit te voeren. De huidige monitoringspraktijk kent echter beperkingen. De NL-Vispopulatiescan, op basis van eDNA, vormt in potentie een goed ...
  help
  De invloed van waterplanten op de groei van algen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hootsmans, M.J.M. \ Breukelaar, A.W. \ 1990
  help
  De rol van deeltjesgebonden en opgeloste organische stoffen op de biologische stabiliteit in relatie tot zuiveringsprocessen [Boek]
  Cornelissen, Emile \ Hornstra, Luc \ Hootsmans, Michiel \ 2016
  Eindstandige ultrafiltratie is een robuuste zuiveringsstrategie om de biologische stabiliteit van behandeld water na zuivering te verbeteren. Dat blijkt uit experimenteel onderzoek waarin is aangetoond dat verwijdering van deeltjesgebonden organische ...
  help
  Waterplanten : bondgenoten bij het waterkwaliteitsbeheer? : een visie op de toekomst van het beheer van waterplantenvegetaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vierssen, W. van \ Hootsmans, M.J.M. \ Vermaat, J.E. \ 1985
  Achtereenvolgens worden besproken: de gevolgen van eutrofiering voor een aquatische levensgemeenschap, de effecten van de huidige beheersmethoden en een model, dat de belangrijkste interacties van de levensgemeenschap beschrijft
  help
  Why biomanipulation can be effective in peaty lakes \ Hydrobiologia [Artikel]
  Heerdt, G. ter \ Hootsmans, M. \ 2007
  The effects of fish stock reduction (biomanipulation) was studied in an 85 ha shallow peaty turbid lake (Terra Nova). The lake cleared in a 4-week period in April–May 2004, which demonstrated that biomanipulation can be effective in peaty lakes. We d ...
  help
  Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
  Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
  help
  Effecten op de biologische stabiliteit van drinkwater door menging van grondwater en door leeftijd en regeneratie van ionenwisselingshars [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Bereschenko, Ludmila \ Hijnen, Wim \ Hornstra, Luc \ 2016
  Wisselend gebruik van diverse winputten bij de productie van drinkwater uit grondwater heeft geen duidelijk verband met patronen in de onderzochte indicatoren voor de biologische stabiliteit van het uiteindelijk geproduceerde reinwater, zo blijkt uit ...
  help
  Gevolgen inname Lekwater als back-up voor drinkwaterkwaliteit en ecologie duin [Boek]
  Hootsmans, M.J.M. \ Palmen, L.J. \ 2015
  Door klimaatverandering kan de waterkwaliteit in de Maas structureel verslechteren omdat lage afvoeren vaker en langduriger gaan optreden. De Rijn vertoont dit effect veel minder. Voor Dunea betekent dit dat een tijdelijke inzet van gefiltreerd water ...
  help
  Modelling land degradation in IMAGE 2 [Boek]
  Hootsmans, R.M. \ 2001
  Description of the IMAGE land degradation model developed for describing current and future global problems of water erosion at a 0.5 by 0.5 degree longitude and latitude resolution.
  help
  NL - Vispopulatiescan: snel en efficiënt vispopulaties in kaart brengen met eDNA metabarcoding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Wullings, B. \ Pauw Kraan, D. van der \ Kardinaal, E. \ Hootsmans, M. \ 2017
  Recent is de NL-Vispopulatiescan ontwikkeld. Deze methode maakt het mogelijk om met één analyse van DNA-sporen in het oppervlaktewater een volledige vispopulatie te detecteren. De eerste resultaten van monsters uit de Roer en een vergelijking met van ...
  help
  Macrophytes, a key to understanding changes caused by eutrophication in shallow freshwater ecosystems [Proefschrift]
  Hootsmans, M.J.M. \ Vermaat, J.E. \ 1991
  help
  Groenblauwe dooradering : een kwaliteitsimpuls voor het landschap [Boek]
  Wiel, K. van der \ Hootsmans, M. \ 2001
  help
  Aquatische macrofauna \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Hootsmans, M.J.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Bokx, E.M. de \ 2002
  help
  Watervegetaties \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2002
  help
  Effecten van beheer : waterbeheer \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2002
  help
  Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Boek]
  Hootsmans, M.J.M. \ 2002
  help
  Onderduiken in het duin \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2000
  help
  Modelling Potamogeton pectinatus : for better or for worse \ Hydrobiologia [Artikel]
  Hootsmans, M.J.M. \ 1999
  help
  Nitrogen pollution on the local and regional scale : the present state of knowledge and research needs [Boek]
  Erisman, J.W. \ Bobbink, R. \ Eerden, L. van der \ Dobben, H. van \ Draaijers, G. \ Hootsmans, M. \ 1996
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.