Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Role and international experiences of UNESCO-IHE in capacity development \ Water governance [Artikel]
  Wehn, U. \ Irvine, K. \ Jaspers, F. \ Douven, W. \ Pathirana, A. \ Ruyter, E. de \ 2015
  Water lies at the heart of human development but the global challenges for meeting demands, coupled with increasing urbanisation, land degradation and human population growth, make the challenges of water use in the developing world particularly acut ...
  help
  Climate adaptation - modelling water scenarios and sectoral impacts : final report [Boek]
  Flörke, M. \ Wimmer, F. \ Laaser, C. \ Vidaurre, R. \ Tröltzsch, J. \ Dworak, T. \ Stein, U. \ Marinova, N. \ Jaspers, F. \ Ludwig, F. \ Swart, R. \ Giupponi, C. \ Bosello, F. \ Mysiak, J. \ 2011
  The main objective of this project is the assessment of vulnerability to climate change impacts and adaptation measures. Therefore, the main aim of this project was to set up an Integrated Assessment Framework (IAF), which allows to analyze which reg ...
  help
  Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering [Boek]
  Klostermann, J. \ Spijkerman, A. \ Vreugdenhil, H. \ Massop, H. \ Timmerman, J. \ Jaspers, F. \ Maaskant, B. \ 2014
  In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inri ...
  help
  Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren [Boek]
  Jaspers, H. \ Cornelissen, P. \ Voortman, B. \ Schropp, M. \ [2014]
  Het doel van het Beeldenboek ‘Vegetatiebeheer grote rivieren’ is om met tekst en foto’s een zo eenduidig mogelijk beeld te geven van de ruwheidsklassen. Het Beeldenboek is bedoeld voor de partijen die betrokken zijn bij de inhaalslag (terreinbeheerde ...
  help
  Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst [Boek]
  Jaspers, M. \ 2012
  In het kader van het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA werd in de periode 2010-2012 het Hydrochip project uitgevoerd. Dit gebeurde in een consortium bestaande uit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, TNO, Vitens en Waternet. In ...
  help
  Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat : gedragscode voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van bestendig beheer en onderhoud en in het kader van kleinschalige ruimtelijke inrichting of ontwikkeling [Boek]
  Jaspers, H. \ 2010
  De Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat is opgesteld voor zowel de droge als natte taken van Rijkswaterstaat. In de Gedragscode is aangegeven op welke wijze de organisatie omgaat met beschermde soorten planten en dieren. Met deze Gedragscod ...
  help
  Optimalisatie van vraagarticulatie en kennisuitwisseling over de effecten van inundatie en waterberging (P2052) : eindrapport voor consortiumpartijen [Boek]
  Smit, A. \ Keijzer, T. \ Veld, M. in 't \ Straathof, J. \ Jaspers, F. \ Heuvelman, H. \ Koning, I. \ [2010]
  Doel van dit project was om via een participatief proces de relevante kennisvragen te identificeren die in de praktijk spelen bij waterberging en deze te confronteren met specialistische kennis en met de praktijkervaring over bodem en water. Het proc ...
  help
  Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde : onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe : definitief [Boek]
  Jaspers, C.J. \ Bliek, A.J. \ Boudewijn, T.J. \ 2009
  De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan het natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd worden door middel van buitendijkse maatregelen (alternatief “schoraanleg, eventueel aangevuld met Saeftinghe”) ten behoeve van de habitattypen Estuaria, ...
  help
  Report on applications of Waterwise in the case study areas Rhine, Elbe and Nile [Boek]
  Jaspers, F. \ Terwisscha van Scheltinga, C. \ Walsum, P. van \ Groot, A. \ Siderius, C. \ Roest, K. \ 2009
  This report addresses the role of Waterwise as tool for eco-hydrological assessments in stakeholder negotiations on spatial planning issues. The often complex situations under uncertainty ask for a clear role for the stakeholders and Waterwise offers ...
  help
  Waterhuishoudkundige en ecologische effecten van ontgrondingen : onderzoek ten behoeve van het ontgrondingenbeleidsplan van de provincie Flevoland [Boek]
  Firet, J. \ Copray, S.J.A. \ Jaspers, H. \ 1995
  help
  De Twentekanalen natuurvriendelijk ... : plan voor versterking van de ecologische kwaliteiten \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Belois, C.H. van \ Jaspers, C.J. \ Melieste, S.T. \ 1997
  help
  Milieueffectrapport : peilbesluit IJsselmeergebied [Boek]
  Duin, C.F. van \ Kollen, J. \ Vrij Peerdeman, M. \ Jaspers, C.J. \ 2017
  Voor een laaggelegen delta als Nederland is werken aan waterveiligheid en een duurzame zoetwatervoorziening van essentieel belang. De afgelopen jaren is in het kader van het Delta-programma door overheden en maatschappelijke organisaties gewerkt aan ...
  help
  Natuurtoets Peilbesluit IJsselmeergebied [Boek]
  Jaspers, C.J. \ Bucholc, A. \ Hoogenstein, L. \ Swart, E. de \ Barke, J. \ 2017
  Voor de wateren van het IJsselmeergebied wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld. Hierbij zijn peilwijzigingen voorzien, die kunnen leiden tot effecten op beschermde soorten in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming. Voor deze effecten dient t ...
  help
  Institutional arrangements for integrated river basin management \ Water policy : official journal of the World Water Council [Artikel]
  Jaspers, F.G.W. \ 2003
  This paper considers the institutional arrangements that are needed and that being developed to enable communities to depart from sectoral and isolated water management in order to reach a higher level of integration. Key aspects are described that s ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.