Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
  Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
  Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
  help
  Building with Nature in deltasteden: factsheets brengen oplossingen in kaart \ H2O online [Artikel]
  Jong, B. de \ Princen, K. \ Tijs, M. \ Jong, J. de \ Beumer, V. \ 2016
  Het spreken en denken over natuur in de stad is hip. Het wemelt in de literatuur van termen als ‘renaturing cities’, ‘green cities’, ‘urban by nature’ en ‘nature based solutions.’ Ze hebben met elkaar gemeen dat stad en natuur meer met elkaar in bala ...
  help
  Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
  Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
  In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
  help
  Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 1: Vooronderzoek [Boek]
  Boogaard, F.C. \ Jong, S.P. de \ Wentink, R. \ 1999
  help
  Effecten van infiltratie in de bodem : een onderzoek naar de kwalitatieve aspecten van infiltratie in de bodem [Boek]
  Jong, S.P. de \ Kreule, P. \ Darwinkel, B. \ 1999
  Doelstelling van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van infiltratie in de bodem en de kwaliteit van regenwater dat van diverse soorten verhard oppervlak afstroomt. De studie omvat een literatuurstudie en een meetcampagne. In het kader ...
  help
  Veldbioassays : ontwikkeling van een richtlijn voor veldbioassays met watervlooien en waterplanten voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
  Jong, F.M.W. de \ Deneer, J.W. \ Tamis, W.L.M. \ 2000
  help
  Rivierklimaatpark IJsselpoort : notitie kansrijke oplossingsrichtingen : consultatieversie [Boek]
  Jong, W. de \ Bouma, J. \ Nijland, A. \ 2018
  In de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark wordt via een integrale gebiedsaanpak een oplossing gezocht voor de ruimtelijke opgaven in het uiterwaardengebied van de IJssel tussen IJsselkop en Giesbeek. Binnen dit project, dat door de provincie Gelderland ...
  help
  Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
  Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
  This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
  help
  SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
  Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
  help
  Governance of Phosphate Recovery from Wastewater in Amsterdam : Understanding Waternet’s practices regarding phosphate recovery from wastewater and the circular goals of the municipality of Amsterdam through an Adaptive Management approach [Studentenverslag]
  Jong, R. de \ 2017
  This research deals with governance of phosphate recovery from wastewater in Amsterdam. Worldwide phosphate is becoming scarce. Therefore, reusing and recovering phosphate is becoming attractive and important. Waternet is responsible for the water ma ...
  help
  Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Fujita, Y. \ Dorland, E. \ Chardon, W. \ Jong, A.L. de \ 2018
  Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voormalige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alter ...
  help
  Soft engineering vs. a dynamic approach in coastal dune management : a case study on the North Sea barrier island of Ameland, the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Wetenschappelijk artikel]
  Jong, B. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Krol, J. \ Slim, P.A. \ 2014
  Dunes act as flood defences in coastal zones, protecting low-lying interior lands from flooding. To ensure coastal safety, insight is needed on how dunes develop under different types of management. The current study focuses on two types of coastal d ...
  help
  Waterdatamining – de eerste ervaringen uit de drinkwaterpraktijk \ H2O online [Artikel]
  Vries, D. \ Vonk, E. \ Erp, J. van \ Diemel, R. \ Jong, W. de \ 2016
  KWR heeft in samenwerking met Brabant Water en Vitens onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van datamining voor de drinkwatersector. Een inventarisatie van assetmanagement-kennisvragen, een literatuurstudie naar datamining en de eerste praktijke ...
  help
  Verwijdering van sporen zware metalen uit water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jong, G.J. de \ Nijhuis, E.J. \ Meijers, A.P. \ Leer, R.C. van der \ 1980
  help
  Bedrijfsenquêtes leveren betere afzetprognoses \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Snijders, J.A.C. \ Jong, J.J. de \ Wedemeier, A. \ 1978
  help
  Het rioleringsstelsel en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Lelystad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Greiner, R.W. \ Jong, J. de \ 1976
  help
  De afvalwaterproduktie door strand- en kampeerterreinbezoekers in Oostelijk Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, T. \ Jong, J. de \ 1975
  help
  Voortoets Natura 2000 buitenpolders : periode 2014 t/m 2050 [Boek]
  Jong, B. de \ Jongste, A.L. de \ Frins, R.H.W. \ 2016
  In het beheergebied van Waterschap Rivierenland bevinden zich 47 buitenpolders. Deze polders liggen in de uiterwaarden tussen de zomer - en winterdijk. Het waterschap is hier verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer en voor het beheer en onde ...
  help
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
  help
  Boomvloeiweide en moerasbos : reiniging en opslag van landbouwwater; bestrijding van verdroging in zandgebieden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
  Zuurdeeg, N. \ Zuurdeeg, B.W. \ Jong, D.J. de \ 1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.