Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kerk
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Building blocks for good water governance [Boek]
  Havekes, Herman \ Hofstra, Maarten \ Kerk, Andrea van der \ Teeuwen, Bart \ Cleef, Robert van \ Oosterloo, Kevin \ 2016
  This book has the following structure. Chapter 1 considers the term water governance in a more general sense, while the three-layer model of water governance is introduced and explained. This model is an extremely useful tool for assessing water gove ...
  help
  The sustainable development goals and the water sector \ Water governance [Artikel]
  Horst, R. ter \ Kerk, A. van der \ 2015
  In September 2015, all 193 countries of the United Nations (UN) agreed on a new set of development goals that will follow up on the Millennium Development Goals (MDGs) which end in 2015. Unlike the MDGs, these new Sustainable Development Goals (SDGs) ...
  help
  Building blocks for good water governance [Boek]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ Kerk, A. van der \ Teeuwen, B. \ 2013
  Water governance: a framework for better communication. During the sixth World Water Forum (WWF) held in March 2012 (Marseille), a number of specific agreements were reached for improving the water governance situation over the next few years. At the ...
  help
  Laagwaterbeheer Maas kan beter én goedkoper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kerk, A.J. van de \ Jaskula, A. \ 2008
  Een verdere optimalisatie van het laagwaterbeheer van de Maas kan goed uitpakken voor de ontwikkeling van de natuur in en om deze rivier. Winst is onder meer te halen in het afvlakken van kortdurende afvoerpieken op de Grensmaas (minder visuitspoelin ...
  help
  Oriënteringsonderzoek variabel stuwen Maas [Boek]
  Heijkoop, N.W. \ Wils, R.A. \ Kerk, A.J.C. van de \ 2008
  Bij laag water op de Maas weegt Rijkswaterstaat Limburg als beheerder zo goed mogelijk de verschillende belangen af. Daarvoor ontwikkelde zij ondermeer beleid en draaiboeken, en zijn verschillende onderzoeken verricht om verdere verbeteringsvoorstell ...
  help
  Rekening houden met Rioolvreemd water? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Palsma, A.J. \ Kerk, A.J. van de \ Wieringen, H.S.J. van \ 2005
  De auteurs beschrijven de zogeheten DWAAS-methodiek (DWA-Analyse-Systematiek) en de resultaten van een STOWA-vervolgonderzoek, waarbij DWAAS is toegepast op de verzorgingsgebieden van 23 awzi’s, waar twaalf procent van het totale geloosde afvalwater ...
  help
  Dwaas : vervolgonderzoek rioolvreemd water [Boek]
  Kerk, A.J. van de \ Wieringen, H. van \ 2005
  De droogweer afvoer in Nederland is gemiddeld 60 % hoger dan te verwachten. De maxima lopen op tot soms 700 %. De DWA afvoer is dan dus 7 keer hoger dan verwacht. Dit “rioolvreemde” water veroorzaakt nogal wat kosten. Alleen al aan extra rijksheffing ...
  help
  Reactie op ‘Verdeling van kosten in de afvalwaterketen’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Palsma, B. \ Kerk, A. van der \ Wieringen, H. van \ 2005
  Ondergetekenden willen hierbij graag een toevoeging plaatsen op het artikel 'Helft van kosten afvalwaterketen voor rekening van hemelwater' uit nummer 6 van 25 maart jl.. In dit artikel wordt het landelijke kostenaandeel voor afvoer en verwerking van ...
  help
  Rioolvreemd water nu kwantificeerbaar : methode DWAAS gebruikt enkel standaard bechikbare gegevens [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kerk, A. van de \ Palsma, B. \ Beenen, A. \ 2004
  In opdracht van STOWA en Stichting RIONED hebben DHV en Trideau een methode ontwikkeld en beproefd waarbij aan de hand van reeds bestaande gegevens snel en doeltreffend bepaald kan worden óf ergens rioolvreemd water voorkomt (bijvoorbeeld grondwateri ...
  help
  Waterschappen zetten rioolvreemd water op de agenda : circa 70 procent vreemd water op theoretische droogweerafvoer geen uitzondering [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kerk, A.J. van de \ Palsma, A. \ 2004
  In Amersfoort kwam twee maanden geleden een grote groep technologen en specialisten in de waterketen en riolering van ruim de helft van de zuiverende waterschappen bijeen om te discussiëren over het STOWA-vervolgonderzoek naar rioolvreemd water en de ...
  help
  Dynamisch peilbeheer basis voor tragere afvoer water : discussie tussen onderzoekers en waterbeheerders over het vasthouden van water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reichard, L. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
  Om meer ruimte te creëren voor water introduceerde de Commissie Waterbeheer 21e eeuw de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Vasthouden is in deze trits de eerste keus van de commissie. Maar op welke manier kan water het meest efficiënt worden vastg ...
  help
  Rioolvreemd water : onderzoek naar hoeveelheden en oorsprong van afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Palsma, B. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
  Doel van het onderzoek was het opzetten van een methodiek om meer inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve opbouw van afvalwaterdebieten tijdens droogweerperiodes en het het aandeel rioolvreemd water hierin. De methodiek is DWAAS genoemd: droog weer ...
  help
  Rioolvreemd water : onderzoek naar hoeveelheden en oorsprong afvalwater [Boek]
  Voorhoeve, J.G. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
  De ontwikkelde DroogWeerAfvoer Analyse Systematiek (DWAAS) methodiek bepaalt aan de hand van reeds bestaande gegevens óf er rioolvreemd water optreedt (grondwaterinfiltratie) en zo ja, hoeveel. De methodiek verdient toepassing in alle gevallen waarin ...
  help
  Waterbalans van de rivier de Eem [Boek]
  Kerk, A.J.C. van de \ 1987
  help
  Zestig jaren veranderingen in de organisatie van de Rijkswaterstaat [Boek]
  Kerk, J. van de \ 1984
  help
  Waterbeleid, een blik vooruit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kerk, J. v.d. \ 1971
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.