Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Phosphate recycling in the phosphorus industry \ Phosphorus Research Bulletin [Artikel]
  Schipper, W.J. \ Klapwijk, A. \ Potjer, B. \ Rulkens, W.H. \ Temmink, B.G. \ Kiestra, F.D.G. \ Lijmbach, A.C.M. \ 2004
  The article describes the potential and limitations for recovery of phosphate from secondary materials in the production process for white phosphorus. This thermal process involves the feeding of phosphate rock, cokes and pebbles to a furnace. The re ...
  help
  De ontwikkeling van het hydrobiologisch onderzoek in het waterschap de Dommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, A. \ Nissink, N.L. \ 1972
  help
  Feasibility of MAR-quality at the WWTP Maasbommel : stricter effluent quality at waterboard Rivierenland [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Segers, J. \ Piron, D. \ Kiestra, F. \ Kruit, J. \ Geraci, A. \ 2001
  Beschrijving en configuratie van de membraanbioreactor(MBR)-installatie die gebouwd gaat worden als demonstratieproject op de rwzi Maasbommel (Zuiveringsschap Rivierenland). Met de zuiveringsinstaalatie moet een effluent-kwaliteit gehaald worden die ...
  help
  MBR geschikt voor MTR-kwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Kruit, J. \ 2003
  De naderende strenge MTR-kwaliteit noopt de waterkwaliteitsbeheerders tot nadenken over aanpassing van de bestaande rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Voor dit doeleinde begon het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning en STOWA, ...
  help
  Het ontwerpen van rwzi's voor MTR-kwaliteit stikstof en fosfaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wiegant, W. \ Kiestra, F. \ Piron, D. \ Kruit, J. \ 2004
  Welke mogelijkheden en moeilijkheden doen zich voor bij het ontwerp van rioolwaterzuiveringsinstallaties die aan de MTR-kwaliteit voor stikstof en fosfaat moeten voldoen? Voor de verwijdering van fosfaat zijn zowel membraanbioreactoren als convention ...
  help
  Vergelijking membraanbioreactor en zandfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Kruit, J. \ 2004
  Het tweejarig onderzoek te Maasbommel waarbij de resultaten van een membraanbioreactor vergeleken worden met nageschakelde continue zandfiltratie voor het bereiken van MTR-kwaliteit, is onlangs afgerond. Waterschap Rivierenland, Royal Haskoning en de ...
  help
  Comparison of the MBR with continuous sand filtration at the Maasbommel WWTP : difficult to reach maximum tolerable risk quality for nitrogen and phosphate [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ 2005
  Together with Royal Haskoning and STOWA, the Water board Rivierenland started a research programme on the applicability of the membrane bioreactor and continuous sand filtration for treatment of municipal wastewater. The research was located at Maasb ...
  help
  Jaarverslag 1983 / Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer N.V.A. \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, A. \ 1984
  help
  MBR Maasbommel: iets anders dan een rwzi \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Piron, D. \ Kiestra, F. \ 2003
  Op de rwzi Maasbommel draait sinds het voorjaar van 2002 een proefinstallatie die moet aantonen of de MBR-technologie (membraanbioreactoren) tot een schoner oppervlaktewater leidt
  help
  Rwzi Maasbommel : vergelijking MBR en zandfiltratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Piron, D. \ Kiestra, F. \ 2005
  Waterschap Rivierenland heeft in 2002 in samenwerking met de STOWA en Royal Haskoning, een onderzoek gestart naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Onderzoch ...
  help
  'Schoon' effluent een stap dichterbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiestra, F. \ Kruit, J. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2006
  Op de onderzoekslocatie rwzi Maasbommel van het Waterschap Rivierenland wordt momenteel, in samenwerking met Royal Haskoning en STOWA, een aantal polishingtechnieken getest voor vérgaande zuivering van het effluent. Op basis van de eerste resultaten ...
  help
  Welk pad kiest het waterschap? : thema water \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
  Kiestra, F. \ Piron, D. \ 2004
  De normen voor de waterkwaliteit worden door de Europese wet- en regelgeving langzaam maar zeker aangescherpt. De nadruk komt niet meer alleen op de verwijdering van stikstof en fosfaat te liggen. De gevolgen voor de waterschappen en hun bestaande zu ...
  help
  Rijkswaterstaat ontvangt 'Ouwe Jonkers' : het genootschap van Ouwe Jonkers bezoekt de Waterdienst van Rijkswaterstaat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kiestra, A. \ 2009
  Een 43-tal leden van het Genootschap waren op 28 augustus 2009 te gast bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat te Lelystad. Zij werden verwelkomd door de heer Arie Versluis, directielid van de Waterdienst. Gastheer voor deze dag was de heer Sjaak de W ...
  help
  Innoveren voor de publieke zaak : een uitdaging én hele mooie voorbeelden! : [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiestra, F. \ Kampschreur, M. \ 2012
  De noodzaak van innoveren in de publieke sector wordt helaas nogal eens betwijfeld. Ook bij de waterschappen hoor je nog te vaak dat we een beheerorganisatie zijn, die zich bij haar taak moet houden. Vooral in deze tijden geldt vaak alleen efficiency ...
  help
  De RWZI als Energiefabriek \ WT-afvalwater [Artikel]
  Kiestra, F. \ 2010
  De Unie van Waterschappen daagde de 26 waterschappen in Nederland uit om 'fris en wild' mee te denken over vernieuwende initiatieven binnen het project WaterWegen. De Waterschappen willen over 10 jaar een sterke netwerkorganisatie zijn, sturend in de ...
  help
  Fosfaatbeleid en heldere plassen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiestra, A. \ 1995
  help
  Van persleiding naar zuivering \ Bestrijding van de watervervuiling : vijfentwintig jaar WVO [Hoofdstuk uit boek]
  Dirkzwager, A.H. \ Kiestra, A. \ 1995
  help
  Eutrofiering, wat is er aan te doen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiestra, A. \ 1983
  Achtergronden en inhoud van de door de Unie van Waterschappen gepubliceerde nota betreffende de relatie tussen de beleidsvoornemens (Fosfatennota) en eutrofieringsbestrijding door waterschappen
  help
  Een nieuwe aanpak van de eutrofieringsbestrijding \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiestra, A. \ 1984
  Ingegaan wordt op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de in mei 1983 uitgebrachte CUWVO-nota "Aanbevelingen voor bestrijding van de eutrofiering van de Nederlandse oppervlaktewateren"
  help
  Een nieuwe aanpak van de eutrofieringsbestrijding \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiestra, A. \ 1984
  Een samenvatting van konklusies en aanbevelingen van de Unie-nota 1983, waarin het beleid ter beperking van de fosfatenbelasting in de Nederlandse oppervlaktewateren is weergegeven en in hoofdlijnen nader wordt ingegaan op de aanbevelingen van deze C ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.