Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toepassing Waternood in verdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck : GGOR en Waternood (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wendt, T. \ Swart, E. de \ Klaarenbeek, R. \ 2003
  De Dienst Landelijk Gebied is één van de grondleggers van de Waternood-aanpak. In de rapportage waarin de aanpak werd gepresenteerd, zijn aanbevelingen gedaan om de methodiek verder te operationaliseren. Dit vormde de aanzet voor het STOWA-onderzoeks ...
  help
  Verdroging bestrijden rond de Langbroekerwetering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]Meer over Watergebiedsplan Langbroekerwetering op website HH De Stichtste Rijnlanden
  Klaarenbeek, R. \ 2008
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de afgelopen periode een watergebiedsplan opgesteld voor het Langbroekerweteringgebied. Dit is een ecologisch waardevol gebied met diverse landgoederen, en een nauwe verweving van natuur, landbouw en ...
  help
  Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
  help
  Water en milieu binnen de 21 voorontwerpen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Klaarenbeek, R.J. \ Kusse, P.J. \ 1994
  Waterhuishoudkundige maatregelen binnen landinrichtingsplannen geven invulling aan het integraal waterbeheer. Dit wordt toegelicht aan de hand van 21 landinrichtingsplannen
  help
  Verticale drainage gecombineerd met horizontale afvoerleidingen : afleiding en gebruik van enkele niet-stationaire drainageformules [Studentenverslag]
  Klaarenbeek, R.J. \ 1989
  help
  Landinrichting en verdroging : mogelijkheden voor het realiseren van verdrogingsbeleid in lopende projecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Hoek, R. van den \ Klaarenbeek, R. \ Kusse, P.J. \ 1992
  help
  Het Oosterduinse Meer : afstudeeronderzoek naar potentiële maatregelen tegen blauwalg in het Oosterduinse Meer [Studentenverslag]
  Kort, A. \ Leibbrand, R. \ 2013
  Het Oosterduinse Meer (Noordwijkerhout) heeft sinds een aantal jaren te maken met blauwalgenoverlast. Hierdoor neemt de recreatieve aantrekkingskracht van het meer erg af en dalen de bezoekersaantallen. Acht maatregelen zijn onderzocht, te weten; het ...
  help
  Watergebiedsplan Langbroekerwetering [Boek]
  Klaarenbeek, R. \ Genders, H. \ Blom, C. \ 2008
  Het Langbroekerweteringgebied is een bijzonder gebied. Door de ligging op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijn gebied zijn verschillende gradiënten aanwezig; van zand naar klei, van hoog naar laag en van droog naar nat. De natu ...
  help
  Innovatieve waterberging Blauwe Poort te Laarbeek : ontwerp projectplan Waterwet [Boek]
  Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ Bondt, M.J.P. de \ Zanten, J.W. van \ 2016
  Het ontwerp projectplan Blauwe Poort Laarbeek Innovatieve waterberging bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd ...
  help
  KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug [Boek]
  Klaarenbeek, R.J. \ Haterd, R.J.W. van de \ Hoefsloot, G. \ 2014
  De maatregelen “optimalisering peilbeheer” en “verdiepen/verbreden” zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologisch) waterkwaliteit van het waterlichaam "Afwatering Witte Brug" en het realiseren van de K ...
  help
  Onderzoek oppervlakkige afstroming ‘t Ven te Veghel [Boek]
  Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ 2014
  Waterschap Aa en Maas werkt samen met een vijftal gemeenten aan de verbetering van de waterkwaliteit in een aantal specifiek benoemde stadswateren. Dit betreft onder andere de plas ’t Ven in Veghel. Door middel van een watersysteemanalyse en het uitw ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.