Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  A new method to study biodegradation kinetics of organic trace pollutants by activated sludge \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
  Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2003
  A reliable prediction of the behaviour of organic trace compounds in activated sludge plants requires an accurate input of the biodegradation kinetics. Often these kinetics are extrapolated from the results of standardised biodegradation tests. Howev ...
  help
  Treatment of anaerobically pre-treated domestic sewage by a rotating biological contactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Tawfik, A. \ Klapwijk, B. \ El Gohary, F. \ Lettinga, G. \ 2002
  The performance of a rotating biological contactor (RBC) for the post-treatment of the effluent of an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) was the subject of this study. Different hydraulic and organic loading rates have been investigated
  help
  Phosphate recycling in the phosphorus industry \ Phosphorus Research Bulletin [Artikel]
  Schipper, W.J. \ Klapwijk, A. \ Potjer, B. \ Rulkens, W.H. \ Temmink, B.G. \ Kiestra, F.D.G. \ Lijmbach, A.C.M. \ 2004
  The article describes the potential and limitations for recovery of phosphate from secondary materials in the production process for white phosphorus. This thermal process involves the feeding of phosphate rock, cokes and pebbles to a furnace. The re ...
  help
  Fate of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) in activated sludge plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2004
  Monitoring data were collected in a pilot-scale municipal activated sludge plant to assess the fate of the C12-homologue of linear alkyl benzene sulfonate (LAS-C12). The pilot-plant was operated at influent LAS-C12 concentrations between 2 and 12 mg/ ...
  help
  Nitrificatie van ammonium uit anaeroob upflow slib bed reactor (UASB) effluent \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ Jacobs, J.A. \ 1982
  help
  Nieuwe gezichtspunten voor de eliminatie van organische stoffen, stikstof en fosfaten uit afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ 1977
  help
  Stikstoftekorten bij behandeling van huishoudelijk afvalwater in een volledig gemengde aëratietank \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ Rensink, J.H. \ 1977
  help
  Een geautomatiseerde actiefslib installatie voor ladingsgewijze zuivering van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ 1971
  help
  Remming van de nitrificatie bij de BZV-bepaling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ 1970
  help
  Haalbaarheidsstudie naar biologisch/fysisch chemische nitraatverwijdering uit grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Klapwijk, A. \ 1986
  help
  Zuivering en recirculatie van water in visteeltsystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bovendeur, J. \ Klapwijk, A. \ 1986
  help
  Een continu respiratiemeter : nieuwe perspectieven voor het beheersen van het actief - slibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spanjers, H.L.F.M. \ Klapwijk, A. \ 1986
  help
  Eutrofiering in Rijnland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, S.P. \ Does, J. van der \ Vlugt, J.C. van der \ 1988
  help
  Toepassing van een continue respiratiemeter bij toxiciteitstesten voor actief slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Temmink, H. \ Spanjers, H. \ Klapwijk, A. \ 1990
  help
  Regeling van actief-slibinstallaties op basis van respiratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klapwijk, A. \ Spanjers, H. \ Temmink, H. \ 1991
  help
  Modelleren en regelen van een actief-slibinstallatie op basis van respirometrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brouwer, H. \ Klapwijk, A. \ Keesman, K.J. \ 1994
  help
  Validatie van modellen die het gedrag van milieuvreemde stoffen in rwzi's voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Temmink, H. \ Kuiper, P.J.C. \ Klapwijk, A. \ 1996
  help
  Risico's van gebiedsvreemd water voor aquatische ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, P.B. \ Jansen, E.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Klapwijk, S.P. \ 1997
  help
  Ecologische normstelling voor het zoete water \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Klapwijk, S.P. \ 1987
  Er is een kloof tussen theorie en praktijk van de normen voor het oppervlakte water. Er is aandacht voor de ecologische onderbouwing. Auteur geeft de stand van zaken en noemt een aantal voorwaarden waaraan normstelling zou moeten voldoen
  help
  Biologische beoordeling van de waterkwaliteit in Noord- en Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Klapwijk, S.P. \ Landman, J.E.F. \ 1982
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.