Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
  Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
  Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
  help
  Kansen voor de otter in de regio Nieuwkoopse Plassen - Reeuwijkse Plassen - Krimpenerwaard : een haalbaarheidsstudie [Boek]
  Lammertsma, D.R. \ Niewold, F.J.J. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ Kuiters, A.T. \ 2008
  In deze haalbaarheidstudie is gekeken naar leefmogelijkheden voor de otter in de regio Nieuwkoopse Plassen/Reeuwijkse plassen/Krimpenerwaard. Deze gebieden liggen binnen de Groene Ruggengraat in het Groene Hart van Zuid-Holland. Er komt een drietal v ...
  help
  De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Boek]
  Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
  help
  Monitoringsfilosofie voor de Nederlandse waterkeringen \ Geotechniek [Artikel]
  Berg, F.P.W. van den \ Koelewijn, A.R. \ 2014
  In dit artikel wordt een systematische opzet en uitvoering van monitoren beschreven.
  help
  Best Practices Stichting FloodControl IJkdijk : meerwaarde voor de waterveiligheidspraktijk: ontwikkelde kennis en toepassingen afkomstig van projecten uit het eerste en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma [Boek]
  Koelewijn, A. \ Bakkenist, S. \ Stoorvogel-van der Horst, S. \ 2016
  In het eerste- en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma is binnen de verschillende activiteiten, (onder meer) de LiveDijken en veldproeven veel kennis ontwikkeld. Dit betreft kennis over faalmechanismen aan keringen en de (door)ontwikkeling van innovatie ...
  help
  Nieuwe inzichten geavanceerde voorzuivering door polymeerdosering aan de voorbezinktank [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dekker, A. \ Veldhuizen, H. van \ Koelewijn, J. W. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
  Polymeerdosering voor verdergaande voorbezinking biedt mogelijkheden voor het kosteneffectief realiseren van een energieneutrale rzwi. Daarom heeft Witteveen+Bos in opdracht van het Waterschap Vallei & Eem een praktijkproef uitgevoerd op de rwzi Soes ...
  help
  Genetica in het natuurbeheer : een onderschat werkinstrument \ De levende natuur [Artikel]
  Koelewijn, H.P. \ Kuiters, A.T. \ 2011
  DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om ...
  help
  How to create a smart levee \ Proceedings 8th International symposium on field measurements in geomechanics, Berlin, 12-16 September [Hoofdstuk uit boek]
  Hopman, V. \ Kruiver, P. \ Koelewijn, A. \ 2011
  In the Netherlands, relevant research in the past few years has been concentrated on full-scale field experiments on levees, mainly related to the so-called „IJkdijk‟ (Dutch for „calibration levee‟) and its spin-offs. At a special test site, on one l ...
  help
  Flood early warning system: sensors and internet \ Proceedings 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), Tokyo, 27-29 September [Hoofdstuk uit boek]
  Pengel, B.E. \ Shirshov, G.S. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ Melnikova, N.B. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
  The UrbanFlood early warning system (EWS) is designed to monitor data from very large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS, based on the Internet, uses real-time sensor information and Artificial Int ...
  help
  Nabehandeling van effluent bij Waterschap Vallei & Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.W. \ 2012
  Waterschap Vallei & Veluwe realiseert op zeven van de acht rwzi's in het gebied een nabehandelingsinstallatie. Inmiddels zijn er sinds 2009 drie operationeel (Nijkerk, Woudenberg en Bennekom), worden er dit jaar twee opgeleverd (Amersfoort en Veenend ...
  help
  Extra fosfaatverwijdering uit effluent met Discfiltratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Molen, R. van der \ Koelewijn, J.W. \ Verkuijlen, J. \ 2012
  Sinds juni 2010 wordt door Rossmark proefonderzoek uitgevoerd met een Hydrotech Discfilter op de rwzi Veenendaal ten behoeve van de nabehandeling van effluent. Het gaat daarbij vooral om de extra verwijdering van fosfaat uit het effluent van de zuive ...
  help
  Sensors [Brochure] - Rev. ed
  Vliet, L. van \ Koelewijn, A.R. \ Vat, M. van der \ 2012
  New monitoring technologies facilitate real-time monitoring and evaluation of dike performance and generate data that contribute to a better understanding of dike status regarding strength and condition. The monitoring systems allow for more accurate ...
  help
  Herintroductie van de otter : een succesverhaal? \ De levende natuur [Artikel]
  Lammertsma, D.R. \ Niewold, F.J.J. \ Jansman, H.A.H. \ Kuiters, A.T. \ Koelewijn, H.P. \ Perez Haro, M.I. \ Adrichem, M. van \ Boerwinkel, M.C. \ Bovenschen, J. \ 2006
  In 1988 werd in Friesland de laatste otter doodgereden. Kort hierna begon men met voorbereidingen van terugkeer, in juli 2002 ging de herintroductie van start; halverwege het programma is nu de tijd voor een tussenbalans
  help
  Sensoren [Boek]
  Vliet, L. van \ Koelewijn, A.R. \ Vat, M. van der \ 2011
  Een sensor meet de grootheden als onderdeel van een monitoringtechnologie. Door gebruik te maken van nieuwe monitoringtechnologieën kan er meer inzicht verkregen worden in de sterkte/ toestand van de dijk. Uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden v ...
  help
  Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing : meten aan zettingsvloeiing [Boek]
  Ham, G.A. van den \ Mastbergen, D.R. \ Koelewijn, A.R. \ Brake, C.K.E. ter \ Zomer, W.S. \ 2015
  Stichting IJkdijk bereidde in het kader van het tweede IJkdijk-ontwikkelprogramma sinds 2012 een grootschalig experiment voor naar het faalmechanisme zettingsvloeiing en voerde dit uit in 2014, in de Westerschelde. Zettingsvloeiing is een mechanisme ...
  help
  IJkdijk pipingexperiment : validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen [Boek]
  Koelewijn, A.R. \ 2010
  Op de IJkdijklocatie werd kennis over het faalmechanisme piping ontwikkeld. In alle stadia hebben de monitoringstechnieken het pipingproces kunnen volgen en in één geval zelfs tot halt kunnen roepen. De conclusies en aanbevelingen uit het sensortechn ...
  help
  Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven [Boek]
  Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ 2012
  Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provinci ...
  help
  IJkdijk-proef: tien meetsystemen gevalideerd : belangrijke informatie over processen in dijk [dossier waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Koelewijn, A.R. \ 2009
  Eind september vorig jaar is de stabiliteitsdijk van de IJkdijk bezweken. De proef leverde veel kennis op over het bezwijken van waterkeringen. Tegelijkertijd zijn de meetsystemen van tien deelnemende bedrijven uitgetest. De meetsystemen variëren van ...
  help
  Elektromagneet lost struvietprobleem op \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Koornneef, E. \ Koelewijn, J.W. \ Peppel, F. van \ Hamers, J. \ 2009
  Sinds de ingebruikname van de centrale slibontwateringsinstallatie in 2007 op de rwzi Ede van waterschap Vallei en Eem zijn er scalingsproblemen met struviet geconstateerd, zoals het dichtslibben van pompwaaiers bij de centraatpompen en het dichtgroe ...
  help
  Revetments \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
  Klein Breteler, M. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
  Dikes must provide a given level of protection. This is stated in the Dutch Water Act which has been in force since 1 January 2010. The standard stated in the act is still based on the recommendations of the first Delta Committee, which was establish ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.