Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? [Boek]
  Kok, M. \ 2005
  Deze notitie gaat over schade als gevolg van kleine en grote overstromingen in Nederland, en de mogelijke rol van verzekeringen daarbij
  help
  Effecten van watermaatregelen voor de landbouw [Boek]
  Boomaerts, A.C.M.M. \ Kok, T. \ 2002
  Om een beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van het ‘nieuwe’ waterbeleid voor landbouw is een project uitgevoerd naar de gevolgen die het nieuwe waterbeheer naar verwachting zal hebben voor de bedrijfsvoering van de individuele agrarische onder ...
  help
  Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
  Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
  This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Van neerslag tot schade - Eindrapport [Boek]
  Klopstra, D. \ Kok, M. \ 2009
  Het voorliggend rapport betreft het overkoepelende eindrapport van het onderzoek "Van neerslag tot schade", en geeft hoodlijnen van de zes deelonderzoeken. Dit project geeft antwoord op de vraag of de normen voor overstroming en wateroverlast, in rel ...
  help
  Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? : voor het geld hoeven we het niet te laten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wonink, P. \ Kok, G. \ 2010
  Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspu ...
  help
  Kennis en technologie verkleinen stap naar waterhergebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Peters, J. \ 2008
  Hergebruik van afvalwater neemt wereldwijd sterk toe. Na zuivering wordt het opnieuw benut in de industrie, landbouw, in pretparken en dierentuinen én voor natuurontwikkeling. Sinds enkele jaren is elders in de wereld de stap genomen naar direct of i ...
  help
  Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied : beleidsverkenning naar effecten en grenzen van het sturen met hemelwater in bestaand stedelijk gebied : samenvatting [Boek]
  Oomens, A. \ Lemmen, G. \ Kok, M. \ Grontmij Advies & Techniek \ 2002
  In opdracht van het ministerie van VROM heeft Grontmij een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: 1. een uitgebre ...
  help
  Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie dijken [Boek]
  Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
  De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken ...
  help
  Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie inspecties [Boek]
  Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
  De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties. Dit deel gaat over inspecties. Het biedt de medew ...
  help
  You gain some funding, you lose some freedom : the ironies of flood protection in Limburg (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Artikel]
  Wesselink, A. \ Warner, J.F. \ Kok, M. \ 2013
  In this paper we show how applying an analytical framing of hegemony to policy making can draw out strategic positioning and negotiation of the actors involved that would remain hidden with a more rationalistic analysis. We show how long established ...
  help
  Combining backcasting and exploratory scenarios to develop robust water strategies in face of uncertain futures \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Vliet, M. van \ Kok, K. \ 2015
  Water management strategies in times of global change need to be developed within a complex and uncertain environment. Scenarios are often used to deal with uncertainty. A novel backcasting methodology has been tested in which a normative objective ( ...
  help
  Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water \ Water international / International Water Resources Association = Water international / Association Internationale des Ressources en Eau = Water international / Asociacion Internacional de Recursos Hidricos [Artikel]
  Rijswick, M. van \ Edelenbosch, J. \ Hellegers, P. \ Kok, M. \ Kuks, S. \ 2014
  A three-step interdisciplinary method to assess approaches to water shortage, water quality and flood risks is presented. This method, based on water system analysis, economics, law and public administration, seeks to create common understanding base ...
  help
  Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston-Meijer V.O.F. Kruiningen. [Studentenverslag]
  Kok, J.R. de \ 2017
  Onderzoek om te bepalen waarvan de biogasproductie afhankelijk is tijdens de afvalwaterzuivering en hoe deze biogasproductie eventueel verbeterd kan worden.
  help
  Een standaardlijst van prioritaire stoffen voor uniforme toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Zemmelink, H. \ Kok, H. de \ Pijnappels, M. \ 2015
  In de Europese Richtlijn prioritaire stoffen is niet eenduidig aangegeven welke verbindingen moeten worden gerapporteerd voor de stofgroepen polybroomdifenylether, nonylfenol, octylfenol, perfluoroctaansulfonzuur en hexabroomcyclododecaan. Dit is ook ...
  help
  Economic optimization of flood prevention systems in the Netherlands \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Tsimopoulou, V. \ Kok, M. \ Vrijling, J.K. \ 2015
  After the flood disaster of 1953, the Netherlands adopted a rational approach to flood risk management with the use of protection standards determined by means of costbenefit analysis. Due to scientific and political developments that have recently t ...
  help
  Hoeveel water kan Nederland bereiken via de grote rivieren? \ H2O online [Artikel]
  Kok, M. \ Pol, J. \ Vriend, H. de \ 2016
  In onze bescherming tegen overstroming vanuit de rivieren speelt de ‘maatgevende afvoer’ een belangrijke rol. Tot nu toe wordt deze afvoer bepaald op basis van statistische extrapolatie van gemeten afvoeren bij Lobith. Deze methode houdt geen rekenin ...
  help
  Computerondersteunend oppervlaktewaterbeheer (door het waterschap Dollardzijvest) : definitiestudie [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Bartelds, A. \ Hettling, H.K. \ Kok, J.W. \ Nijhof, G. \ 1995
  In de definitiefase voor de ontwikkeling en toepassing van programmatuur ter ondersteuning van het operationele oppervlaktewaterbeheer moeten de volgende zaken aan de orde komen: - wat is de precieze doelstelling van het maken en toepassen van een co ...
  help
  De toepassing van gasmotoren op rioolwaterzuiveringsinrichtingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, H.E. \ Mol van Otterloo, J.W.H. de \ 1978
  help
  De afvalwaterproduktie door strand- en kampeerterreinbezoekers in Oostelijk Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, T. \ Jong, J. de \ 1975
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.