Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Groundwater resources in coastal areas : past and ongoing natural processes \ Evaluation and protection of groundwater resources "from vision to action", conference Wageningen, 20 September 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Kooi, H. \ Groen, J. \ 2000
  help
  Membraantechnologie, basis voor sluiting van de industriële waterkringloop \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Kooi, M.J. \ Boer, A.H. de \ Kramer, J.F. \ 2003
  Een studie is uitgevoerd naar de inzet van effluent van de awzi als potentiële bron voor de levering van demi- of ketelvoedingswater. Om de technische en financiële haalbaarheid van deze toepassing te kunnen vaststellen is op locatie een haalbaarheid ...
  help
  Competition between topography- and compaction-driven flow in a confined aquifer : some analytical results \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
  Kooi, H. \ 1999
  help
  Land subsidence and hydrodynamic compaction of sedimentary basins \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
  Kooi, H. \ Vries, J.J. de \ 1998
  help
  De strijd tussen zoet en zout water \ Aarde en mens [Artikel]
  Kooi, H. \ Vries, J.J. de \ Post, V. \ 1999
  help
  Regulering van begrazingsactiviteit van belang : afvalwater zuiveren zonder slibproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kooijman, S.A.L.M. \ Kooi, B.W. \ Verseveld, H.W. van \ 1994
  De groeiende produktie van zuiveringsslib vormt een probleem. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken. Voorkomen dat biomassa de reactor verlaat, en de bacterien laten "begrazen" door andere organismen
  help
  Geautomatiseerde solid phase micro-extractie voor de analyse van organische microverontreinigingen in water [Boek]
  Kooi, M.M.E. van der \ 1994
  help
  Fundamenteel onderzoek vermindering slibproduktie [Boek]
  Kooi, B.W. \ Verseveld, H.W. van \ Kooijman, S.A.L.M. \ 1994
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Non-target screening van kwetsbare winningen van Brabant Water [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Toebak, A.M.W.A. \ Kooi, M.M.E. van de \ Kolkman, A. \ Kools, S.A.E. \ 2017
  In november 2016 is door Brabant Water een bemonstering uitgevoerd van pompputten, (gemengde) ruwe grondwaters en het reine water van een 3-tal winningen van Brabant Water. Het betrof hier de locaties Bergen op Zoom, Gilze/Tilburg en Vessem/Welschap. ...
  help
  Brede screening van drinkwater: op zoek naar onbekende stoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Drinkwaterbedrijven moeten hun bronnen en hun drinkwater regelmatig onderzoeken. Daarbij moeten ze nagaan of er ‘ bekende’ stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen, in voorkomen, maar ook onbekende stoffen. Bij meer dan 1 microgram per li ...
  help
  Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief ...
  help
  Vitens Fryslân gaat drinkwater ontkleuren via ionenwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schippers, D. \ Kooi, M. \ Sjoerdsma, P. \ Bruijn, F. de \ 2004
  Afgelopen zomer is begonnen met de uitbreiding van drinkwaterproductiebedrijf Oldeholtpade nabij Wolvega in Friesland met een onthardings- en ontkleuringsinstallatie. Vanaf begin 2006 gaat Vitens onthard en ontkleurd drinkwater leveren in Heerenveen ...
  help
  Gezondheidskundige evaluatie van 'nieuwe stoffen' in grond-, oppervlakte- en drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schriks, M. \ Kooi, M. van der \ Heringa, M. \ Wezel, A. van \ 2009
  Steeds betere chemisch-analytische technieken leiden tot detectie van 'nieuwe stoffen' in oppervlakte-, grond- en drinkwater. Omdat drinkwaternormen voor deze stoffen vaak ontbreken, is het gezondheidskundige belang van de aangetroffen concentraties ...
  help
  Water zit vol leven, leven zit vol water [Thema Waterfabriek Emmen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ooms, A. \ Kooi, A. \ 2002
  Het Noorder Dierenpark in Emmen breidt uit in het grondwaterbeschermingsgebied de Es rond het drinkwaterproductiebedrijf Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). In nauwe samenwerking met WMD en het waterschap Velt en Vecht is de duu ...
  help
  Zeespiegel onderzoeksagenda [Boek]
  Baart, Fedor \ Kooi, Henk \ 2016
  De stand van de zeespiegel ten opzichte van de bodem (de relatieve zeespiegel) is een belangrijke indicator voor de Nederlandse veiligheid. Bij veel vraagstukken op het gebied van ontwerp, onderhoud, planvorming en toetsing speelt de zeespiegel een r ...
  help
  Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schriks, M. \ Heringa, M.B. \ Kooi, M.M. van der \ Voogt, P. de \ Wezel, A.P. van \ 2010
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven onderzoeken de gezondheidsrisico's van een reeks 'nieuwe' vervuilende stoffen die in het water zijn aangetroffen. Zij kijken daarbij ook of bepaalde stoffen zodanig op elkaar inwerken, dat ze samen een gezondheidsri ...
  help
  Geautomatiseerde analysemethoden voor polaire bestrijdingsmiddelen in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Noij, T.H.M. \ Brandt, A. \ Kooi, M.M.E. van der \ 1997
  help
  Reactie op "Modellering van niet-stationaire grondwaterstroming : vergeten we iets?" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Kooi, H. \ 2000
  Reactie op het artikel van JD van Leenen in Stromingen 5(1999)4
  help
  Modelling long-term ecotoxicological effects on an algal population under dynamic nutrient stress \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bontje, D. \ Kooi, B.W. \ Liebig, M. \ Kooijman, S.A.L.M. \ 2009
  We study the effects of toxicants on the functioning of phototrophic unicellular organism (an algae) in a simple aquatic microcosm by applying a parameter-sparse model. The model allows us to study the interaction between ecological and toxicological ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.