Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Geo-analyse bij rioolvervanging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwaadsteniet, M. de \ Kooijman, W. \ 2014
  Gemeenten kiezen vaker voor een zorgvuldige risicoanalyse voorafgaand aan het vervangen van riolering. Daarbij is het nodig de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en de effecten van de aanleg op de omgeving inzichtelijk te maken. ...
  help
  A new approach to groundwater mapping and its application to land use and environmental protection in the Netherlands \ Memoires of the international symposium on hydrogeological maps as tools for economic and social development, Hannover, 30 May - 2 June, 1989 [Hoofdstuk uit boek]
  Kooijman, J. \ 1989
  help
  Mineralization of N and P along a trophic gradient in a freshwater mire \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
  Verhoeven, J.T.A. \ Kooijman, A.M. \ Wirdum, G. van \ 1988
  help
  Grondwatermeetnetten en databestanden : verslag van een workshop 17 - 18 april 1986 [Boek]
  Duijvenbooden, W. van \ Kooijman, J. \ Peeters, A.A. \ 1986
  help
  Workshop interne eutrofiering : verslag van een op 9 juni 1989 gehouden bijeenkomst in het Botanisch Laboratorium te Utrecht [Congresverslag]
  Beltman, B. \ Koerselman, W. \ Kooijman, A.M. \ 1990
  help
  Vegetation succession and hydrology in De Bollemaat, De Wieden \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
  Molenaar, W.J. \ Diggelen, R. van \ Kooijman, A.M. \ 1990
  help
  The decrease of rich fen bryophytes in The Netherlands \ Biological conservation [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ 1992
  help
  Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie in natte schraallanden : onderzoeksvoorstel deskundigenteam natte schraallanden overlevingsplan bos en natuur [Boek]
  Kemmers, R.H. \ Beltman, B. \ Grootjans, A.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kooijman, G. \ Schipper, P. \ 2004
  help
  Vegetation succession in a floating mire in relation to management and hydrology \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Diggelen, R. van \ Molenaar, W.J. \ Kooijman, A.M. \ 1996
  help
  Extinction and reintroduction of the bryophyte Scorpidium scorpioides in a rich-fen spring site in The Netherlands \ Biological conservation [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Beltman, B. \ Westhoff, V. \ 1994
  help
  Regulering van begrazingsactiviteit van belang : afvalwater zuiveren zonder slibproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kooijman, S.A.L.M. \ Kooi, B.W. \ Verseveld, H.W. van \ 1994
  De groeiende produktie van zuiveringsslib vormt een probleem. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken. Voorkomen dat biomassa de reactor verlaat, en de bacterien laten "begrazen" door andere organismen
  help
  Variation in habitat factors and species composition of Scorpidium scorpioides communities in NW-Europe \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Westhoff, V. \ 1995
  help
  Fundamenteel onderzoek vermindering slibproduktie [Boek]
  Kooi, B.W. \ Verseveld, H.W. van \ Kooijman, S.A.L.M. \ 1994
  help
  Beheeradvies activering eolische dynamiek Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Arens, S.M. \ Kooijman, A. \ Lammerts, E.J. \ 2016
  Het advies heeft als doel op niveau van deelgebieden op de Waddeneilanden aan te geven welke maatregelen voor verstuiving zinvol zijn voor behoud, herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen ten behoeven van de PAS. Dit advies beperkt ...
  help
  Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied : fase 1 studie naar technische en financiële haalbaarheid [Boek]
  Buma, Jelle \ Kuiper, Maarten \ Geurts van Kessel, Stan \ Kooijman, Wouter \ 2017
  Dit rapport presenteert de resultaten van een bureaustudie naar de technische en financiële haalbaarheid van grootschalige toepassing van het concept actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspann ...
  help
  Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kuiper, M. \ Buma, J. \ Kooijman, W. \ 2017
  Bijzondere droogte heeft afgelopen voorjaar en zomer gezorgd voor buitengewoon lage grondwaterstanden in heel Nederland. Deze lage grondwaterstanden kunnen tot schade leiden aan infrastructuur, bebouwing en groen. Actief grondwaterpeilbeheer blijkt e ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
  Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.