Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  In dit katern wordt ingegaan op regenbestendige gebiedsontwikkeling; van planvorming tot uitvoering. De werkwijze om tot een regenbestendig gebied te komen wordt hierin toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en maatregelen die de voorkeur hebben ...
  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 3: Juridisch instrumentarium [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  Dit laatste katern juridisch instrumentarium geeft inzicht op welke wijze het realiseren van regenwaterberging juridisch vastgelegd en geborgd kan worden. Dit geeft concrete aanwijzingen voor het juridisch organiseren van het regenwaterbestendig ontw ...
  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 1: Beleidskaders en programma’s [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  Hierin komen de beleidsmatige kaders aan de orde die van invloed zijn op een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Voor Amsterdam is daarbij het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 het belangrijkste document. Naast veel andere zaken li ...
  help
  Pompstation Weerseloseweg blijft peiler voor Twente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baalen, S. van \ Koppers, H. \ 2001
  Schets van de drinkwaterwinning op pompstation Weerseloseweg in Enschede (Waterleiding Maatschappij Overijssel) en resultaten en werkwijze van een aantal studies gericht op het duurzaam maken van de winning. In eerste instantie zijn toekomstbeelden o ...
  help
  Verwerking en bestemming van drinkwaterslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koppers, H.M.M. \ 1980
  help
  Zoeken naar afnemers van waterijzer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bolt, B. \ Koppers, H. \ 2009
  In veel gevallen komt bij de drinkwaterproductie ijzer(hydr)oxide vrij als suspensie (waterijzer). De Reststoffenunie Waterleidingbedrijven, opgericht door de (toenmalige) 24 waterbedrijven in Nederland, spant zich in om waterijzer de status te geven ...
  help
  Reststoffenunie : (meer) waarde uit water \ Water governance [Artikel]
  Koppers, H.M.M. \ 2014
  Bij de bereiding van drinkwater uit grond- of oppervlaktewater blijven reststoffen over. Afvoer van deze stoffen kost(te) geld, en leidde in het verleden veelal tot ongewenste storting als afval, terwijl er wel toepassingsmogelijkheden waren. De wate ...
  help
  Voorzuivering van kwelwater door ultra- en snelfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman, J. \ Koppers, H. \ Aa, L. van der \ Hoek, J-P. van der \ 2000
  De rivierplassenwaterleiding van Gemeentewaterleidingen Amsterdam behandelt kwelwater uit de Bethunepolder tot drinkwaterkwaliteit. Voor de voorzuivering in vestiging Loendersloot zijn drie defosfateringstechnieken op proefinstallatieschaal vergeleke ...
  help
  Ommekeer in omgaan met slib noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sombekke, H.D.M. \ Koppers, H.M.M. \ 1992
  De huidige slib- en spoelwaterbehandeling in de drinkwaterbereiding vindt zijn oorsprong in de jaren zestig. Echter in velerlei opzichten voldoet de behandeling niet meer aan de milieunormen
  help
  Ontarsening van ijzerhoudend drinkwaterslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijman, S.G.J. \ Koppers, H.M.M. \ Muller, E.J. \ 1993
  help
  Ontwateren van drinkwaterslib door middel van electro-osmose \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buys, P. \ Koppers, H.M.M. \ Diemen, A.J.G. van \ 1993
  help
  'Terugwinning van spoelwater bij grondwaterbedrijven' (verslag van de workshop gehouden op 18 mei jl.) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koreman, E.A. \ Uneken, H. \ Koppers, H.M.M. \ 1994
  help
  Membraanfiltratie in drink- en industriewatervoorziening : verslag van een workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koppers, H.M.M. \ 1995
  help
  Drinkwaterslib : van storten naar nuttig toepassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koppers, H.M. \ Heijman, S.G.J. \ 1991
  help
  Doorbraak in toepassing waterijzer in zuiveringsinstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wolde, J.G. ten \ Koppers, H. \ Bruin, H. de \ 2005
  Waterijzer, een reststof van de bereiding van drinkwater, blijkt een effectief reagens voor de verwijdering van fosfaat en sulfiden uit huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het verbruik van chemicaliën ter defosfatering van afvalwater en ter best ...
  help
  Afvalproblematiek bij de bereiding van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koppers, H.M.M. \ Hofman, J.M. \ 1982
  Bij de bereiding van drinkwater op circa 250 produktielokaties ontstaat slib, door bezinking, filtering en coagulatie. Het gehalte aan zware metalen in dit slib overschrijdt de normen, gesteld in de Wet Chemische Afvalstoffen.
  help
  Indikking van slib van waterleidingbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koppers, H.M.M. \ Hofman, J.M. \ Bennekom, C.A. van \ 1984
  help
  DVGW - KIWA - SVW symposium "slib van waterleidingbedrijven" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rakers, H. \ Koppers, H.M.M. \ 1986
  help
  Ontharding duurzamer en goedkoper met pure kalkkorrels \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Schettens, M. \ Hoek, J.P. van der \ Baars, E. \ Hofs, B. \ Koppers, H. \ 2015
  Drinkwater wordt onthard in reactoren met zand en chemicaliën. Daarbij ontstaan kalkkorrels (of eigenlijk korrels van zand met een laagje kalk). Dit restmateriaal wordt gebruikt in de bouw of de landbouw. Zou het niet slim zijn om in plaats van zand ...
  help
  ‘Investeren in betere verwerking reststoffen loont’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, H. \ Koppers, H. \ 2008
  De afzetmarkt in reststoffen bij de drinkwaterproductie is in beweging. Zo zijn er op verschillende plaatsen technologische ontwikkelingen en ervaren waterleidingbedrijven nog steeds problemen met de verwerking van hun spoelwaterslib. Het loont om te ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.