Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kraak
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De kade(r)s van ons watersysteem : hoe regelen we het eenvoudiger en beter met de omgevingswet en de waterschapsverordening? \ Water governance [Artikel]
  Kraak, I. \ 2018
  De Omgevingswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving geven de juridische kaders voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Water is daar een onderdeel van, net als ruimtelijke ordening, milieu, natuur. Eén van de kerninstrume ...
  help
  De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder \ H2O online [Artikel]
  Kraak, I. \ Wensink, W. \ 2016
  Het zal waterbeheerders niet zijn ontgaan: de Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet integreert veel wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wetgeving komen terug in de nieuwe wet. Toch ...
  help
  Wijzigingen in de Waterwet : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2015
  Per 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Waterwet, via de Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014. Op zich kleine wijzigingen, maar niettemin van belang voor de praktijk van de waterbeheerder.
  help
  Rechterlijke toetsing van de keur, legger en keurkaart : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ Krijgsman, A. \ 2014
  Sprake is van een conflictsituatie tussen Waterschap Scheldestromen en de eigenaar van een woning, die zonder keurvergunning een uitbouw van zijn woning in de waterkeringszone wilde realiseren. Door het waterschap was wel een omgevingsvergunning verl ...
  help
  Waterschappen en omgevingsdiensten : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2014
  Onlangs is door de Commissie Waterketens en Emissies van de Unie van Waterschappen een nieuwe visie op de omgevingsdiensten vastgesteld. Aanleiding hiertoe was o.a. de in aantocht zijnde Omgevingswet en de de eerste ervaringen met de omgevingsdienste ...
  help
  De status van streefpeilen : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2014
  "Zijn streefpeilen hetzelfde als een peilbesluit?" "Kan ik in beroep tegen vastgestelde streefpeilen?" Onlangs gaf de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoorden op deze vragen. De uitspraak van de Raad van State is daarmee van bela ...
  help
  Waterwet in omgevingswet : waterbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ Wensink, W. \ 2013
  De Omgevingswet is in aantocht. De komst van deze nieuwe wet heeft belangrijke consequenties voor het waterbeheer en de waterbeheerder. De huidige Waterwet zal opgaan in de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste gevolgen?
  help
  Nadeelcompensatie bij werkzaamheden aan waterkeringen : Maestr' eau : mr.ir. Ina Kraak behandelt een actuele juridische kwestie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2013
  De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB RvS) heeft onlangs interessante uitspraken gedaan over vergoeding van schade als gevolg van werkzaamheden aan waterkeringen, zogenaamde nadeelcompensatie. Met in het bijzonder aandacht voor de ...
  help
  Ecotoxicological assessment of grey water treatment systems with Daphnia magna and Chironomus riparius \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hernández Leal, L. \ Soeter, A.M. \ Kools, S.A.E. \ Kraak, M.H.S. \ Parsons, J.R. \ Temmink, H. \ Zeeman, G. \ Buisman, C.J.N. \ 2012
  In order to meet environmental quality criteria, grey water was treated in four different ways: 1) aerobic 2) anaerobic+aerobic 3) aerobic+activated carbon 4) aerobic+ozone. Since each treatment has its own specific advantages and disadvantages, the ...
  help
  Maestr'eau : de Crisis- en herstelwet, wordt vervolgd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2011
  Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) inwerking getreden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met deze wet opgedaan. Ingegaan wordt op de eerste jurisprudentie op basis van de Chw, in het bijzonder over de bestuursrechtelijke bepalingen, ...
  help
  Wateroverlast en de zorgplicht van waterschappen \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
  Kraak, M.J. \ 2011
  Waterschappen zorgen van oudsher voor het waterbeheer in Nederland. Rijkswaterstaat voert daarbij grofweg het beheer van het hoofdwatersysteem uit en de waterschappen dragen zorg voor het regionale watersysteem. Onderdeel van de taak van waterschappe ...
  help
  Effecten van exotische rivierkreeften op de KRW-maatlatscores \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meulen, M. van der \ Vos, J. \ Verweij, W. \ Kraak, M. \ 2009
  Exoten of niet-inheemse soorten komen in toenemende mate in Nederland voor. Een klein aantal van deze organismen kan invasief worden en economische of ecologische schade aanrichten. Het RIVM onderzocht door middel van literatuuronderzoek, expertconsu ...
  help
  Algal–bacterial interactions in metal contaminated floodplain sediments \ Environmental pollution [Artikel]
  Boivin, M.E.Y. \ Greve, G.D. \ García-Meza, J.V. \ Massieux, B. \ Sprenger, W. \ Kraak, M.H.S. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Admiraal, W. \ 2007
  The aim of the present study was to investigate algal–bacterial interactions in a gradient of metal contaminated natural sediments. By means of multivariate techniques, we related the genetic structure (denaturing gradient gel electrophoresis, DGGE) ...
  help
  GGOR in de regio Drentsche Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijhof, G. \ Kraak, I. \ Essen, E. van \ 2005
  In het noordelijke deel van het Drentsche Aa-gebied, waar landbouw en natuur naast elkaar optimaal moeten functioneren, is door DLV Groen & Ruimte een GGOR- traject (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime) doorlopen. De doelstelling was het beoorde ...
  help
  De bijdrage van de landbouw aan de realisatie van de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geenen, B. \ Kraak, I. \ Zigterman, H. \ 2005
  In de land- en tuinbouw heerst ongerustheid over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De ongerustheid is onder meer gestoeld op de uitkomsten van de studie Aquarein. Een quickscan van het Centraal Plan Bureau heeft de rust niet doen terugker ...
  help
  Effecten van waternoodmaatregelen : een onderzoek naar de effecten van het verondiepen en verbreden van watergangen en flexibel peilbeheer [Studentenverslag]
  Kraak, I. \ 2003
  help
  Responses of biofilms to combined nutient and metal exposure \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Ivorra, N. \ Hettelaars, J. \ Kraak, M.H.S. \ 2002
  The present study investigates the single and joint effects of increased phosphate and metal (cadmium, zinc) concentrations on benthic diatom communities. Microalgal biofilms from a relatively unpolluted stream were exposed in the laboratory to Zn, C ...
  help
  Interacting effects of toxicants and organic matter on the midge Chironomus riparius in polluted river water \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
  Stuijfzand, S.C. \ Helms, M. \ Kraak, M.H.S. \ 2000
  help
  Bebouwingscontouren in de kustzone : inzet van Rijkswaterstaat bij het vaststellen van contouren [Boek]
  Huijssteeden, E. van \ Kruik, H. de \ Kraak, A. \ 2000
  Vanuit argumenten van veiligheid, veerkracht, natuur en landschap, economische belangen, kwaliteit van kustplaatsen en vervoer en verkeer zal de bebouwing in de kustzone gereguleerd worden door rode functies en groene functies. Rijkswaterstaat beoogt ...
  help
  Short-term ecotoxicity of a mixture of five metals to the zebra mussel Dreissena polymorpha \ Bulletin of environmental contamination and toxicology [Artikel]
  Kraak, M.H.S. \ Stuijfzand, S.C. \ Admiraal, W. \ 1999
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.