Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater [Boek]
  Kruijne, R. \ Smelt, J.H. \ 2003
  Er zijn meetpunten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit geselecteerd waar de kans relatief groot is dat toepassing van bestrijdingsmiddelen binnen het intrekgebied zal leiden tot meetbare concentraties van werkzame stoffen en/of metabolieten ...
  help
  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Kruijne, R. \ Tiktak, A. \ Vijver, M.G. \ 2012
  Om duurzame gewasbescherming te bereiken heeft de overheid in de nota Duurzame gewasbescherming meerdere doelen geformuleerd voor het oppervlaktewater. Eén van de doelen was om het oppervlaktewater in 2010 ten opzichte van 1998 95% minder met gewasbe ...
  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Kruijne, R. \ Uunk, E.J.B. \ 1998
  help
  Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale [Poster]
  Berg, E. van den \ Adriaanse, P. \ Horst, M. ter \ Kruijne, R. \ Beltman, W. \ Groenwold, J. \ Boesten, J. \ 2009
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van het CASCADE-TOXSWA model, waarmee concentraties, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, in een afwateringssysteem bepaald kunnnen worden
  help
  Vermindering fosfaatuitspoeling : mogelijkheden bij fosfaatverzadigde gronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schoumans, O.F. \ Kruijne, R. \ Molen, D.T. van der \ 1995
  help
  Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Kruijne, R. \ Uunk, E.J.B. \ 1998
  Bufferstroken worden genoemd als mogelijke gebiedsgerichte maatregel om de belasting van oppervlaktewater met meststoffen uit de landbouw te verminderen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende mogelijke vormen van bufferstroken en op processe ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
  Verhagen, F. \ Kruijne, R. \ Klein, J. \ 2014
  De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het M ...
  help
  Dutch environmental risk indicator for plant protection products : NMI 3 [Boek]
  Kruijne, R. \ Linden, A.M.A. van der \ Deneer, J.W. \ Groenwold, J.G. \ Wipfler, E.L. \ 2012
  The NMI 3 focusses on indicators for emissions to surface water and the related aquatic risk resulting from agricultural use of pesticides in the Netherlands. The risk indicator is the exposure toxicity ratio. The model also considers the risk to gro ...
  help
  Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd \ H2O online [Artikel]
  Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
  Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdi ...
  help
  Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
  De Grondwateratlas die recent is verschenen maakt het mogelijk om de toelatingsbeoordeling voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te verfijnen en wetenschappelijk te onderbouwen en draagt zo bij aan een du ...
  help
  Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen [Boek]
  Kruijne, R. \ Deneer, J.W. \ Heijting, S. \ Roelsma, J. \ 2015
  Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied i ...
  help
  Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
  Heuvelink, G.B.M. \ Kruijne, R. \ Musters, C.J.M. \ 2011
  Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informa ...
  help
  Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht [Boek]
  Wenneker, M. \ Kruijne, R. \ Vissers, M. \ 2012
  In dit rapport zijn emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteelt naar het oppervlaktewater en grondwater beschreven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de mogelijke groottes van de verschillende emissieroutes.
  help
  Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
  Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ Decision Tree Surface Water - Monitoring working group \ 2013
  As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. One element is a procedure for feedback of monitoring data to the authorisation holder and the PPP authorisat ...
  help
  Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden - Dl. 1: Meting van de fosfaatuitspoeling uit fosfaatverzadigde zandgrond met en zonder een hydrologische maatregel [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Kruijne, R. \ 1995
  help
  Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact? [Boek]
  Evenhuis, A. \ Kruijne, R. \ Deneer, J. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2013
  Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden o ...
  help
  Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
  Kruijne, R. \ Deneer, J.W. \ 2013
  De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven p ...
  help
  Surface water hydrology for the Cascade model : study area "Drentsche Veenkoloniën" [Boek]
  Kruijne, R. \ Bakel, P.J.T. van \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ 2008
  The hydrological module of the model instrument Cascade describes kinetics of surface water flow in a 10 km2 catchment with a single outlet. Discharge measurements are available for calibration. The soil hydrological model SWAP is used to generate a ...
  help
  Berekening van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden in vier poldergebieden : analyse van bronnen [Boek]
  Hendriks, R.F.A. \ Kruijne, R. \ Roelsma, J. \ Oostindie, K. \ Oosterom, H.P. \ Schoumans, O.F. \ 2002
  et simulatiemodellen is de diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit/vanaf de bodem van vier proefgebieden in Laag Nederland berekend. De studie is onderdeel van een project gericht op de berekening van de effecten van diffuse belas ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.