Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kwadijk
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Als de zeespiegel sneller stijgt... : resultaten van een Policy Hackathon naar knikpunten en mijlpalen bij adaptatie aan extreme zeespiegelstijging in Nederland [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Kwadijk, J. \ Baart, F. \ 2017
  Dit document beschrijft de resultaten van een eendaagse werksessie en niet een langdurig en compleet onderzoek naar de effecten van versnelde en extreme zeespiegelstijging. De resultaten moeten daarom worden gezien als een eerste indicatie van wat er ...
  help
  Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal : fase 1 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Kwadijk, C. \ Kotterman, M. \ Koelmans, A.A. \ 2017
  In dit rapport zijn in de literatuur beschreven saneringstechnieken gescreend voor een mogelijke toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT vervuild sediment in het Noordzeekanaal.
  help
  Verkenning actualiteit Deltascenario's [Boek]
  Bruggeman, Willem \ Kwadijk, Jaap \ Hurk, Bart van den \ Beersma, Jules \ Dorland, Rob van \ Born, Gert Jan van den \ Matthijsen, Jan \ 2016
  Staf Deltacommissaris heeft Deltares, KNMI en PBL gevraagd een quick scan uit te voeren van de consequenties van de recente KNMI’14 klimaatscenario’s, de nieuwe WLO-scenario’s en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario’s en doorwerkin ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Kwadijk, C. \ Hoek van Nieuwehuizen, M. \ 2016
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chem ...
  help
  The plausibility of extreme high discharges in the river Rhine [Boek]
  Hegnauer, Mark \ Kwadijk, Jaap \ Klijn, Frans \ 2015
  This report describes the contents and findings of an expert panel that discussed the underlying assumptions of the results of the study performed by the KNMI and Deltares: Implications of the KNMI'14 climate scenarios for the discharge of the Rhine ...
  help
  Assessment of the Netherlands’ flood risk management policy under global change \ Ambio : a journal of the human environment : research and management [Wetenschappelijk artikel]
  Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Knoop, J. \ Kwadijk, J. \ 2012
  Climate change and sea level rise urge low-lying countries to draft adaption policies. In this context, we assessed whether, to what extent and when the Netherlands’ current flood risk management policy may require a revision. By applying scenarios o ...
  help
  Spraakwater: Nederlandse delta kan veiliger \ Water governance [Artikel]
  Kwadijk, J. \ 2012
  Recente studies tonen aan dat met gerichte inzet van circa 200 kilometer doorbraakvrije dijken het slachtofferrisico meer dan gehalveerd kan worden. We kunnen slimmer omgaan met onze overstromingsrisico’s. Door ons niet alleen te focussen op het verk ...
  help
  Klimaatbestendig waterbeheer: omgaan met onzekerheid [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Kwadijk, J. \ 2011
  Wat betekent klimaatverandering voor waterbeheer? In het programma 'De Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland', dat loopt vanaf 2007, zoeken Deltares en Rijkswaterstaat naar een antwoord. Aan klimaatscenario's kleven de nodige mitsen en maren e ...
  help
  Simulating low probability peak discharges for the Rhine basin using resampled climate modeling data \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change will increase winter precipitation, and in combination with earlier snowmelt it will cause a shift in peak discharge in the Rhine basin from spring to winter. This will probably lead to an increase in the frequency and magnitude of ext ...
  help
  Modelplatform – Coupling [Factsheet]
  Kwadijk, J. \ 2010
  Er zijn diverse (regionale) modellen beschikbaar om de verschillende klimaatscenario’s door te rekenen. In de afgelopen tien jaar zijn veel scenariostudies uitgevoerd. Bij de scenariostudies ontbreekt echter een consistent inzicht in de indirecte (hy ...
  help
  Effectiveness of flood management strategies on peak discharges in the Rhine basin \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change increases flood probabilities in the Rhine river basin, which complicates long-term flood management planning. This paper explores a method to evaluate the effectiveness of flood management measures for the river Rhine assuming a relat ...
  help
  Simuleren van extreme piekafvoeren op de Rijn voor verschillende klimaatscenario's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  In dit artikel zijn meerder methoden beschreven om een schatting te maken van de kans op extreme hoge afvoeren rond het jaar 2050 in het stroomgebied van de Rijn. Hierbij geven we inzicht in de verschillen in de schattingen die ontstaan door op versc ...
  help
  Evaluatie watertoets 2010 : rapportage fase 1: recapitulatie en inventarisatie relevante nieuwe ontwikkelingen [Boek]
  Steenstra, M. \ Kwadijk, F. \ Westera, H. \ 2010
  In hoofdstuk 2 worden de evaluaties van de watertoets die in 2003 en 2006 zijn uitgevoerd besproken en wordt ingegaan op gerelateerde evaluaties. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan in op de context waarin de watertoets wordt uitgevoerd. Achtereenvolgens ...
  help
  Overstromingsrisico's en droogterisico's in een veranderend klimaat : verkenning van wegen naar een klimaatveranderingsbestendig Nederland [Boek]
  Klijn, Frans \ Kwadijk, Jaap \ Bruijn, Karin de \ Hunink, Joachim \ 2010
  Het rapport gaat in op de vraag of, wanneer, in hoeverre en hoe het beleid in Nederland inzake overstromingsrisicobeheersing en waterbeheersing moet en kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden en veranderende inzichten.
  help
  Exploring high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands [Boek]
  Vellinga, P. \ Katsman, C. \ Sterl, A. \ Beersma, J. \ Hazeleger, W. \ Church, J. \ Kopp, R. \ Kroon, D. \ Oppenheimer, M. \ Plag, H.-P. \ Rahmstorf, S. \ Lowe, J. \ Ridley, J. \ Storch, H. van \ Vaughan, D. \ Wal, R. van de \ Weisse, R. \ Kwadijk, J. \ Lammersen, R. \ Marinova, N. \ 2009
  This international scientific assessment has been carried out at the request of the Dutch Delta Committee. The "Deltacommissie" requested that the assessment explore the high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands. It is ...
  help
  Kwetsbaarheid Flevolands grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Vissers, M. \ Kwadijk, F. \ Schipper, P. \ Klepper, C. \ 2008
  Dit artikel betreft de kwetsbaarheidsstudie van grondwatersystemen, waarbij de vraag beantwoord wordt in welke gebieden en op welke manier het grondwater kwetsbaar is voor kwaliteitsverslechtering, met name voor bestrijdingsmiddelen. Het gaat vooral ...
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland : verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem [Boek]
  Kwadijk, J. \ Jeuken, A. \ Waveren, H. van \ 2008
  Als maatregelen worden ontworpen om Nederland klimaatbestendig te maken, worden klimaatscenario’s hierbij meestal als uitgangspunt genomen. In deze studie is voor een andere invalshoek gekozen. Niet de verwachte klimaatverandering maar de robuustheid ...
  help
  De houdbaarheid van Nederland: orientatie op ruimtelijke consequenties voor de lange termijn \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Ligtvoet, W. \ Knoop, J. \ Strengers, B. \ Kuijpers-Linde, M. \ Kwadijk, J. \ 2007
  Het Milieu- en Natuurplanbureau presenteert komend voorjaar het vervolg op de Duurzaamheidsverkenning. Deze tweede verkenning brengt de beleidsopgaven voor de lange termijn in beeld op basis van een trendscenario met een onzekerheidsmarge voor econom ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.