Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kwadijk
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De houdbaarheid van Nederland: orientatie op ruimtelijke consequenties voor de lange termijn \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Ligtvoet, W. \ Knoop, J. \ Strengers, B. \ Kuijpers-Linde, M. \ Kwadijk, J. \ 2007
  Het Milieu- en Natuurplanbureau presenteert komend voorjaar het vervolg op de Duurzaamheidsverkenning. Deze tweede verkenning brengt de beleidsopgaven voor de lange termijn in beeld op basis van een trendscenario met een onzekerheidsmarge voor econom ...
  help
  Climate change and water availability in the Rhine basin \ 15. Arbeitstagung der IAWR : neue Anforderungen an den Rhein, Duisburg, 11. bis 13. November 1996 [Hoofdstuk uit boek]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1997
  help
  Sensitivity of the river Rhine discharge to environmental change : a first tentative assessment \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1991
  help
  Using the watershed tools for modelling the Rhine catchment \ EGIS '90 [Artikel]
  Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J. \ 1990
  help
  Inundation of a Dutch river polder, sensitivity analysis of a physically based inundation model using historic data \ Water resources research [Artikel]
  Hesselink, A.W. \ Stelling, G.S. \ Kwadijk, J.C.J. \ Middelkoop, H. \ 2003
  The inundation model Delft flooding system was applied to simulate the historical flood of 1805 in the area Land van Maas en Waal
  help
  Perspective based scenarios : analysis of a-priori sensitivity of water demand and the hydrological system to global change (Deliverable A1.x) [Boek]
  Kwadijk, J.C.J. \ Buiteveld, H. \ 2000
  help
  Klimaatbestendig waterbeheer: omgaan met onzekerheid [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Kwadijk, J. \ 2011
  Wat betekent klimaatverandering voor waterbeheer? In het programma 'De Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland', dat loopt vanaf 2007, zoeken Deltares en Rijkswaterstaat naar een antwoord. Aan klimaatscenario's kleven de nodige mitsen en maren e ...
  help
  Impact of climate change on terrestrial ecosystems, rivers and coastal wetlands \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Geijn, S.C. van de \ Mohren, G.M.J. \ Kwadijk, J. \ 1998
  help
  Development of a GIS for hydrological modelling of the river Rhine \ European geographic information infrastructures : opportunities and pitfalls [Hoofdstuk uit boek]
  Kwadijk, J.C.J. \ Sprokkereef, E. \ 1998
  help
  Nederland en het water [thema klimaatveranderingen] \ Aarde en mens [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ 2000
  Dit artikel gaat in op verwachtingen omtrent klimaatveranderingen en mogelijke gevolgen daarvan voor de waterhuishouding van Nederland
  help
  Ook laagwater vraagt om aandacht : nieuwe scenario's voor afvoer van Rijnwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Deursen, W.P.A. van \ Middelkoop, H. \ 2000
  Naast hoog water wordt nu ook aandacht gevraagd voor de veel lagere rivierafvoeren in de zomerperiode. Hier de vooruitzichten voor de Rijn
  help
  Nieuw waterbalansmodel voor prognose : klimaatverandering beinvloedt de afvoer van de Rijn \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Deursen, W. van \ 1994
  help
  Impact of climate change on the discharge of the river Rhine \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Parmet, B.W.A.H. \ Kwadijk, J. \ Raak, M. \ 1995
  help
  RHINEFLOW : an integrated GIS water balance model for the river Rhine \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  Uitbreiding RHINEFLOW model 1902 - 1980 [Boek]
  Bruinsma, M. \ Kwadijk, J.C.J. \ [1997]
  help
  The impact of climate change on the river Rhine : a scenario study \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Rotmans, J. \ 1995
  help
  Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Boek]
  Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
  help
  De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland : verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem [Boek]
  Kwadijk, J. \ Jeuken, A. \ Waveren, H. van \ 2008
  Als maatregelen worden ontworpen om Nederland klimaatbestendig te maken, worden klimaatscenario’s hierbij meestal als uitgangspunt genomen. In deze studie is voor een andere invalshoek gekozen. Niet de verwachte klimaatverandering maar de robuustheid ...
  help
  Overstromingsrisico's en droogterisico's in een veranderend klimaat : verkenning van wegen naar een klimaatveranderingsbestendig Nederland [Boek]
  Klijn, Frans \ Kwadijk, Jaap \ Bruijn, Karin de \ Hunink, Joachim \ 2010
  Het rapport gaat in op de vraag of, wanneer, in hoeverre en hoe het beleid in Nederland inzake overstromingsrisicobeheersing en waterbeheersing moet en kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden en veranderende inzichten.
  help
  Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Gemert, N. van \ Asselt, M.B.A. van \ 2001
  Doel van dit onderzoek is een experimentele inventarisatie uit te voeren naar de schatting van extreme afvoeren van Rijn en Maas en de variatie hierin door verschillende experts
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.