Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties : waterschap De Dommel : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, D. van de \ 2014
  Waterschappen staan voor de uitdaging hun organisatie zo in te richten dat zij zich sneller kunnen aanpassen aan externe ontwikkelingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit stelt nieuwe eisen aan de manier van werken en vraagt ...
  help
  Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
  Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
  help
  Inventarisatie visstand in Limburgse beken voorjaar 1990 [Boek]
  Quak, J. \ Laak, G.A.J. de \ 1990
  help
  Vis \ Ecologie van de vooroevergebieden van het Volkerak - Zoommeer [Hoofdstuk uit boek]
  Remmelzwaal, A.J. \ Vrieze, F.T. \ Laak, G.A.J. de \ 1998
  help
  De visstand in de Nieuwkoopse Plassen [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ Walker, P.A. \ 1991
  help
  Monitoring visstand Friese wateren 2002 [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij \ 2003
  help
  Screening and human health risk assessment of pharmaceuticals and their transformation products in Dutch surface waters and drinking water [Boek]
  Jongh, C. de \ Kooij, P. \ Laak, T. ter \ 2011
  In the current study 17 common pharmaceuticals and 10 transformation products were monitored in the Dutch waters, including surface waters, pre-treated surface waters, river bank filtrates, two groundwater samples affected by surface water and drinki ...
  help
  SafeWat: measurements of small organic molecules with Mach-Zehnder Interferometer : interim report [Boek]
  Brandt, A. \ Laak, T. ter \ Gaag, B. van der \ Wezel, A. vasn \ 2009
  The aim of this work is to develop a sensor that can monitor chemical water quality on-line. The Mach-Zehnder Interferometer (MZI) is selected as sensor. The current report describes 2 experiments. Initially interactions between coated surfaces and c ...
  help
  SafeWat : development and testing of coatings on a Biacore 3000 [Boek]
  Gaag, B. van der \ Laak, T. ter \ Brandt, A. \ Wezel, A. van \ 2009
  The research described in this report is part of the Eureka project SafeWat. The ultimate aim of the project is to develop an integrated system that can monitor the chemical quality of the water supply infrastructure from source to tap so that any un ...
  help
  Kennisdocument vlagzalm Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ 2008
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de vlagzalm Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758). Op Europees niveau nemen vlagzalmpopulaties af en is de soort bedreigd. De Europese vlagzalm behoort tot orde van Salmoniformes (zalmac ...
  help
  Kennisdocument blankvoorn Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ 2010
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de blankvoorn Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). De blankvoorn is een algemeen voorkomende vissoort, die bekend is bij de meeste Nederlandse sportvissers. De blankvoorn is van groot bela ...
  help
  Rapport advisering en begeleiding : oriënterend onderzoek exotische rivierkreeften Wilnisse Bovenlanden : Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Laak, G.A.J. de \ 2008
  In de zomer van 2008 heeft Sportvisserij Nederland een oriënterend onderzoek gedaan naar het voorkomen van exotische rivierkreeften in de Wilnisse Bovenlanden in de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen. Aanleiding was een aantal klachten van sportvissers di ...
  help
  Kennisdocument Atlantische zalm, Salmo salar (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ Emmerik, W.A.M. van \ Moquette, F.D. \ 2007
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de Atlantische zalm, Salmo salar (Linnaeus, 1758). De Atlantische zalm is een anadrome vissoort: de vis brengt het een deel van zijn leven door in zee, maar voor de voortplanting trekt ...
  help
  Kennisdocument snoek, Esox lucius (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ Emmerik, W.A.M. van \ 2006
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de snoek, Esox lucius (Linnaeus, 1758). De snoek is een vissoort die vrij groot kan worden en die bekend is bij de meeste Nederlanders. De snoek is van groot belang voor de sportvisseri ...
  help
  Kennisdocument forel, Salmo trutta Linnaeus, 1758 [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ Emmerik, W.A.M. van \ 2008
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de forel, Salmo trutta (Linnaeus, 1758). Salmo trutta is een vissoort met twee levenswijzen. De vis kan anadroom zijn; dat wil zeggen de vis brengt het een deel van zijn leven door in z ...
  help
  Kennisdocument elft, Alosa alosa (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ 2009
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de elft, Alosa alosa (Linnaeus, 1758). De elft wordt gekenmerkt door zijn afgeplatte flanken. De soort heeft een eindstandige uitklapbare bek. De vis heeft een korte driehoekige rugvin ...
  help
  Kennisdocument fint, Alosa fallax (Lacépède, 1803) [Boek]
  Laak, G.A.J. de \ 2009
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de fint, Alosa fallax (Lacépède, 1803). De fint wordt gekenmerkt door zijn afgeplatte flanken. De soort heeft een eindstandige uitklapbare bek. De vis heeft een kort driehoekige rugvin ...
  help
  Effecten van aalscholvers op visbestanden [Boek]
  Laak, G.A.J. \ Aarts, T.W.P.M. \ 2008
  De aalscholverpopulatie in Nederland, maar ook in België en Duitsland is de afgelopen 10 jaar zeer sterk toegenomen. Omdat de veldploeg van Sportvisserij Nederland het vermoeden heeft dat de aalscholver een zware impact heeft op de visstand van de do ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
  In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.