Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Laak
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen \ H2O online [Artikel]
  Wezel, A.P. van \ Hurk, F. van den \ Sjerps, R.M.A. \ Meijers, E.M. \ Roex, E.W.M. \ Laak, T.L. ter \ 2018
  De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties ...
  help
  Waterkracht ontkracht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Moquette, F. \ Bil, R. \ Laak, G. de \ 2018
  Nederland is geen typisch waterkrachtland. Wij missen in onze platte delta namelijk het hoogteverschil en het daarbij horende verval in onze waterlopen om op grote schaal energie uit waterkracht op te wekken. Toch wordt er op een groot aantal plaatse ...
  help
  Visonderzoek achteroever Koopmanspolder [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Laak, G.A.J. de \ 2017
  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Sportvisserij Nederland in 2017 een visstandonderzoek uitgevoerd waarbij aandacht is besteed aan de vissoortensamenstelling, de abundantie en de lengteverdeling in de Koopmanspolder. Het peilregime voor de achter ...
  help
  Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Sjerps, Rosa \ Kools, Stefan \ 2017
  Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan ligt de nadruk op de bijdrage vanuit de landbouwhuisdieren en zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervl ...
  help
  Stille wateren, diepe gronden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  Veel diepe plassen ontwikkelen ’s zomers een temperatuurgelaagdheid, stratificatie geheten. Aangenomen wordt dat de koudere, diepe delen van dergelijke plassen in de zomer zuurstofloos zijn. Uit onderzoek in de diepe sportvisplas Watergoor blijkt dat ...
  help
  Red de elft \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Laak, G. de \ 2017
  Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen nog grote bestanden elft voor in bijna alle grote rivieren die in de Atlantische Oceaan of Noordzee uitmonden. Tegenwoordig wordt de elft met uitsterven bedreigd. Om de elft (Alosa alosa) te herintroduceren ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
  In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
  help
  Naar een strategie voor opkomende stoffen [Boek]
  Osté, Leonard \ Derksen, Anja \ Smit, Els \ Berbee, Rob \ Laak, Thomas ter \ Duijnhoven, Nanette van \ Hulscher, Dorien ter \ 2017
  In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water is het probleem van de opkomende stoffen1 benoemd. Er komen veel meer stoffen voor in ons milieu dan regulier gemonitord worden. Zij kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkw ...
  help
  Vissen en muggenlarven in een diepe plas bij Nijkerk \ H2O online [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  De onderste koude laag van diepe plassen, het zogeheten hypolimnion, wordt vaak zuurstofloos door de afbraak van uitzakkend organisch materiaal. Dit hypolimnion wordt daarom algemeen beschouwd als een levenloze donkere put waarin slechts voedingsstof ...
  help
  Vissen en muggenlarven in een diepe zandwinplas bij Nijkerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  Het water van de diepe zandplas Watergoor bij Nijkerk is in de zomer gelaagd, met een warme, zuurstofrijke bovenlaag en een donkere en zuurstofloze onderlaag. Ertussenin ligt een smalle overgangslaag, de spronglaag. De onderlaag wordt vaak gezien als ...
  help
  Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn \ H2O online [Artikel]
  Sjerps, R. \ Laak, T. ter \ Zwolsman, G. \ 2016
  Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker ...
  help
  Ontwikkeling waterkwaliteit bij innamepunten van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Laak, Thomas ter \ Zwolsman, Gertjan \ 2016
  In deze studie worden de effecten van klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen op de waterkwaliteit bij de innamepunten onderzocht. Toekomstige concentraties van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen op de inna ...
  help
  Data-driven prioritization of chemicals for various water types using suspect screening LC-HRMS \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Sjerps, R.M.A. \ Vughs, D. \ Leerdam, J.A. van \ Laak, T.L. ter \ 2016
  For the prioritization of more than 5200 anthropogenic chemicals authorized on the European market, we use a large scale liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) suspect screening study. The prioritization is based on occurre ...
  help
  Wat betekenen klimaatverandering en vergrijzing voor de waterkwaliteit? : thema Waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sjerps, R. \ Laak, T. ter \ Zwolsman, G. \ 2016
  Welke invloed hebben vergrijzing en klimaatverandering op de waterkwaliteit en de drinkwaterfunctie van de Maas en de Rijn? Die vraag stond centraal in de studie van KWR Watercycle Research Institute. In deze studie zijn prognoses gemaakt voor de aan ...
  help
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
  help
  Datamining in non-target chemical screening data [Boek]
  Hofman, Jan \ Sjerps, Rosa \ Vughs, Dennis \ Vries, Dirk \ Laak, Thomas ter \ Leerdam, Ton van \ Kools, Stefan \ 2015
  Suspect screening is in staat om betere toegang te verschaffen tot de omvangrijke databestanden met meerdere jaren aan LC-MS-gegevens over (voornamelijk onbekende) microverontreinigingen. Dat blijkt uit onderzoek naar snellere en effectievere verwerk ...
  help
  Pharmaceuticals in the environment, science and policy [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Büscher, Chris \ Frijns, Jos \ 2015
  Geneesmiddelen komen voor in de waterketen. Er is veel onderzoek gedaan, maar er zijn niet altijd antwoorden op vragen als “wat is het effect van een levenslange bootstelling aan een complex mengsel van stoffen waaronder geneesmiddelen?” of “hoe groo ...
  help
  Verwijdering medicijnresten op de rwzi: waar pak je het slim aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Coppens, L. \ Wezel, A. van \ Gils, J. van \ Laak, T. ter \ Raterman, B. \ 2015
  Veel medicijnresten komen via rioolwaterzuiveringen in het oppervlaktewater terecht. KWR en Deltares ontwikkelden een model om de invloed van rwzi's op de waterkwaliteit te voorspellen, en rekenden dat door voor twee geneesmiddelen.
  help
  Towards spatially smart abatement of human pharmaceuticals in surface waters: defining impact of sewage treatment plants on susceptible functions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Coppens, L.J.C. \ Gils, J.A.G. van \ Laak, T.L. ter \ Raterman, B.W. \ Wezel, A.P. van \ 2015
  For human pharmaceuticals, sewage treatment plants (STPs) are a major point of entry to surface waters. The receiving waters provide vital functions. Modeling the impact of STPs on susceptible functions of the surface water system allows for a spatia ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.