Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Benchmark Petten : lessen voor Holwerd aan Zee [Boek]
  Boer, S. de \ Hogewoning, D. \ Hupkens, M.R. \ Langeveld, N. \ Sande, A. van der \ 2017
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van werkgroep ‘Holwerd aan Zee’. Holwerd is een dorpje in Noordoost Friesland dat wordt geteisterd door een sterke bevolkingskrimp. Om deze krimp tegen te gaan is er een plan opgesteld om Holwerd weer op de kaa ...
  help
  International case study : water cooperation between Oman and the Netherlands \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Langeveld, P. \ 2018
  Like the Netherlands, Oman faces huge challenges in the field of water management. Therefore an intensified relationship and cooperation with the Netherlands has been started a year ago. A mutual Taskforce was established to solve the water problems ...
  help
  On data requirements for calibration of integrated models for urban water systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Langeveld, J. \ Nopens, I. \ Schilperoort, R. \ Benedetti, L. \ Klein, J. de \ Amerlinck, Y. \ Weijers, S. \ 2013
  Modeling of integrated urban water systems (IUWS) has seen a rapid development in recent years. Models and software are available that describe the process dynamics in sewers, wastewater treatment plants (WWTPs), receiving water systems as well as at ...
  help
  Cost-effective solutions for water quality improvement in the Dommel River supported by sewer-WWTP-river integrated modelling \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Benedetti, L. \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A.F.V. \ Jonge, J.D. \ Klein, J.D. \ Flameling, T. \ Nopens, I. \ Zanten, O.V. \ Weijers, S. \ 2013
  This project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the Dommel River (The Netherlands). Within the project, both acute and long-term impacts of the urban wastewater system on the ...
  help
  Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
  Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
  help
  Selection of monitoring locations for storm water quality assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Langeveld, J.G. \ Boogaard, F. \ Liefting, H.J. \ Schilperoort, R.P.S. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ Ridder, A.C. de \ 2014
  Storm water runoff is a major contributor to the pollution of receiving waters. Storm water characteristics may vary significantly between locations and events. Hence, for each given location, this necessitates a well-designed monitoring campaign pri ...
  help
  Afstromend regenwater: wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen? \ H2O online [Artikel]
  Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
  Afstromend regenwater leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke verontreiniging van het oppervlaktewater. In het kader van diverse STOWA/RIONED-projecten is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en de behandelbaarheid in bezinkvoorz ...
  help
  Valuing information for sewer replacement decisions \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2016
  Decision-making for sewer asset management is partially based on intuition and often lacks explicit argumentation, hampering decision transparency and reproducibility. This is not to be preferred in light of public accountability and cost-effectivene ...
  help
  Lessen uit Almere : foutaansluitingen op riolen \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Langeveld, J. \ Schilperoort, R. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
  In Nederland ligt 23.000 kilometer hemelwaterriolering en 20.000 kilometer vuilwaterriolering, samen genoeg om de evenaar rond te gaan. Het is de bedoeling dat het hemelwater netjes wordt afgevoerd via de hemelwaterriolering en het vuilwater via de v ...
  help
  Update EmissieRegistratie riolering \ H2O online [Artikel]
  Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Man, H. de \ Duijnhoven, N. van \ Berbee, R. \ 2017
  De doelstelling van de EmissieRegistratie (ER) is de beschikbaarheid van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Op die manier kan iedereen via de website www.emissieregistratie.nl voor beleidsvorming beschikken over de meest actuele en betrouwba ...
  help
  Risico op wateroverlast systematisch onderschat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bont, V. de \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ Langeveld, J. \ 2011
  De wateroverlast in de natte augustusmaand van 2010 heeft eens te meer laten zien dat wateroverlast zich niet houdt aan grenzen tussen deelsystemen. In veel gevallen is het onduidelijk of de wateroverlast te wijten is aan een overbelast rioolstelsel, ...
  help
  Resultaten onderzoeksproject regenwater Almere [: thema Riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Langeveld, J. \ Hof, A. \ Ridder, R. de \ Boogaard, F. \ 2011
  De gemeente Almere is als jonge gemeente voor het grootste deel gescheiden gerioleerd. In de optimalisatiestudie afvalwaterketen Almere (OSAL) is naar voren gekomen dat onduidelijk is in hoeverre de oppervlaktewaterkwaliteit in de stad wordt bepaald ...
  help
  Vraagtekens bij toepassing Kluck-formule \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Veldkamp, R. \ 2001
  Kritiek op de rekenmethoden die gebruikt zijn bij een meetcampagne ter beoordeling van het functioneren van het bergbezinkbassin Poppenhare in Coevorden (S. Handgraaf, Toetsing van de werking van het bergbezinkbassin Poppenhare aan metingen, H2O nr. ...
  help
  Kanttekeningen bij emissiemodel T-STREAM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Clemens, F.H.L.R. \ Langeveld, J.G. \ Aalderink, R. \ 2001
  Kanttekeningen bij het artikel 'Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer' (H2O nr. 11). Modellen als T-STREAM, waarmee gestreefd wordt naar een integrale benadering van de processen in afvalwatersystemen, zijn nog niet geschikt v ...
  help
  Het resultaat van gezamenlijk meten aan riooloverstorten [: thema infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Langeveld, J. \ Haan, C. dw \ Admiraal, N. \ Dorst, K. van \ 2009
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de 12 gemeenten Breukelen, De Bilt, Houten, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Reeuwijk, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist een meetplan opgesteld voor de rio ...
  help
  De basisinspanning in West-Brabant conform het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hencenks, G. \ Glasbergen, M. \ Langeveld, J. \ Rombouts, R. \ Backx, P. \ 2010
  In het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water is een afspraak gemaakt over de invulling van de basisinspanning voor rioleringsstelsels. Waterschap Brabantse Delta verkent de mogelijkheden van deze afspraak. De gemeenten Zundert en Roosendaal ...
  help
  Overleeft afkoppelen in bestaande bebouwing het millennium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geenen, A. \ Langeveld, J.G. \ Willems, E. \ 1999
  De knelpunten bij het afkoppelen van verhard oppervlak in bestaande bebouwing geinventariseerd. De verontreiniging van het afstromende water en de kosten zijn een probleem. Twee voorbeeldprojecten (Woningverbetering Pendrecht, Rotterdam-zuid; infiltr ...
  help
  Optimalisatie van afvalwatersystemen met behulp van genetische algoritmes [thema Riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willemsen, N. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ Boomgaard, M. \ 2000
  Aan de hand van een eenvoudig afvalwatersysteem, bestaande uit twee rioolstelsels van woonkernen die via persleidingen zijn aangesloten op een rwzi, wordt geïllustreerd hoe genetische algoritmes gebruikt kunnen worden voor het zoeken naar de optimale ...
  help
  Back to basics : gezondheid en (water)kwaliteit : impressies van de 54e vakantiecursus in drinkwatervoorziening en de 21e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verberk, J. \ Langeveld, J. \ 2002
  Op de jaarlijkse Vakantiecursussen in Drinkwatervoorziening en Riolering en Afvalwaterbehandeling lag de nadruk deze keer op het bevorderen van de volksgezondheid door zuiver drinkwater en een schone leefomgeving
  help
  Meten in de riolering : het transport van opgeloste stoffen [Thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Langeveld, J. \ Schuit, T. \ 2002
  Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van opgeloste stoffen in de riolering is in het rioolstelsel van Loenen een meetexperiment uitgevoerd
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.