Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
  Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
  Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
  help
  Klimaatadaptatie : ontwerpen tussen beleving en haalbaarheid \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, E. van \ Boelhouwers, M. \ 2014
  De buitenruimte inrichten op extreme neerslag staat volop in de belangstelling. Onder de vlag van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren veel energie besteed aan het identificeren van de juiste maatregelen. Moeten we massaal aan de groene daken en wa ...
  help
  City Blueprints: duurzaamheidsanalyse van de stedelijke waterketen in 45 steden \ H2O online [Artikel]
  Koop, S. \ Loosdrecht, L. van \ Leeuwen, K. van \ 2015
  Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Aangezien veel steden kampen met droogte of overstromingen is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpen ...
  help
  Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid [Boek]
  Buuren, A. van \ Ellen, G. \ Leeuwen, C. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenb ...
  help
  Waterschadeschatter (WSS) : gebruikershandleiding [Boek]
  Hoes, O. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ 2013
  Doel van het project is het ontwikkelen van een praktisch toepasbaar en breed gedragen standaard schademodel voor regionale wateroverlast. Dit schademodel moet kunnen worden gebruikt bij kosten-baten analyses van verbeteringsmaatregelen. Dit rapport ...
  help
  Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, C. van \ 2018
  GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, geschreven. De handreikin ...
  help
  Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
  Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Leeuwen, T.C. van \ 2009
  In dit rapport wordt een protocol beschreven voor de validatie van het nutriëntenmodel STONE op gemeten concentraties in drains en grondwater, en gemeten mestgift. Rekening is gehouden met de beschikbaarheid van data en de daarbij behorende onzekerhe ...
  help
  City Blueprints: baseline assessments of water management and climate change in 45 cities \ Environment, development and sustainability : a multidisciplinary approach to the theory and practice of sustainable development [Artikel]
  Leeuwen, C.J. van \ Koop, S.H.A. \ Sjerps, R.M.A. \ 2016
  Climate change and urbanization are among the most significant trends of the twenty-first century, affecting global natural resources such as water, economic development and human well-being. The growth of the world population will be absorbed by the ...
  help
  Dynamic speciation analysis and bioavailability of metals in aquatic systems \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Leeuwen, H.P. van \ Town, R.M. \ Buffle, J. \ 2005
  Dynamic metal speciation analysis in aquatic ecosystems is emerging as a powerful basis for development of predictions of bioavailability and reliable risk assessment strategies. A given speciation sensor is characterized by an effective time scale o ...
  help
  45 steden langs de meetlat voor stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koop, S. \ Loosdrecht, L. van \ Leeuwen, K. van \ 2015
  Steeds meer mensen gaan in steden wonen, terwijl juist steden kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Veel steden kampen met droogte, overstromingen en watervervuiling en moeten hun waterbeheer aanpakken. De City Blueprint bestaat uit ...
  help
  Remote sensing : betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer [Brochure]
  Heijkers, J. \ Leeuwen, H. van \ Weeren, B.-J. van \ 2016
  In deze brochure leest u meer over remote sensing in het regionale waterbeheer en over de activiteiten van SAT-WATER en STOWA op dit gebied.
  help
  Studiereis van de NVA naar Zweden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leeuwen, H. van \ 1976
  help
  City Blueprint : een quickscan voor stedelijk waterbeheer \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Leeuwen, K. van \ Koop, S. \ 2017
  Hoe is het gesteld met het stedelijk waterbeheer? De vraag is makkelijker te stellen dan te beantwoorden, want wat meet je precies en welke factoren zijn van invloed? City Blueprint is een wereldwijd gehanteerd model om hier duidelijkheid over te kri ...
  help
  Matthijs Kok: “Het totaal effect op de veiligheid van de dijken is onbekend” : Bij governance hoort ook beheer en onderhoud \ WaterForum [Artikel]
  Leeuwen, H. van \ 2011
  Hoe realiseer je de toekomstige waterveiligheid als je daarbij rekening moet houden met de inpassing van de benodigde voorzieningen in stad, landschap en natuur. Dat is de uitdaging waarvoor een consortium met onder andere TU Delft en adviesbureau HK ...
  help
  Scriptie: the impact of civil society organizations on land tenure security \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, L. van \ 2015
  Interview with Lisa van Leeuwen about her thesis. A short management summary is included in the article.
  help
  Delta governance: samengestelde problemen, samengestelde oplossingen \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Janssen, S. \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C. van \ 2012
  Dit artikel bevat de neerslag van de belangrijkste inzichten die naar voren kwamen uit de lezingen en werksessies op het symposium Delta Governance dat op 14 november 2012 werd georganiseerd door Deltares en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wereldw ...
  help
  Spraakwater: uitdagingen voor adaptief deltamanagement \ Water governance [Artikel]
  Brugge, R. van der \ Leeuwen, C. van \ Roosjen, R. \ Buuren, A. van \ 2012
  In het onlangs gepubliceerde Deltaprogramma 2013 staat: “Het Deltaprogramma volgt het concept van Adaptief Deltamanagement” (ADM). Dat roept drie vragen bij ons op: 1) Is het al precies duidelijk wat adaptief deltamanagement is?; 2) Wordt in de versc ...
  help
  Flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Keessen, A. \ Leeuwen, C. van \ 2014
  In dit artikel doen wij verslag van een onderzoeksproject waarin we negen adaptatiecases hebben onderzocht en hebben gekeken met welk type governance-arrangementen de adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ...
  help
  De Sandoz - calamiteit, de balans na twee jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leeuwen, K. van \ Urk, G. van \ 1989
  help
  Wasverzachters : zacht, ook voor het milieu? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leeuwen, K. van \ 1989
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.