Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Samen werken aan een duurzame waterketen in Zaanstad : drie jaar ervaring met voorbereidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Leijen, R. \ Stapel, W. \ 2005
  In Zaandam zijn drie jaar geleden het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaandstad en het drinkwaterbedrijf PWN begonnen aan de voorbereidingen van een duurzame waterketen. Wat is er in die jaren feitelijk gebeurd?
  help
  Basis Zuiveringstechnisch Plan hulpmiddel bij planning zuiveringswerken : eerste praktijkvoorbeeld in de Beemster \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Groot, C. de \ Leijen, R. \ 2004
  Het zuiveren van stedelijk afvalwater is tot op heden bij wet een taak van de waterkwaliteitsbeheerder. Deze beheert daartoe de rioolgemalen, persleidingen en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze hebben over het algemeen een lange technische lev ...
  help
  Optimalisatie van de afvalwaterketen Beemster [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hartman, E. \ Leijen, R. \ Pronk, J. \ 2005
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft, in samenwerking met de acht betrokken gemeenten, een optimalisatiestudie uitgevoerd van de afvalwaterketen die is aangesloten op de rioolwaterzuivering Beemster. Dit heeft geleid tot een innovatieve o ...
  help
  Grote potentie voor overstromingsgevolgbeperking in dijkring 44 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zantvoort, M. \ Egas, W. \ Leijen, J. \ Ackooij, C. van \ 2009
  Nederland is goed beschermd tegen overstromingen met dijken. Waar de kans op een overstroming te groot is, wordt de veiligheid verbeterd, vooral door het versterken van de waterkeringen. Hierbij wordt echter weinig aandacht geschonken aan fysieke gev ...
  help
  Satellieten inspecteren dijken: 'ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' [thema Innovatie] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Leijen, F. van \ Kruiver, P. \ 2012
  Nederland wordt beschermd door 17.000 strekkende kilometers aan waterkeringen. Deze worden in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dit gebeurt door middel van visuele inspecties, hoogtemetingen met waterpassingen en vanuit een ...
  help
  Digidijk & Hansje Brinker: beweging van dijken zichtbaar in één oogopslag [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Humme, A. \ Leijen, F. van \ Hanssen, R. \ 2010
  De kans dat een dijk doorbreekt is klein. Maar àls een dijk doorbreekt zijn de gevolgen niet te overzien. Een voorbeeld is New Orleans, waar in 2005 ruim 1.800 mensen omkwamen, 400.000 mensen hun huis verloren en de economische schade ruim 80 miljard ...
  help
  Afstemming bestemmingsplan en waterbeheersplan is vrijblijvend \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
  Schwartz, M.J.C. \ Leijen, I.J. \ Hengeveld, H. \ 1995
  help
  Afstemming of ontstemming? : onderzoek naar de afstemming tussen de ruimtelijke ordening en het waterbeheer op regionaal en lokaal niveau [Boek]
  Leijen, I. \ 1994
  help
  Vergelijking waterkwaliteit Dintel en Hollandsch Diep - Haringvliet in verband met de belasting van het Volkerakmeer [Boek] - Herz. versie
  Leijen, A. van \ Schmidt, C.A. \ 1990
  help
  Verspreiding van radioactieve stoffen in het IJsselmeergebied en het Noordelijk Deltabekken na Tjernobyl, 1986 - 1991 [Boek]
  Leijen, A. van \ Tonkes, M. \ Jong, E.J. de \ 1993
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.