Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Leuven
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
  Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
  Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
  help
  Modeling invasive alien plant species in river systems: interaction with native ecosystem engineers and effects on hydro-morphodynamic processes \ Water resources research [Artikel]
  Oorschot, M. van \ Kleinhans, M.G. \ Geerling, G.W. \ Egger, G. \ Leuven, R.S.E.W. \ Middelkoop, H. \ 2017
  De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. De modelresultaten laten zien dat deze plant de natuurlijke oeverplanten we ...
  help
  Biodiversity recovery following delta-wide measures for flood risk reduction \ Science advances [Artikel]
  Straatsma, M.W. \ Bloecker, A.M. \ Lenders, H.J.R. \ Leuven, R.S.E.W. \ Kleinhans, M.G. \ 2017
  Biodiversity declinedmarkedly over the past 150 years,with the biodiversity loss in fluvial ecosystems exceeding the global average. River restoration now aims at flood safety while enhancing biodiversity and has had success locally. However, at the ...
  help
  Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Loop, J.M.M. van der \ Kleef, H.H. van \ Hullu, E. de \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
  Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van ka ...
  help
  Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
  Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
  help
  Natural recovery and restoration of acidified shallow soft-water lakes: successes and bottlenecks revealed by assessing life-history strategies of chironomid larvae \ Basic and applied ecology : journal of the Gesellschaft fuer Oekologie [Artikel]
  Kleef, H. van \ Verberk, W.C.E.P. van \ Kimenai, F.F.P. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Acidification has led to a strong decline of species characteristic of shallow soft-water lakes. In spite of reductions in acidifying deposition, natural recovery of biodiversity is modest or even absent, suggesting that the impact of acidification i ...
  help
  Gevoeligheid van aquatische doelsoorten voor klimaatadaptatie-maatregelen: van concept naar ruimtelijke vertaling \ H2O online [Artikel]
  Hoop, L. de \ Huisman, R. \ Bouwhuis, H. \ Matthews, J. \ Leuven, R. \ 2015
  De toekomstige waterkwaliteit hangt af van de mogelijkheden om ongewenste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken door inrichting en beheer van watersystemen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) zijn grote invester ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids [Boek]
  Schiphouwer, M.E. \ Kessel, N. van \ Matthews, J. \ Leuven, R.S.E.W. \ Koppel, S. van de \ Kranenbarg, J. \ Haenen, O.L.M. \ Lenders, H.J.R. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Zollinger, R. \ 2014
  In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuc ...
  help
  Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad \ De levende natuur [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Kranenbarg, J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier invasieve Ponto-Kaspische grondelsoorten (Gobiidae). Tot op heden is weinig bekend over effecten van deze exoten op andere (vis)soorten. Dit artikel beschrijft ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken [Boek]
  Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Dorenbosch, M. \ Bruin, A. de \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2013
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola ke ...
  help
  Opmars van de grondels \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Spikmans, F. \ Herder, J.E. \ Kessel, N. van \ Leuven, R. \ 2010
  Het aantal uitheemse zoetwaterorganismen in het stroomgebied van de Rijn is sinds 1800 sterk aan het toenemen. De laatste jaren valt vooral het grote aandeel exotische grondels op. Waar komen deze vissen vandaan en wat maakt ze zo succesvol? En welke ...
  help
  Biodiversiteit in het water \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Leuven, R. \ Velde, G. van der \ Dorenbosch, M. \ 2010
  Onder de kop Biodiversiteit van het water komen hier twee artikelen samen. Als eerste: De opmars van exotische vissen (Leuven, Van der Velde) Met als abstract: De biodiversiteit in onze binnenwateren neemt snel toe. Toch is dat geen goed nieuws. Door ...
  help
  The river Rhine: a global highway for dispersal of aquatic invasive species \ Biological invasions [Artikel]
  Leuven, R.S.E.W. \ Velde, G. van der \ Baijnens, I. \ Snijders, J. \ Zwart, C. van der \ Lenders, H.J.R. \ Vaate, A. bij de \ 2009
  This paper describes the development of invasion corridors and the distribution of non-indigenous macroinvertebrate species in freshwater sections of the river Rhine. The study is restricted to aquatic macroinvertebrates that live in the main channel ...
  help
  Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap \ De levende natuur [Artikel]
  Verberk, W.C.E.P. \ Helmer, W. \ Sýkora, K.V. \ Leuven, R.S.E.W. \ Saris, F.J.A. \ Wolfert, H.P. \ Hekhuis, H. \ 2009
  Het OBN-deskundigenteam rivierenlandschap heeft nog maar een korte geschiedenis, maar kan een vliegende start maken door diverse lopende initiatieven op te pakken. Dit artikel beschrijft welke eerste resultaten tot nu toe zijn behaald en welke knelpu ...
  help
  Ecosystem-based urban water management : a case study on the ecology of water systems in the cities of Arnhem and Nijmegen, the Netherlands [Boek]
  Vermonden, K. \ Leuven, R.S.E.W. \ Velde, G. van der \ 2008
  Voor de onderbouwing van het gemeentelijke waterbeleid heeft de Radboud Universiteit Nijmegen in de periode 2005-2008 onderzoek verricht naar de ecologische kwaliteit van stedelijke waterstelsels, de verklarende milieufactoren voor aquatische biodive ...
  help
  Waterplanten om van troebel helder water te maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijkens, B. \ Claassen, T.H.L. \ Thannhauser-Douwma, M. \ Leuven, R. \ 2008
  Eutrofiëring is nog steeds een groot milieuprobleem in laagveenplassen. Daarom zijn in het laagveenmoerasgebied De Deelen in Friesland diverse herstelmaatregelen genomen. De chemische waterkwaliteit is mede daardoor langzaam aan het verbeteren. De om ...
  help
  Evaluation of floodplain rehabilitation: a comparison of ecological and policy-based biodiversity assessment \ Archiv fuer Hydrobiologie (Large Rivers, 15(1/4)) [Artikel]
  Nooij, R.J.W. de \ Hendriks, H.W.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2005
  This study evaluates the effects of ecological rehabilitation on biodiversity in floodplains along lowland rivers in the Netherlands, using different approaches. Species richness was compared with indices based on protected and endangered river speci ...
  help
  Toxicological constraints for rehabilitation of riverine habitats: a case study for metal contamination of floodplain soils along the Rhine \ Archiv fuer Hydrobiologie (Large Rivers, 15(1/4)) [Artikel]
  Leuven, R.S.E.W. \ Wijnhoven, S. \ Kooistra, L. \ 2005
  As a result of ambitious river action programmes and ecological rehabilitation projects, the environmental quality of the Rhine-Meuse delta undisputedly improved and biological diversity again increased. However, recovery of biological diversity does ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.