Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De rol van procesautomatisering bij rioolwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A.H. \ Kuij, R.J. van der \ 1994
  help
  'Beslissing Ondersteunend Systeem' voor de Friese Boezem : ter ondersteuning van de peilbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Brokken, D. \ Kuypers, A. \ 2003
  Wetterskip Fryslân heeft eind april een zogeheten 'beslissing ondersteunend systeem' in gebruik genomen voor het dagelijks peilbeheer op de Friese Boezem. Hiermee zette het waterschap een stap naar een meer "transparantere beslisstructuur voor het ma ...
  help
  Sturing in het waterbeheer : peilvoorspelling als optimale regeling van een waterbeheersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A.H. \ Verbrugge, P.P. \ Hoogeveen, A.M.E. \ 1992
  help
  Neerslaginformatie voor hoogwaterverwachting in De Overwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Loos, S. \ Versluis, G. \ Talsma, M. \ 2004
  Dit artikel presenteert nieuwe ontwikkelingen in de beschikbaarheid van real-time neerslaginformatie en een praktische toepassing daarvan in de vorm van een hoogwaterverwachting voor de polders van De Overwaard in het beheersgebied van de Alblasserwa ...
  help
  Nut en noodzaak van hydrologische databases [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Witteborg, A. \ 2005
  De enorme informatiebehoefte die de laatste jaren is ontstaan vanuit wetgeving en afspraken tussen overheidsorganisaties, heeft waterbeheerders ertoe gebracht belangrijke stappen te nemen naar gestructureerde opslag van meetgegevens. Een essentieel e ...
  help
  Snel inzicht in kwetsbare punten van Vallei en Eem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reichard, L. \ Brink, M. van den \ Lobbrecht, A. \ 2005
  In het in 2003 gesloten Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat de waterschappen in 2005 hun wateropgave moeten hebben gekwantificeerd. Hiertoe dienen alle regionale watersystemen getoetst te worden aan de eveneens in het NBW genoemde norme ...
  help
  Neerslag-kansverwachting voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhorst, J. \ Lobbrecht, A. \ 2005
  In de meteorologie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van kansverwachtingen. Vroeger was de weersverwachting gebaseerd op één modeluitkomst. Deze deterministische verwachting zegt echter niets over de zekerheid van die verwachting. Tegenwoordig ...
  help
  BOS Hoog Water Groningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overloop, P-J. van \ Lobbrecht, A. \ Norel, H. van \ Vos, S. \ 2005
  Het klimaat verandert. Steeds vaker zullen heftige regens tot wateroverlast kunnen leiden. Dat was een reden voor de noordelijke waterschappen om te werken aan hoogwateralarmeringssystemen en systemen die helpen bij het nemen van de juiste operatione ...
  help
  Effectief water vasthouden met anticiperende sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Spijker, M. \ Schadenberg, J. \ Talsma, M. \ 2005
  De huidige weerinformatie van het KNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Met de gegevens kunnen waterbeheerders namelijk zowel wateroverlast als verdroging inzichtelijk maken. Vooral de meerdaagse neerslagkansverwachting m ...
  help
  Preparation and evaluation of a Dutch-German radar composite to enhance precipitation information in border areas \ Journal of hydrologic engineering [Artikel]
  Einfalt, T. \ Lobbrecht, A. \ Leung, K.Y. \ Lempio, G. \ 2012
  The Dutch weather radars in De Bilt and Den Helder have only limited coverage in the Dutch-German border area in the north-eastern part of the Netherlands, whereas the German radar in Emden is just across the border. For many years, local water autho ...
  help
  Decision support for urban drainage using radar data of HydroNET-SCOUT \ Weather radar and hydrology : proceedings of a symposium held in Exeter, UK, April 2011 [Hoofdstuk uit boek]
  Lobbrecht, A. \ Einfalt, T. \ Reichart, L. \ Poortinga, I. \ 2011
  Users of hydro-meteorological data often face problems with collecting, handling and quality control of data from radar and raingauges. Current web technologies allow centralised storage, data management and integration of software tools. HydroNET an ...
  help
  Naar een efficiënt integraal waterbeheer met 'het nieuwe modelleren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Lobbrecht, A. \ 2006
  Innovaties op het gebied van procesbeschrijving en informatie- en communicatietechnologie hebben ertoe geleid dat het modelleren van watersystemen de laatste jaren een grote ontwikkeling doormaakte. Was het voorheen een specialistische en tijdrovende ...
  help
  Reactie op het artikel 'Het nieuwe modelleren' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hakvoort, H. \ Leeuwen, E. van \ Spijker, M. \ Lobbrecht, A. \ 2006
  In H2O nr. 14/15 van 14 juli jl. presenteerden Maarten Spijker en Arnold Lobbrecht de volledige automatisering van het modelleerproces als de belangrijkste stap naar een efficiënt integraal waterbeheer. Dit gaat volgens ondergetekenden voorbij aan he ...
  help
  Neerslaginformatie voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A.H. \ Hiemstra, G. \ Talsma, M. \ Vonk, Z. \ 2003
  De afgelopen jaren zijn diverse nieuwe meteorologische producten ontwikkeld op het gebied van neerslagmeting en -verwachting. Waterbeheerders kunnen deze producten goed gebruiken bij operationeel waterbeheer, onderzoek en analyse. Een belangrijke imp ...
  help
  Assessing the performance of urban drainage systems: 'general approach' applied to the city of Rotterdam \ Urban water [Artikel]
  Geerse, J.M.U. \ Lobbrecht, A.H. \ 2002
  The Department of Public Works for the city of Rotterdam manages a complex urban drainage system. The system consists of 30 catchments, collects wastewater discharged by 30 pumping stations, to a total of five treatment plants (1.1 million equivalent ...
  help
  Nieuwe beslissingsondersteunende systemen voor het operationele waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loos, S. \ Norel, H. van \ Esenkbrink, J. \ Lobbrecht, A. \ 2008
  De toename van het aantal extreme weersituaties, in combinatie met de beperkte capaciteit van watersystemen, stelt steeds hogere eisen aan het operationele waterbeheer. Verscheidene waterschappen gebruiken daarom operationele beslissingsondersteunend ...
  help
  High Performance Computing voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kruiningen, F. van \ Lobbrecht, A. \ 2008
  High-performance computing (HPC) is nog geen gangbare term in het Nederlandse waterbeheer. Ten onrechte, want deze moderne techniek voor zeer efficiënte simulatie biedt grote mogelijkheden. In dit artikel richten we ons op het snel en adequaat uitvoe ...
  help
  Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Norel, H. van \ Loos, S. \ Delsman, J. \ Lobbrecht, A. \ 2008
  Het Nederlandse waterbeleid en het ruimtelijke beleid zijn sterk met elkaar verbonden. Dit vraagt om een ruimtelijke component in de analyse van watervraagstukken. In deze analyses wordt gekeken naar de consequenties van het menselijk handelen voor h ...
  help
  Naar een informatiesysteem over de waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, A. \ Bemmel, F. van \ Loos, S. \ Lobbrecht, A. \ 2007
  Waterschap Aa en Maas heeft de bestaande informatie over de waterkwantiteit in haar beheergebied gestroomlijnd en geautomatiseerd. Dat gebeurde in het project 'Routeplan kwantiteitsdata op orde'. Het voorziet ook in wijzigingen in de werkprocessen bi ...
  help
  Internationaal neerslagradarcomposiet gereed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Clemens, F. \ Einfalt, T. \ 2012
  De afgelopen jaren werkten HydroLogic en het Duitse bedrijf hydro&meteo aan een nieuw neerslagcomposiet op basis van Nederlandse, Duitse en Belgische radars en neerslaggrondstations. Het is sinds een maand beschikbaar voor landelijke en stedelijke to ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.