Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Noord-Brabantse waterbeheerders anticiperen samen op hoogwater \ H2O online [Artikel]
  Douben, K.J. \ Heeringen, K.J. van \ IJpelaar, R. \ Loenen, A. van \ Wouw, M. van de \ 2015
  Waterbeheerders lopen met hun maatregelen zoveel mogelijk vooruit op verwacht hoogwater. Soms zijn de totale maatschappelijke kosten lager als daarbij over de grens van het beheergebied heen wordt gekeken. Dat maakt nauwe samenwerking tussen beheerde ...
  help
  Innovative approaches in operational flood management : risk-based forecasting and application of social media in disaster response [Boek]
  Eilander, D. \ Bachmann, D. \ Gijsbers, P. \ Loenen, A. van \ [2016]
  An integrative disaster management approach consists of four different phases: mitigation, preparation, response and recovery. Adequate information for decision support during all phases is a key to strengthen resilience against flooding. During the ...
  help
  Basisrioleringsplan en kostendekkingsplan gemeente Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loenen, C. van \ 1986
  help
  Grensoverschrijdende ecohydrologische modellering met EcoDSS : verschil in gegevens vormt geen belemmering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loenen, A. van \ Reichard, L. \ Slikker, J. \ Iersel, P. van \ 2006
  Wat zijn de gevolgen van het bergen of vasthouden van water in natuur- en landbouwgebieden vanuit ecologisch/agrarisch oogpunt? Met deze vraag worden waterbeheerders geconfronteerd bij het zoeken naar maatregelen om de watersystemen te laten voldoen ...
  help
  Communicatie rond overstromingsgevaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Woelders, L. \ Verkerk, M. \ Bos, A. \ Loenen, A. van \ Kootstra, D.-S. \ 2007
  Al duizenden jaren vecht Nederland tegen het water. We hebben een drassig stuk rivierdelta met behulp van dijken en gemalen omgevormd tot een leefbaar en welvarend gebied. Rampen of bijna-rampen, zoals de stormvloed van 1953 en de hoogwaters van 1993 ...
  help
  Kansverwachtingen in het regionaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkade, J. \ Loenen, A. van \ Beckers, J. \ Weerts, A. \ Leeuwen, E. van \ 2011
  De stad Grand Forks, North Dakota, april 1997. Onverwacht en tot ontsteltenis van inwoners en stadsbestuur overstromen de dijken, die de stad moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Red River. Uiteindelijk staat zo'n 80 procent van de stad o ...
  help
  Operationeel besluiten onder onzekerheid [Boek]
  Loenen, A. van \ 2012
  Het project ‘Studie naar de invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele context’ had als doel waterschappen beter in staat te stellen om deze onzekerheden in waterstandsverwachtingen te benutten bij bestuurlijke keuzes. Concreet is gek ...
  help
  De drooggevallen gronden, potenties en prognoses \ Integraal waterbeheer Volkerak - Zoommeer : onderzoek voor beheer en beleid : verslag van de studiedag gehouden op 13 december 1988 te Dordrecht [Hoofdstuk uit boek]
  Loenen, M. \ Verkaar, H.J.P.A. \ 1989
  help
  Typering van het abiotische milieu van de Grevelingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Groen, K.P. \ Loenen, M. \ Slager, H. \ 1991
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.