Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hoe blauw zijn groene daken : dakbedekking en waterhuishouding \ H2O online [Artikel]
  Broks, K. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
  Een eenvoudig groen dak met kleine waterberging in het substraat kan al veel bijdragen aan vermindering van de jaarafvoer van daken naar riolering en RWZI, vooral door verdamping in de zomerperiode. Dit effect is alleen merkbaar als daken op grote sc ...
  help
  Hoe blauw zijn groene daken? : dakbedekking en waterhuishouding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Broks, K. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
  Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen fijnstof op en zorgen voor biodiversiteit, verkoeling en ruimtelijke kwaliteit. Voor de waterhuishouding is belangrijk dat groene daken de neerslag vasthouden en de af ...
  help
  Klimaatontwikkeling: anticiperen op extreme buien in de bebouwde omgeving : voorkomen wateroverlast ook bovengronds oplossen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Clemens, F. \ 2007
  De Decembernota 2006 geeft aan dat gemeenten het inzicht in de stedelijke wateropgave nog niet op orde hebben en dat in de bebouwde (stedelijke) omgeving de grootste problemen met wateroverlast te verwachten zijn. Circa 60 procent van de gemeenten zo ...
  help
  Fourth international conference on urban storm drainage, [31 augustus - 4 september 1987, Lausanne] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nelen, A.J.M. \ Aalderink, H. \ Luijtelaar, H. van \ 1988
  help
  Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer [thema: riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kluck, J. \ Flameling, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2001
  Tauw heeft het T-STREAM model ontwikkeld zodat het mogelijk wordt emissies van rioolstelsel en zuivering naar het oppervlaktewater te vergelijken om integraal maatregelen tegen elkaar af te kunnen wegen
  help
  Quickscan klimaatontwikkeling en riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Dirkzwager, A. \ 2002
  In het huidige watersysteem zal een toename optreden van problemen en knelpunten als gevolg van te verwachten klimatologische veranderingen. Er is een quickscan uitgevoerd die snel en globaal de effecten van de te verwachten klimatologische veranderi ...
  help
  Testjaar neerslagreeks De Bilt [Thema: Afval- en proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Kempen, J. van \ 2002
  Volgens de Leidraad Riolering dient het functioneren van een rioolstelsel (hydraulische afvoercapaciteit; water op straat; vuilemissie) in principe te worden beoordeeld op basis van een simulatie met een meerjarige neerslagreeks. In het kader van de ...
  help
  Analyse van kwartiersommen van de neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buishand, T.A. \ Acker, J.B.M. van \ Luijtelaar, H. van \ 1991
  help
  Optimalisering (afval)watersysteem Dordrecht met een integraal model van riolering en oppervlaktewater [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Ruisch, M. \ Dalstra, T. \ 2005
  Het doelmatig invullen van de wateropgave uit het Nationaal Bestuursakkoord Water vormde de aanleiding voor het uitvoeren van een watersysteemberekening voor riolering en oppervlaktewater van de gemeente Dordrecht. Een samenwerkingsverband tussen de ...
  help
  Wandschuifspanning en vulhoogte als functie van de afvoer in gedeeltelijk gevulde rioolleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Koot, A.C.J. \ 1982
  help
  Klimaatontwikkeling en riolering : quickscan [Boek]
  Luijtelaar, H. van \ 2002
  help
  Klimaatonwikkeling en riolering, strategie maatregelen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Stapel, W. \ Moens, M. \ 2007
  Naar verwachting zal klimaatverandering leiden tot een verhoging van extreme regengebeurtenissen. Het gevolg hiervan is dat wateroverlast vaker en in hevigere mate zal optreden. Er is gezocht naar strategieën om hier op in te spelen. Algemene oplossi ...
  help
  Bergen of afvoeren in bebouwd gebied \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ 2011
  "Grotere buizen helpen niet om wateroverlast te bestrijden". Die uitspraak is een populair en hardnekkig misverstand. Grotere buizen zijn vaak niet doelmatig te realiseren, omdat er al een buis ligt die nog lang niet versleten is en omdat een grotere ...
  help
  Sewer design on dynamic principles \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
  Ganzevles, P.P.G. \ Luijtelaar, H. van \ 1994
  help
  Rioolontwerp op de helling? \ Riolering en waterkwaliteit : van een onfris verleden naar een schone toekomst [Hoofdstuk uit boek]
  Luijtelaar, H. van \ 1988
  help
  Dynamic design of sewer detention tanks \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Luijtelaar, H. van \ Ganzevles, P.P.G. \ 1992
  help
  New guidelines for calculations on sewer systems in The Netherlands, reality or fiction? \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Mameren, H.J. van \ Luijtelaar, H. van \ Ganzevles, P.P.G. \ 1992
  help
  Groenblauwe daken helpen beter bij waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
  Bij bouwrijp maken denken we vaak aan de ondergrond. Aan kabels en leidingen, en aan riolering. Maar tegenwoordig moeten we ook de blik naar boven wenden. Naar daken waarop zonnepanelen energie opwekken en waar begroeiing een bijdrage kan leveren aan ...
  help
  Handvatten om verder te kijken dan bui08 : boek met 'best practices' tegen wateroverlast in stedelijk gebied : dossier Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2014
  Net geen ‘water op straat’ bij 90 l/s/ha in het straatriool. Dan hebben we het over een 'bui08' volgens de Leidraad Riolering. De meeste afvoerstelsels zijn hierop ontworpen en uitgevoerd. Maar met de hevige slagregens van de laatste jaren blijkt dez ...
  help
  Regenwateroverlast in bebouwd gebied : voorkom lokale problemen \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ 2017
  Opdrijvende putdeksels, ondergelopen tunnels en instromend regenwater in woningen en winkels. Regenwateroverlast is een hot item. Maar veel overlast is te voorkomen als we dat willen. Dit artikel beschrijft elf veelvoorkomende lokale problemen met mo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.