Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ecohydrologisch onderzoek Beegderheide : resultaten [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Maas, C. \ Senden, W.J.M.K. \ 1998
  help
  Effecten van CO2-toename op verdamping [Boek]
  Witte, J.P.M. \ Kruijt, B. \ Maas, C. \ 2006
  In een zeer beknopte studie (Doomen en Witte 2004) werd aangetoond dat de verdampingsreductie door CO2-toename aanzienlijk kan zijn, en grote gevolgen kan hebben voor de hydrologie van Nederland. Hun studie is echter te kort geweest om de relatie tus ...
  help
  Ecologisch onderzoek dijkverbetering Tiel - Waardenburg : toetsing in het kader van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
  Maas, Vivian \ 2016
  Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten heeft van het Waterschap Rivierenland opdracht gekregen om, ten behoeve van het dijkverbeteringsproject Tiel-Waardenburg, een Kader Ruimtelijke Kwaliteit en Conditionerende onderzoeken (RKC) op te stellen ...
  help
  Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
  Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
  help
  Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland [Boek]
  Geertsema, W. \ Agricola, H. \ Steingröver, E. \ Maas, G. \ cop. 2011
  Het doel van dit project is een beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de droge zandgronden van de provincie Gelderland, om de gevolgen van klimaatverandering in gebiedsontwikkelingsprocessen in te bouwen in de gebieden ‘Baaks ...
  help
  Inrichtingsplan Bloemkampen - Dal Leuvenumse Beek - Hierdense Beek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ Maas, G.J. \ 2011
  Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe willen voor 2014 herstelmaatregelen uitvoeren in de natuurterreinen (TOP-lijst gebieden) Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en in de Hierdense Beek. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen de randvoorwa ...
  help
  Vechten om het water in de grond : een kleine geschiedenis van de geohydrologie in Nederland, in het bijzonder in relatie tot de drinkwatervoorziening en de TU Delft \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Maas, C. \ 2007
  De geschiedenis begint in 1832, als de cholera op een Scheveningse vissersschuit ons land binnenvaart. Er zouden vier epidemieën volgen, waarvan de grootste in 1866–67 het leven kostte aan ongeveer 20.000 mensen. Toen duidelijk werd dat de besmetting ...
  help
  Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt [Boek]
  Maas, B. van de \ Os, E. van \ Blok, C. \ Meijer, R. \ Enthoven, N. \ cop. 2010
  Om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen moet in de glastuinbouwsector de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen sterk worden gereduceerd. Overheid en de glastuinbouwsector zijn in GlaMi-verband overeengekomen, dat in 2027 ...
  help
  Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
  Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
  help
  Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief [Boek]
  Bont, C.H.M. de \ Maas, G.J. \ 2005
  In het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. In deze archief- en literatuurstudie zijn voor een ca. 2 km brede zone aan weerszijden van de M ...
  help
  Calibration of transient groundwater models using time series analysis and moment matching \ Water resources research [Artikel]
  Bakker, M. \ Maas, K. \ Von Asmuth, J.R. \ 2008
  A comprehensive and efficient approach is presented for the calibration of transient groundwater models. The approach starts with the time series analysis of the measured heads in observation wells using all active stresses as input series, which may ...
  help
  Modeling Time Series of Ground Water Head Fluctuations Subjected to Multiple Stresses \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
  Von Asmuth, J.R. \ Maas, K. \ Bakker, M. \ Petersen, J. \ 2007
  The methods behind the predefined impulse response function in continuous time (PIRFICT) time series model are extended to cover more complex situations where multiple stresses influence ground water head fluctuations simultaneously. In comparison to ...
  help
  Response to recharge variation of thin rainwater lenses and their mixing zone with underlying saline groundwater \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Eeman, S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Louw, P.G.B. de \ Maas, C. \ 2012
  In coastal zones with saline groundwater, fresh groundwater lenses may form due to infiltration of rain water. The thickness of both the lens and the mixing zone, determines fresh water availability for plant growth. Due to recharge variation, the th ...
  help
  Hatsi-kD : vuistregels in de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Maas, K. \ 2015
  Analytische vergelijking voor de flux door een gat in een scheidende laag tussen twee watervoerende pakketten is in een vorige aflevering gegeven door Maas (2010). Daarvoor wordt in deze bijdrage verdere afleidingen gegeven.
  help
  Verdamping planten vermindert door toename atmosferische kooldioxide \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Kruijt, B. \ Kroon, T. \ Maas, K. \ 2006
  Door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de koolzuurgasconcentratie in de atmosfeer toe, waardoor de temperatuur op aarde zal stijgen. Het KNMI heeft onlangs berekend hoeveel de verdamping in 2050 zal zijn toegenomen door deze temperatuurstij ...
  help
  Bepaling toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland [Boek]
  Minnema, B. \ Kuijper, M.J.M. \ Oude Essink, G.H.P. \ Maas, C. \ 2004
  De doelstelling van dit onderzoek is een regionaal beeld te construeren van de verdeling van het zoete, brakke en zoute grondwater en de snelheid van verplaatsing daarvan binnen de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek richt zich op de verzilting van ...
  help
  Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil? \ H2O online [Artikel]
  Maas, P. van der \ Bult, B. \ Vries, H. de \ Kluiving, O. \ 2017
  Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degeli ...
  help
  Over de meest gunstige plaats van regionale rioolwaterzuiveringsinstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Maas, H.D.M. \ 1971
  help
  Sensortechnologie voor real time control van gemengde rioolstelsels \ H2O online [Artikel]
  Mous, A. \ Maas, P. van der \ 2018
  In Leeuwarden, Groningen en Assen is de toepasbaarheid van sensortechnologie voor het sturen van rioolwater op basis van waterkwaliteit onderzocht. Dit met het oog op optimalisering van de hydraulische capaciteit van gemengde rioolstelsels en de ontv ...
  help
  Spaarbekken in 't Grasbroek? : mogelijke inzet van een zandwinplas voor de drinkwaterwinning in Overijssel [Boek]
  Maas, C. \ Heidelberg, E.E. \ Jansen, A.J.M. \ Reijnen, G.K. \ cop. 1992
  De zandwinplas 't Grasbroek, die ongeveer 5 kilometer ten noordwesten van Delden ligt, is door de provincie gereserveerd voor de drinkwaterwinning. De plas ligt pal tegen het Zijkanaal naar Almelo aan, van waaruit hij van water voorzien zou kunnen wo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.