Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kwantitatieve risicoanalyse van leidingnetten [Boek]
  Agudelo-Vera, C.M. \ Moerman, A. \ Vogelaar, A.J. \ 2016
  Nieuwe en nauwkeurigere data (zoals USTORE) maken kwantitatieve risicoanalyse van het leidingnet veel betrouwbaarder dan enige jaren geleden. Dat blijkt uit dit rapport, waarin na uitvoering van een pilot in 2008 met de casestudie Montfoort, 35 BTO-o ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op drinkwaterdistributie in kaart gebracht \ H2O online [Artikel]
  Wols, B.A. \ Moerman, A. \ Thienen, P. van \ 2015
  De verwachte klimaatverandering zal onder meer gepaard gaan met hogere temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Dit kan ook gevolgen hebben voor ondergrondse leidingen, zoals het drinkwaterdistributienetwerk. In het onderzoeksprogramma van Kenn ...
  help
  Drinkwaterbedrijven delen data in USTORE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  Informatie over storingen geeft inzicht in welke typen leidingen vaker falen en daarom eerder aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het mogelijk risicoanalyses op te stellen om inzicht te krijgen in de effecten van storingen op de klanten en de omgev ...
  help
  USTORE, hét kennisinstrument voor het onderbouwen van vervangingsbeslissingen van waterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  USTORE is de gezamenlijke storingsdatabase van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door het delen van data beschikken drinkwaterbedrijven over een storingsdatabase die vier tot twaalf keer zo groot is als hun eigen database. Hierdoor neemt de statist ...
  help
  Inzicht in efficiëntie van warmtapwater bereiding voor diversiteit aan huishoudens \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Blokker, M. \ Blom, E. van der \ Veelen, I. van \ 2016
  Aan het einde van de twintigste eeuw werd het energieverbruik van huishoudens voornamelijk bepaald door de verwarming van het huis. Door betere isolatie van (nieuwbouw)woningen neemt het relatieve aandeel van energie voor warm kraanwater (warmtapwate ...
  help
  UKNOW: leidingen vervangen op het juiste moment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2017
  Het is voor drinkwaterbedrijven van groot belang te weten wanneer welke leiding aan vervanging toe is. UKNOW combineert alle beschikbare informatie en brengt onzekerheden in beeld. Het denkraam helpt op die manier bij het nemen van de best mogelijke ...
  help
  UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2016
  Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie te la ...
  help
  Capillaire nanofiltratie: éénstaps behandeling voor ruw huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sayed, S. \ Dijkstra, I. \ Moerman, C. \ 2005
  Vitens heeft onderzoek verricht naar de technische haalbaarheid van behandeling van ruw huishoudelijk afvalwater door middel van capillaire nanofiltratie. De methode geeft in één stap een hoge kwaliteit permeaat. In vergelijking met een membraanbiore ...
  help
  Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Moerman, R. \ 2007
  Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
  help
  Unie: sterke stijging waterschapslasten voorbij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2006
  In de laatste weken van februari maakte minister Zalm een spectaculaire uitglijder over de ozb-heffingen van de gemeenten. De ‘lokale lasten’ kregen weer eens volop aandacht. Opvallend was dat dit keer de waterschapslasten buiten schot bleven. Dat is ...
  help
  Wetsus wil samenwerking met waterschapswereld : topinstituut watertechnologie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2006
  Onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden heeft de ambitie een topinstituut watertechnologie te worden. Waterschappen en STOWA zouden daarin kunnen participeren. STOWA zelf ziet weinig heil in verregaande samenwerking
  help
  Het opwarmen van drinkwater in woninginstallaties \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Blokker, M. \ Vreeburg, J. \ 2014
  De woninginstallatie vormt de laatste stap in het transport van drinkwater van bron tot kraan. Hoewel het drinkwater in de woninginstallatie slechts een korte afstand aflegt in vergelijking met de weg door het transport- en distributienet, kan invloe ...
  help
  Haalbaarheid van maatregelen tegen ongewenste opwarming van drinkwater in het leidingnet [Boek]
  Blokker, M. \ Horst, P. \ Moerman, A. \ Mol, S. \ Wennekes, R. \ 2014
  De temperatuur van water in het leidingnet wordt beïnvloed door de bodemtemperatuur die op zijn beurt beïnvloed wordt door het weer, de omgeving en bodemsoort. Klimaatveranderingen en verstedelijking kunnen in de toekomst leiden tot overmatige opwarm ...
  help
  UKNOW : zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen [Boek]
  Moerman, A. \ Vossen, J. \ Beuken, R.H.S. \ Slaats, P.G.G. \ 2016
  De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie ...
  help
  QMRA van het distributienet : een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voor de bijdrage van het distributienet aan het infectierisico [Boek]
  Blokker, E.J.M. \ Moerman, A. \ Smeets, P.W.M.H. \ Hornstra, L. \ 2016
  Doel van dit onderzoek is een meer kwantitatief inzicht te krijgen in het infectierisico van microbiologische contaminatie van het drinkwater tijdens distributie; specifiek na werkzaamheden aan het distributienet. Een tweede doel is vast te stellen h ...
  help
  COMSIMA: model voor spanningen op ondergrondse leidingen [Boek]
  Wols, B.A. \ Moerman, A. \ Slaats, N. \ 2015
  In dit rapport is de achtergrond van COMSIMA beschreven. De rekenregels om de spanningen te berekenen voor de verschillende belastingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de implementatie van het model in een geografisc ...
  help
  Drinking water temperature modeling in domestic systems [Studentenverslag]
  Moerman, Andreas \ 2013
  The purpose of this research is to determine the drinking water temperature within the domestic infrastructure by modeling. Next to peak velocity, residence time and initial concentration of substances, temperature is one of the most important parame ...
  help
  Terugwinnen energie uit leidingen [Boek]
  Bloemendal, Martin \ Moerman, Andreas \ Hofman, Jan \ Blokker, Mirjam \ Agudelo-Vera, Claudia \ Roest, Kees \ 2015
  Het grootste deel van het energiegebruik voor huishoudelijk drinkwatergebruik gaat naar het verwarmen van water. Om de energiebalans duurzamer te maken, is het mogelijk drinkwater en afvalwater te gebruiken als bronnen voor warmte en koeling. Daarom ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.