Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Development of a common priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Voogt, P. de \ Janex-Habibi, M.L. \ Sacher, F. \ Puijker, L. \ Mons, M. \ 2009
  Pharmaceutically active compounds (PhACs), including prescription drugs, over-the-counter medications, drugs used in hospitals and veterinary drugs, have been found throughout the water cycle. A desk study was initiated by the Global Water Research C ...
  help
  Studie WHO naar relatie hardheid en hart- en vaatziekten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mons, M. \ Versteegh, A. \ 2008
  In totaal 14 wetenschappers uit Europa, de Verenigde Staten en Israël hebben op 21 en 22 januari 2008 bij de VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève vorm gegeven aan een internationale epidemiologische studie naar de relatie tussen hardheid en ...
  help
  Ervaring Engelse drinkwatersector met veiligheidsplannen en overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tielemans, M. \ Mons, M. \ 2008
  De drinkwatervoorziening in Nederland staat op een hoog niveau en de waterkwaliteit is ook zeer goed. Toch blijft het goed om de gedachten scherp te houden. Daarom ging de Adviesgroep Waterkwaliteit op 16, 17 en 18 april op studiereis naar Engeland o ...
  help
  Hulp bij monitoren geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen : prioriteitenlijsten voor waterbeheerders \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hekster, F. \ Putte, I. vna der \ Mons, M. \ Palsma, B. \ 2004
  In opdracht van STOWA zijn onlangs voor de waterbeheerders prioriteitenlijsten opgesteld die zij kunnen gebruiken bij het monitoren van hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen in het oppervlaktewater. De lijsten zijn opgesteld door RPS Advies en ...
  help
  Fosfaatplafond ook cruciaal voor Kaderrichtlijn Water : melkveehouderij goed op weg naar realisatie Nitraatrichtlijn \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
  Mons, G. \ 2016
  De melkveesector staat een zeer ingrijpend stelsel van fosfaatrechten te wachten. Maar de meeste melkveebedrijven voldoen al aan het oorspronkelijke doel van de Nitraatrichtlijn. Hoe zit dat? Gerard Velthof, secretaris van de adviescommissie, legt ui ...
  help
  Resultaat onderzoek relatie calcium en magnesium in drinkwater en hart- en vaatziekten [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jongh, C. den \ Mons, M. \ Wezel, A. van \ 2010
  De wetenschappelijke literatuur meldt tegenstrijdige resultaten over het mogelijk beschermende effect van hard water voor hart- en vaatziekten. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze relatie, is een grootschalig epidemiologisch onderzoek uitgevoe ...
  help
  Geneesmiddelen in Nederlands water niet verontrustend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mons, M. \ 2000
  Door Kiwa is onderzoek gedaan naar het voorkomen en de gezondheidskundige effecten van 14 geselecteerde humane geneesmiddelen in effluent van rwzi's, oppervlaktewater en drinkwater
  help
  Herziening WHO-richtlijnen voor kwaliteit drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mons, M. \ Medema, G. \ 2001
  Microbiologische en chemische aspecten van de nieuwe aanpak van de World Health Organization voor herziening van de drinkwater-richtlijnen, en de gevolgen voor de Nederlandse waterleidingbedrijven. De huidige microbiologische richtlijn (eindproductno ...
  help
  Evaluatie van praktijkervaringen met huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oesterholt, F. \ Sluijs, A. \ Mons, M. \ Medema, G-J. \ 2003
  Binnenkort komt het Ministerie van VROM met een definitief beleidsstandpunt betreffende de centrale levering van een tweede waterkwaliteit aan huishoudens. Dit beleidsstandpunt zal grotendeels zijn gebaseerd op onderzoek dat Kiwa Water Research in op ...
  help
  Geneesmiddelen en de drinkwatervoorziening in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Noij, T.H.M. \ Mons, M.N. \ Versteegh, J.F.M. \ Stoks, P. \ 2003
  Het vóórkomen van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen in Nederland is in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich op in totaal 105 humane en veterinaire geneesmiddelen in het oppervlaktewater, het grondwater en de oevergrondwaterwinningen én in het ...
  help
  Internationaal onderzoek naar geneesmiddelen in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mons, M. \ 2004
  In Minneapolis (VS) verzorgde de National Ground Water Association afgelopen oktober voor de vierde keer een internationale conferentie over geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen in water. Hoewel de naam van de organiserende instantie anders d ...
  help
  VROM herziet drinkwaterinspectierichtlijnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wetsteyn, F. \ Mons, M. \ Nobel, P. \ Lieverloo, H. van \ 2005
  Deze maand verschijnen herziene versies van de VROM-inspectierichtlijnen 'Harmonisatie Meetprogramma Drinkwaterkwaliteit' en 'Melding Normoverschrijdingen Drinkwater'. De eerste is vooral in lijn gebracht met het nieuwe Waterleidingbesluit en notitie ...
  help
  Verslag Workshop Lambertsmühle II, 24 februari 2005, Bonn [Boek]
  Mons, M. \ 2005
  De Lambertsmühle is een historische watermolen vlak bij de plaats Burscheid. Omdat de molen te ver weg ligt om aangesloten te worden op de riolering was een zelfstandige waterzuivering nodig. Daarom is een nieuw afvalwaterconcept ontwikkeld en onderz ...
  help
  Toekomst van de kwaliteit van drinkwaterbronnen en zuiveringsmethoden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mons, M. \ Frijns, J. \ Hummelen, A.M. \ 2008
  Klimaatverandering, medicijnresten in oppervlaktewater, nieuwe zuiveringstechnologieën. We lezen erover in de krant en in H2O, maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van het drinkwaterproductieproces? Inhoudelijk deskundigen uit de d ...
  help
  Reactie drinkwatersector op WHO-discussie over mineralen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veerdonk, C. van de \ Hoek, J.P. van der \ Groenendijk, M. \ Nederlof, M. \ Mons, M. \ 2007
  De Nederlandse drinkwatersector kijkt tevreden terug op de uitkomst van het wetenschappelijke discussie binnen de VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO over richtlijnen voor calcium en magnesium in drinkwater. Aanleiding voor deze discussie vormt het t ...
  help
  Optredende zuurstofloosheid na zandfiltering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Mons, M. \ 2012
  Constatering: opname van zuurstof tijdens zandfiltratie (nageschakelde techniek effluentbehandeling op de rwzi Harderwijk) leidt tot zeer lage zuurstofconcentraties waardoor plaatselijk vissterfte op kan treden.
  help
  Een optimale influentregeling voor riool en rwzi in Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Mons, M. \ 2012
  Iedere rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) heeft een kenmerkend aanvoerpatroon. Dit aanvoerpatroon wordt vooral bepaald door de omgeving. Het aantal inwoners, de industrie en het type aanvoerstelsel zijn het meest bepalend. Feit is dat het ontvang ...
  help
  Centrale regie bij Vallei en Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Mons, M. \ 2012
  ‘In 2030 worden alle rioolwaterzuiveringen in Nederland vanuit één centrale ruimte bestuurd.’ Een uitspraak, die Douw Jan Tilkema ergens in 2004 liet vallen. ‘Onzin’, ‘Belachelijk’, ‘Hoe wil hij dat doen?’ waren veelgehoorde kreten. Toch zit er achte ...
  help
  Use of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach for deriving target values for drinking water contaminants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mons, M.N. \ Heringa, M.B. \ Genderen, J. van \ Puijker, L.M. \ Brand, W. \ Leeuwen, C.J. Van \ Stoks, P. \ Hoek, J.P. van der \ Kooij, D. van der \ 2013
  Ongoing pollution and improving analytical techniques reveal more and more anthropogenic substances in drinking water sources, and incidentally in treated water as well. Although the concentrations in treated water usually do not have adverse health ...
  help
  New methods to monitor emerging chemicals in the drinking water production chain \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Wezel, A. van \ Mons, M. \ Delft, W. van \ 2010
  New techniques enable a shift in monitoring chemicals that affect water quality from mainly at the end product, tap water, towards monitoring during the whole process along the production chain. This is congruent with the ‘HACCP’ system (hazard analy ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.